Suomen kielen kahdeskymmenes 20. oppitunti
I ryhmä
II verbiryhmä
III verbiryhmä
IV verbiryhmä
Imperfekti -i-
Imperfekti
Imperfekti
Imperfekti
Imperfekti
Imperfekti
Imperfekti
Imperfekti
Imperfektin käyttö
172.00K
Категория: ЛингвистикаЛингвистика

Suomen kielen kahdeskymmenes 20. Oppitunti

1. Suomen kielen kahdeskymmenes 20. oppitunti

Tatjana Islamaeva
24. huhtikuuta 2019

2. I ryhmä

Sanoa
Kertoa
Katsoa
Puhua
Rakentaa
Rakastaa
Antaa
Kääntää
Laittaa
Muuttaa
Vaihtaa
Soittaa
Lukea
Hakea
Pukea
Sano! Sanokaa! Sanokaa osoite!
Kerro! Kertokaa! Kertokaa itsestänne!
Katso! Katsokaa! Katsokaa tänne!
Puhu! Puhukaa! Puhukaa hitaasti!
Rakenna! Rakentakaa! Rakentakaa lause!
Rakasta! Rakastakaa! Rakastakaa maata!
Anna! Antakaa! Antakaa paperit!
Käännä! Kääntäkää! Kääntäkää teksti!
Laita! Laittakaa! Laittakaa kaikki kuntoon!
Muuta! Muuttakaa! Muuttakaa pois täältä!
Vaihda! Vaihtakaa! Vaihtakaa rahaa!
Soita! Soittakaa! Soittakaa kotiin!
Lue! Lukekaa! Lukekaa joka päivä!
Hae! Hakekaa! Hakekaa paperit!
Pue! Pukekaa! Pukekaa kauniisti!

3. II verbiryhmä

Syö dä
- есть
Juo da
- пить
Myy dä
- продавать
Luo da
- создавать
Lyö dä
- бить
Tuo da
- приносить, привозить
Vie dä
- относить, oтводить, отвозить
Käy dä
- ходить. Бывать, посещать
Jää dä
- оставаться
Ui da
- плавать
Saa da
- получать. Позволять, разрешать
voi da
- мочь
tehdä (tee-, tekee)
- делать
nähdä (näe-, näke)
- видеть

4. III verbiryhmä

Opiskella
Olla
Tulla
Ajatella
Opetella
Harjoitella
Riidellä
Suudella
Mennä
Panna
Pestä
Nousta
Ratkaista
päästä!
Purra
Surra
Opiskele! Opiskelkaa!
Ole hyvä! Olkaa hyvä!
Tule! Tulkaa ! Tulkaa sisään!
Ajattele! Ajatelkaa! Ajatelkaa asiaa!
Opettele! Opetelkaa!
Harjoittele! Harjoitelkaa! Harjoitelkaa usein!
Älä riitele! Älkää riidelkö!
Suutele! Suutelkaa!
Mene! Menkää! Menkää vasemmalle!
Pane! Pankaa! Pankaa rahat taskuun!
Pese! Peskää! Peskää kädet!
Nouse! Nouskaa! Nouskaa ylös!
Ratkaise! Ratkaiskaa!
Pääse! Pääskää!
Pure! Purkaa!
Sure! Surkaa!

5. IV verbiryhmä

Kerrata
Vastata
Osata
Lainata
Vuokrata
Kaivata
Luvata
Levätä
Kertaa! Kerratkaa! Kerratkaa sanat!
Vastaa! Vastatkaa! Vastatkaa kysymyksiin!
Osaa! Osatkaa hyvin!
Lainaa! Lainatkaa ! Lainatkaa rahaa!
Vuokraa! Vuokratkaa! Vuokratkaa asunto!
Kaipaa! Kaivatkaa!
Lupaa! Luvatkaa!
Lepää! Levätkää!

6. Imperfekti -i-

Imperfekti -i
O +i = OI
Ö +I = ÖI
U + i = UI
Y+ i = YI
Puhua - puhui- Minä puhuin. Hän puhui.
Asua - asui- Minä asuin. Hän asui.
Sujua - sujui- Matka sujui hyvin.
Ryhtyä - ryht(d)yi- Minä ryhdyin työhön.
Pystyä - pystyi- Minä pystyin puhumaan.
Kysyä - kysyi- Minä kysyin. Hän kysyi.
Sanoa
sanoi- Minä sanoin. Minä sanoi.
Leipoa leip(v) oi- Minä leivoin. Hän leipoo

7.

Imperfekti 1
-i-
A+ i
=
i
kirjoittaa - kirjoitti- Minä kirjoitin, hän kirjoitti
ottaa
- ottiMinä otin, Hän otti
ostaa
- ostiMinä ostin, hän osti
muuttaa - muutti- Minä muutin. Hän muutti
poistaa
- poisti- Minä poistin. Hän poisti
hoitaa
- hoit(d)- Minä hoidin. Hän hoiti.
Soittaa
-soittiMinä soitin. Hän soitti
Harrastaa - harrasti- Minä harrastin. Hän harrasti.

8. Imperfekti

A + i = OI
Auttaa
Antaa
Maksaa
Laittaa
Ajaa
Paistaa
Laulaa
Painaa
Ajaa
Jatkaa
- auttoi - Minä autoin. Hän auttoi.
- antoiMinä annoin. Hän antoi
- maksoi- Minä maksoin. Hän maksoi.
- laitt oi- Minä laitoin. Hän laittoi.
- ajoiMinä ajoin. Hän ajoi.
- paistoi- Minä paistoin. Hän paistoi.
- Lauloi- Minä lauloin. Hän lauloi.
- painoi
Minä painoin. Hän painoi.
ajoiMinä ajoin. Hän ajoi.
- jatkoi- Minä jatkoin. Hän jatkoi.

9. Imperfekti

Ä+i=i
Päättää - päätti. Minä päätin. Hän päätti.
Pitää - piti Minä pidin Hän piti.
Viettää - vietti Minä vietin. Hän vietti.
Jättää – jätti. Minä jätin. Hän jätti.
Väittää – väitti. Minä väitin vastaan.

10. Imperfekti

E+i = I
Olla
Ajatella Opetella Luulla
Mennä Panna Surra Nousta Pestä Päästä
Lukea Pukea Tukea -
Ole- , oliajatteliopetteliluulimenipanisurinousipesipääsiluki (lui-)
puki (pui-)
tuki (tui-)
Minä olin. Hän oli.
Minä ajattelin. Hän ajatteli
Minä opettelin. Hän opetteli.
Minä luulin. Hän luuli.
Minä menin. Hän meni.
Minä panin. Hän pani.
Minä surin. Hän suri.
Minä nousin. Hän nousi.
Minä pesin. Hän pesi.
Minä pääsin. Hän pääsi.
Minä luin. Hän luki.
Minä puin. Hän puki.
Minä tuin. Hän tuki.

11. Imperfekti

Ä + i = SI
Siirtää Ymmärtää
Piirtää
Lentää
Kääntää
Tuntea
Kieltää
Tietää
Pyytää
Huutaa
-
siirsi- Minä siirsin. Hän siirsi.
ymmärsi- Minä ymmärsin. Hän ymmärsi.
piirsiMinä piirsin. Hän piirsi.
lensiMinä lensin. Hän lensi.
käänsi- Minä käänsin. Hän käänsi.
tunsiMinä tunsin. Hän tunsi.
kielsiMinä kielsin. Hän kielsi.
tiesi
Minä tiesin.. Hän tiesi.
pyysiMinä pyysin. Hän pyysi.
huusi
Minä huusin. Hän huusi

12. Imperfekti

I +i = I
Voida
Minä voin tänään. Minä voin eilen. Minä voin huomenna.
Uida
Tanssia
Tutkia исследовать
Etsiä
искать
Soida
soiTupakoida tupakoiKontroloida kontroloiMetelöidä
metelöiOptimoida
optimoi-

13. Imperfekti

Uo+i= oi
Juoda - joi- Minä join. Hän joi
Tuoda - toi- Minä toin. Hän toi
Syödä - söi
Minä söin. Hän söi.
ie+i=ei
Viedä veiKäydä käviMinä kävin. Hän kävi.
Tehdä tee+ i = tei Minä tein, hän teki
Nähdä näe+ i= näi- Minä näin. hän näki
Saada
sai - Minä sain.
Myydä
myi
Minä myin.

14. Imperfekti

Haluta
Vastata
Osata
Tavata
Levätä
Luvata
Kaivata
Palata
halusivastasiosasitapasilepäsilupasikaipasipalasi-
Minä halusin
Minä vastasin
Minä osasin
Minä tapasin
Minä lepäsin
Minä lupasin.
Minä kaipasin
Minä palasin.

15. Imperfektin käyttö

Ennen
Viime aikoina
Viime viikolla
Silloin kun
Viime kerralla
Viime talvena
Viime kesänä
Viime keväänä
Viime iltana
Viime vuonna
Eilen
Joskus sitten
раньше, до
в последнее время
на прошлой неделе
тогда, когда
в прошлый раз
прошлой зимой
прошлым летом
прошлой весной
прошлым вечером
в прошлом году
вчера
когда-то
English     Русский Правила