Геодезичний супровід проектування та будівництва торгівельного центру « Південна Галерея» в м. Сімферополі

Геодезичний супровід проектування та будівництва торгівельного центру «Південна Галерея» в м. Сімферополі

1. Геодезичний супровід проектування та будівництва торгівельного центру « Південна Галерея» в м. Сімферополі

Дипломна робота
Київ,
2014 рік.
Виконав:
П.С. Зінатулін
Науковий
керівник:
Т.М. Малік

2.

3.

Загальна інформація по об’экту
Рис. 1. Загальний вид проекту.
Торгівельний центр «Південна Галерея» має загальну площу 33200м2 та
розташований в Київському районі м. Сімферополь, на перетині вулиць
Київської та Бородіна.
Загальні розміри 244,1х136м.
За відносну відм. ±0.000 прийнята відмітка верху чистої підлоги
проектованої будівлі торгового центру, відповідна абсолютної відм. +241,300 м.
за генпланом.

4.

Комплект геодезичного обладнання при створенні планової основи
Рис. 3 Електронний тахеометр Trimble M3.
Рис. 4 Оптичний нівелір Sokkia B40.

5.

Схема згущення планово-висотної основи на будівельному майданчику
Рис. 2. Схема згущення планово-висотної основи.
В якості робочої планової-висотної основи на будівельному майданчику
проектовано та розраховано хід полігонометрії II розряду та нівелірна мережа IV
класу.

6.

Характеристика ходу полігонометрії ІI розряду
Технічні характеристики полігонометричного ходу
Клас
2-розряд
Загальна
довжина ходу
1184,194м
Довжини ліній
Углова невязка
Лінійна
невязка
Min
Max
Середня
Fb max
Fb доп.
Fs max
[S]/Fs
66,291м
133,633м
91,091м
0°00'14,00"
0°01'12,11"
0,002
678596
Відомість оцінки точності планової мережі
Клас
Лінійно-кутова мережа
СКО направлень
2-розряд
СКП кутів в ходах
СКО ліній
Апріорна
Фактич.
Апріорна
Фактич.
Апріорна
Фактич.
7,0710
0,9642
0,0200
0,0027
10,0000
1,0769
Поправки по результатам врівноваження
Клас
Min
2-розряд 0°00'00,35"
Виміряні кути
Сторона
Max
Сторона
A- B
0°00'00,65"
T5 – T6
Середня
Min
0°00'00,54" 0,001
Виміряні відстані
Сторона
Max
Сторона
T8 - T9
0,005
T11 - B
Середня
0,003

7.

Вертикальне планування території
До початку будівельних робіт здійснюють планування
території під забудову великих комплексів та споруд. Для
даного етапу робіт необхідно підрахувати об’м земляних мас
за допомогою картограми земляних робіт яка зображена на
рисунку 5.
Картограма земляних робіт є складовою проекту
вертикального
планування
території
забудови.
Її
використовують під час розмічування на місцевості проектних
позначок і площин при вертикальному плануванні рельєфу
місцевості. Вихідними даними для складання картограми
земляних робіт є горизонталі, позначки та контури ситуації,
запроектовані споруди. Там же вказують межі й обсяги
земляних робіт ( насипів та виїмок).
Характеристики картограми розрахованої при будівництві
ТЦ:
Загальна площа картограми склала : 72000 м
Рис. 5. Картограма земляних робіт.
2

8.

Розпланування головних осей споруди
Зведення споруд починають з
винесення
на
місцевість
і
закріплення
осей.
Основною
документацією є: проект виконання
геодезичних робіт, генеральний
план і робочі креслення.
На місцевості осі виносять від
пунктів державних геодезичних
мереж, мереж місцевого значення,
геодезичної розмічувальної основи.
На даному об‘єкті винесення
головних
осей
виконується
способом оберненої засічки.
Рис. 6 Винесення головних осей споруди.

9.

Виконавчі зйомки в будівництві
Виконавчі зйомки для будівництва мають особливе значення, тому що крім
виявлення відхилень проекту вони дозволяють регулювати технологічний процес
будівництва, коректуючи його по ходу виконання будівельно-монтажних робіт.
Рис. 7 Виконавча схема розташування
приямків.
Рис. 8 Виконавча схема розташування
колони.

10.

За результатами проведених робіт:
Виконано інженерно-геодезичні вишукування. Зокрема
топографічна вивченість району та інженерно-геологічні
вишукування будмайданчику, це дає повну інформацію про
місцевість перед початком будівельних робіт;
Створено планово-висотну геодезичну основу, яка
відповідає полігонометричній мережі II розряду та нівелірній
мережі IV класу, що дозволяє розпочинати будівництво ТЦ;
Розглянуто сучасні особливості розпланувальних робіт, які
забезпечують
відповідність
геометричних
параметрів
розміщення об'єктів будівництва проекту і вимогам будівельних
норм і правил.
Наведено всі можливі виконавчі схеми, які підтверджують
дотримання ДБН (СНИП) під час будівництва ТЦ відповідно до
проекту, що дозволяю здати ТЦ в експлуатацію.
English     Русский Правила