Будова клітин прокаріотів та еукаріотів
Епіграф
План вивчення теми
Загальний план будови клітини
Особливості будови клітин прокаріотів
Основні компоненти прокаріотичної клітини. Яка їх роль?
Особливості будови клітин еукаріотів
Особливості будови клітин еукаріотів
1.68M
Категория: БиологияБиология

Будова клітин прокаріотів та еукаріотів

1. Будова клітин прокаріотів та еукаріотів

2. Епіграф

На нашей планете обитает великое
множество самых различных организмов, и
все это многообразие может быть отнесено
либо к эукариотам, либо к прокариотам,
особенности строения которых необходимо
знать.
/Вернадский В.И./

3. План вивчення теми

Загальний план будови клітин
Особливості будови клітин
прокаріотів
Особливості будови клітин
еукаріотів

4.

Живі
організми
Імперія
НЕКЛІТИННІ
Імперія
КЛІТИННІ
надцарство
ПРОКАРІОТИ
Царство
БАКТЕРІЇ
надцарство
ЕУКАРІОТИ
Царство
РОСЛИНИ
Царство
ТВАРИНИ
царство
ВІРУСИ
Царство
ГРИБИ

5. Загальний план будови клітини

КЛІТИНА
Поверхневий
апарат
(оболонка)
Органоїди
Цитоплазма

6.

Прочитати в підручнику с.80-81 “Організація
клітин” та сформулювати визначення, записати
їх в зошит :
рослин
ПРОКАРІОТИ – це……………………………………………..
ЕУКАРІОТИ – це…………………………………………………

7. Особливості будови клітин прокаріотів

Сколько чудес таят в себе эти крохотные
создания.
(Антоні ван Левенгук)

8. Основні компоненти прокаріотичної клітини. Яка їх роль?

оболонка
нитка ДНК
включення
джгутики

9.

Особливості будови
клітин еукаріотів

10. Особливості будови клітин еукаріотів

11. Особливості будови клітин еукаріотів

Підведення підсумків
Я дізнався, що ………………
Я вперше почув, що………..
За будовою клітин організми
поділяються на ……. і ……..
У прокаріот, на відміну від
еукаріот, в клітині відсутнє…….
English     Русский Правила