Сільськогосподарське страхування
Міні-лексикон
Сільськогосподарське виробництво –
МЕТА
Зацікавленість підприємств агропромислового комплекса у страхуванні
Сільськогосподарське страхування охоплює такі об'єкти:
Страховий захист в господарствах забезпечується
Специфіка ризиків та організація страхового захисту в господарствах аграрного сектору зумовлюється:
Ризики
Ризики
Специфіка ризиків обумовлена природними явищами та людським фактором
Розділ II. СУБ'ЄКТИ І ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ З ДЕРЖАВНОЮ ПІДТРИМКОЮ  Стаття 5.  Предметом договору ст
Стаття 6. Страховий випадок
Програми страхування
838.50K
Категория: ФинансыФинансы

Сільськогосподарське страхування

1. Сільськогосподарське страхування

1.
2.
План
Специфіка ризиків та організація
страхового захисту в господарствах
аграрного сектору.
Страхування врожаю
сільськогосподарських культур та тварин
в АПК.

2.

3. Міні-лексикон

агрострахувіання, загальний збиток, повна
загибель посівів с/г культур,
акт оцінювання збиткву врожаю,
мультиризикове страхування,
загибель тварин.
державна підтримка сільського
господарства України

4. Сільськогосподарське виробництво –

вид господарської діяльності з
виробництва продукції, яка пов'язана з
біологічними процесами її
вирощування, призначеної для
споживання в сирому і переробленому
вигляді та для використання на
нехарчові цілі.

5.

Страхування ризиків с/г виробництва
повсюди у світі є важливим
елементом системи фінансовокредитного забезпечення с/г
виробників.

6. МЕТА

Надати надійний захист для
сільськогосподарських виробників від
різноманітних ризиків
Впровадити нові технології страхування
сільськогосподарських ризиків

7. Зацікавленість підприємств агропромислового комплекса у страхуванні

Мінімізувати можливийзбиток від
впливу погодних ризиків,
використовуючи індивідуальне та
доступне страхове покриття
Стабілізувати доходи від
виробництва с/г продукції
Отримати доступ до кредитних
ресурсів банка, засобів хімізації,
лізингу

8.

Наприклад, банки надають перевагу тому
с/г виробнику, який має гарантию
збереження певного рівня свого доходу
при настанні стихійного лиха, втрати
врожаю.

9. Сільськогосподарське страхування охоплює такі об'єкти:

1. Сільськогосподарські культури та
багаторічні насадження.
2. Сільськогосподарські тварин.
3. Нерухоме майно, транспортні засоби,
машини, інвентар та обладнання
сільськогосподарських підприємств та
фермерських господарств.

10.

Агрострахування /страхуванння аграрних
(с/г) ризиків — це комплексне страхування
с/г культур:
пшеница, жито, суміш пшениці й жита,
ячмінь, овес, кукурудза, соєві боби, льон,
рапс, соняшник, хміль, цукровий буряк.

11. Страховий захист в господарствах забезпечується

1)
2)
3)
за рахунок натуральних запасів і
грошових резервів, що формуються в
господарствах;
наданням фінансових субсидій з
бюджету на здійснення заходів щодо
відновлення виробництва;
страхуванням с/г підприємств.

12. Специфіка ризиків та організація страхового захисту в господарствах аграрного сектору зумовлюється:

видами діяльності;
наявними ресурсами, які можуть
бути втрачені.

13. Ризики

У рослинництві: вимерзання, град, злива,
буря, ураган, повінь, затоплення посівів,
вогонь на пні, зсув, селеві потоки, засуха,
знищення шкідниками, загибель від дії
притертої льодової кірки, випрівання,
пошкодження дикими тваринами,
землетрусом, сильні снігопади,
похолодання, відлига, морози та ін.

14. Ризики

Загибель, знищення або вимушений забій
внаслідок інфекційних хвороб, пожежі,
стихійного лиха, удару блискавки, бурі,
урагану, бурану, граду, зливи, повені,
землетрусу, селевих потоків, нещасного
випадку;
внаслідок: забою у разі боротьби з
карантинними хворобами, падіння під
рухомий транспортний засіб; аварії,
крадіжки, дії третіх осіб.

15.

Сільськогосподарське страхування
здатні здійснювати лише ті СК, які
мають достатні страхові резерви,
розгалужену мережу філій та
представництв, а також фахівців,
добре ознайомлених з
особливостями аграрного
виробництва.

16. Специфіка ризиків обумовлена природними явищами та людським фактором

Загибель, знищення або вимушений забій
внаслідок інфекційних хвороб, пожежі,
стихійного лиха, удару блискавки, бурі,
урагану, бурану, граду, зливи, повені,
землетрусу, селевих потоків, нещасного
випадку; унаслідок забою у разі боротьби
з карантинними хворобами, падіння під
рухомий транспортний засіб; унаслідок
аварії, крадіжки, дії третіх осіб.

17.

2. Cтрахування врожаю сільськогосподарських
культур та тварин в АПК.
ЗУ «Про
страхування» (ст. 6): в обов’язковій формі
здійснюється лише страхування урожаю с/г культур і
багаторічних насаджень державних с/г підприємств.
ЗУ «Про державну підтримку сільського господарства
України».
ст.10 «Страхування сільськогосподарської продукції
(капітальних активів)» визначає об’єкти та суб’єкти
страхування, поняття комплексного страхування.
Закон України «Про особливості страхування
сільськогосподарської продукції з державною
підтримкою» 9 лютого 2012 р. N 4391-VI

18.

Предметом договору обов'язкового страхування є
майнові інтереси, пов'язані із неотриманням
або недоотриманням врожаю с/г культур і
багаторічних насаджень державними
підприємствами, а у с/г товаровиробників усіх
інших форм власності – урожаю зернових
культур і цукрових буряків.

19. Розділ II. СУБ'ЄКТИ І ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ З ДЕРЖАВНОЮ ПІДТРИМКОЮ Стаття 5. Предметом договору ст

Стаття 1. Основні поняття
Договір страхування
Сільськогосподарський страховий ризик
Стандартний страховий продукт
•РОЗДІЛ II. СУБ'ЄКТИ І ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ
ПРОДУКЦІЇ З ДЕРЖАВНОЮ ПІДТРИМКОЮ
СТАТТЯ 5. ПРЕДМЕТОМ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
З ДЕРЖАВНОЮ ПІДТРИМКОЮ Є МАЙНОВІ ІНТЕРЕСИ СТРАХУВАЛЬНИКА, ПОВ'ЯЗАНІ З
ЙОГО СТРАХОВИМИ РИЗИКАМИ ЩОДО ВИРОЩЕНОЇ, ВІДГОДОВАНОЇ, ВИЛОВЛЕНОЇ,
ЗІБРАНОЇ, ВИГОТОВЛЕНОЇ ПЕРВИННОЇ (БЕЗ ВТОРИННОЇ ОБРОБКИ ТА ПЕРЕРОБКИ)
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ), ЗАЗНАЧЕНОЇ У ГРУПАХ 1 - 24 УКТ ЗЕД
ЗГІДНО ІЗ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ "ПРО МИТНИЙ ТАРИФ УКРАЇНИ", А САМЕ ЩОДО:
УРОЖАЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР;
УРОЖАЮ БАГАТОРІЧНИХ НАСАДЖЕНЬ;
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН, ПТИЦІ, КРОЛІВ, ХУТРОВИХ ЗВІРІВ,
БДЖОЛОСІМЕЙ, РИБИ ТА ІНШИХ ВОДНИХ ЖИВИХ РЕСУРСІВ І
ТВАРИННИЦЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ.

20.

5. Не підлягають страхуванню з державною підтримкою:

21. Стаття 6. Страховий випадок

Стаття 6. Страховий випадок
- настання
певної події, передбаченої договором
страхування відповідно до положень цього Закону,
внаслідок якої відбулася загибель (втрата,
пошкодження) застрахованих посівів (посадок),
загибель (недобір, недоотримання) застрахованого
урожаю, продукції бджільництва, загибель (втрата,
вимушений забій, травматичне пошкодження або
захворювання) застрахованих
сільськогосподарських тварин, птиці, кролів,
хутрових звірів, бджолосімей, риби та інших водних
живих ресурсів і тваринницької продукції та з
настанням якої виникає обов'язок страховика
здійснити виплату страхового відшкодування
страхувальнику.

22.

Добровільне страхування врожаю с/г
культур
ширший перелік с/г культур;
більший перелік страхових подій;
вищі страхові тарифи.

23.

Страховий випадок
1. Повна загибель врожаю – знищення або
пошкодження більш як 70 % рослин на
ділянці, на якій спостерігалась дія страхових
ризиків
2. Загибель посівів
3. Часткове пошкодження посівів
Винятки: хвороба, радіація, техногенна аварія,
воєнні дії, недотримання вимог агротехніки,
порушення відповідних правил).

24.

Страхова сума (вартість майбутнього врожаю) = середня
врожайність в господарстві за попередні 5 років * площу
посівів с/г культур * вартість метричної одиниці (т, ц) врожаю
СС = Ц * S * В середня
Страховий тариф визначається актуарно для кожної с/г
культури (фіксується в додатку до договору).
Встановлюється безумовна франшиза в відсотках від страхової
суми щодо кожної застрахованої с/г культури.
Договір набирає чинності з моменту надходження страхового
платежу на поточний рахунок чи до каси страховика та діє до
кінця строку збирання врожаю (не пізніше 20-го дня
збиральних робіт, визначених чинними нормами).

25.

Для отримання страхового відшкодування
надається:
заява на виплату відшкодування;
договір страхування;
документи відповідних компетентних органів, які
підтверджують факт (причину) настання ризиків;
інші необхідні документи.
Акт оцінювання збитку урожаю с/г культури.
Страховий акт є підставою для виплати
відшкодування, складається, як правило, у 15-денний
термін.

26. Програми страхування

1. Комплексне страхування посівів озимих с/г культур
(повна загибель після перезимівлі).
2. Комплексне страхування посівів озимих с/г культур
(недобір урожаю на повний цикл вирощування).
3. Страхування озимих культур від недобору врожаю на
базі районного індексу врожайності.
4. Комплексне страхування посівів озимих і ярових с/г
культур (недобір врожаю на весняно-літній період).
5. Страхування озимих і ярових с/г культур від недобору
врожаю на базі районного індексу врожайності.
6. Страхування ярових с/г культур від недобору врожаю
на базі індексу опадів (пілотний продукт).
7. Страхування овочів.
8. Страхування яблук.

27.

Страхування тварин здійснюється на
випадок загибелі, вимушеного забою, від
хвороб, стихійних лих, нещасних
випадків.
Розмір збитків = страхова сума тварини –
вартість придатних (у разі загибелі ) для
використання м'яса, шкіри.
English     Русский Правила