Правовий статус пацієнтів в Україні
Пацієнт – особа, яка звернулась за наданням медичної допомоги (послуги) до закладу охорони здоров’я чи медичного працівника
Законодавче закріплення правового статусу пацієнта
Загальні права пацієнтів:
Спеціальні права пацієнтів
Обов'язки пацієнтів
Окремі права пацієнтів
516.50K
Категории: МедицинаМедицина ПравоПраво

Правовий статус пацієнтів в Україні

1. Правовий статус пацієнтів в Україні

Венедіктова І.В.
зав. каф. цивільно-правових дисциплін
ХНУ імені В.Н. Каразіна,
к.ю.н., доцент

2. Пацієнт – особа, яка звернулась за наданням медичної допомоги (послуги) до закладу охорони здоров’я чи медичного працівника

індивідуальної практики незалежно від
стану здоров’я або добровільно погодилась на проведення
медико-біологічного експерименту
Правовий статус:
1.
Права
2.
Обов'язки
3.
Відповідальність

3. Законодавче закріплення правового статусу пацієнта

1.
2.
3.
4.
5.
Міжнародні н.а., ратифіковані ВР
України
Конституція України
Цивільний кодекс України
Основи законодавства про охорону
здоров’я
Клятва лікаря, затверджена Указом
Президента

4. Загальні права пацієнтів:

Право на:
життя
медичну допомогу
свободу вибору лікаря, методів лікування та лікувального
закладу
особисту недоторканність
медичну інформацію
медичну таємницю
допуск інших медичних працівників, членів сім’ї, нотаріуса та
адвоката, священнослужителя
незалежну медичну експертизу
відшкодування заподіяної здоров’ю шкоди
правовий захист від будь-яких незаконних форм
дискримінації, пов'язаних із станом здоров’я
Оскарження неправомірних рішень і дій працівників закладів
та органів охорони здоров’я

5. Спеціальні права пацієнтів

в сфері:
транспланталогії
психіатрії
імунопрофілактики
репродуктивних заходів
попередження розповсюдження
туберкульозу, ВІЛ/СНІД
клінічних випробувань лікарських
засобів

6. Обов'язки пацієнтів

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Дбати про своє здоров’я і здоров’я своїх дітей
В передбачених законодавством випадках проходити
профілактичні медичні огляди, робити вакцинацію
Надавати лікарю необхідну достовірну інформацію про стан
свого здоров’я та інші відомості, необхідні для якості медичних
послуг
Оплатити платні медичні послуги
Виконувати призначення і рекомендації лікуючого лікаря
Виконувати законні правила внутрішнього розпорядку закладу
охорони здоров’я, в якому пацієнт отримує медичну допомогу
(послугу)
Проявляти повагу до медичного працівника
Виконувати особливі обов'язки для деяких категорій пацієнтів,
чиї хвороби можуть загрожувати оточуючим

7. Окремі права пацієнтів

1.
2.
Право на доступність у галузі охорони
здоров’я
Право на профілактичні медичні заходи
English     Русский Правила