СТРАСТНАЯ СЕДЬМИЦА ОСОБЕННОСТИ БОГОСЛУЖЕНИЯ
Служба во Святой и Вели́кий Понедельник
Служба во Святой и Вели́кий Понедельник
Служба во Святой и Вели́кий Вторник
Служба во Святую и Вели́кую Среду
Служба во Святую и Вели́кую Среду
Служба во Святой и Вели́кий Четверг
Служба во Святой и Вели́кий Четверг
Служба во Святой и Вели́кий Четверг
Служба во Святую и Вели́кую Пятницу  Утреня. Последование святых и спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа.
Утреня. Последование святых и спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа.
Утреня. Последование святых и спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа.
Утреня. Последование святых и спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа.
Утреня. Последование святых и спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа.
Последование вечерни во Святы́й и Вели́кий пято́к
Последование вечерни во Святы́й и Вели́кий пято́к
Служба во Святую и Вели́кую Субботу
Служба во Святую и Вели́кую Субботу  После́дование у́трени
Служба во Святую и Вели́кую Субботу  После́дование у́трени
Служба во Святую и Вели́кую Субботу  После́дование у́трени
После́дование вече́рни и литургии во Святу́ю и Вели́кую суббо́ту
После́дование вече́рни и литургии во Святу́ю и Вели́кую суббо́ту
9.05M
Категория: РелигияРелигия

Страстная седьмица особенности богослужения

1. СТРАСТНАЯ СЕДЬМИЦА ОСОБЕННОСТИ БОГОСЛУЖЕНИЯ

2.

3.

4.

5.

6.

7. Служба во Святой и Вели́кий Понедельник

8. Служба во Святой и Вели́кий Понедельник

Тропа́рь, глас 8-й:
«Се Жени́ х гряде́т в полу́нощи, и блаже́н раб, его́ же обря́щет бдя́ща;
недосто́ ин же па́ки, его́ же обря́щет уныва́юща. Блюди́ у́бо, ду́ше
моя́, не сном отяготи́ ся, да не сме́рти предана́ бу́деши и Ца́рствия
вне затвори́ шися, но воспряни́ зову́щи: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́ же,
Богоро́ дицею поми́ луй нас».
Ексапостиларий:
«Черто́ г Твой ви́ жду, Спа́се мой, украше́нный и оде́жды не и́ мам, да
вни́ ду в онь. Просвети́ одея́ние ду́ши моея́, Светода́вче, и спаси́ мя»
Кондак, глас 2-й: на повечерии
«Час, ду́ше, конца́ помы́ сливши и посече́ния смоко́ вницы
убоя́вшися, да́нный тебе́ тала́нт трудолю́ бно де́лай, окая́нная,
бо́ дрствующи и зову́щи: да не пребу́дем вне черто́ га Христо́ ва».

9. Служба во Святой и Вели́кий Вторник

Седа́лен, глас 4: на утрени
Жениха́, бра́тие, возлю́ бим, свещы́ своя́ украси́ м, в доброде́телех сия́юще и
ве́ре пра́вой: да я́ко му́дрыя Госпо́ дни де́вы готови́ вни́ дем с Ним на бра́ки.
Жени́ х бо дары, я́ко Бог, всем подае́т нетле́нный вене́ц.

10. Служба во Святую и Вели́кую Среду

Седа́лен, глас 3:
Блудни́ ца приступи́ к Тебе́, ми́ ро со слеза́ми, излива́ющи на но́ зе Твои́ ,
Человеколю́ бче, и смра́да зол избавля́ется повеле́нием Твои́ м: дыша́ же благода́ть
Твою́ учени́ к неблагода́рный, сию́ отлага́ет и смра́дом одева́ется, сребролю́ бием
продая́ Тебе́: сла́ва, Христе́, благоутро́ бию Твоему́.

11. Служба во Святую и Вели́кую Среду

Стихира Творе́ние Кассиа́ны и́ нокини:
Го́ споди, и́ же во мно́ гия грехи́ впа́дшая жена́, Твое́ ощути́ вшая Бо́ жество́, мироно́ сицы взе́мши чин,
рыда́ющи ми́ ро Тебе́ пре́жде погребе́ния прино́ сит, увы мне! глаго́ лющи, я́ко нощь мне есть
разжже́ние блуда невозде́ржанна, мра́чное же и безлу́нное раче́ние греха́. Приими́ моя́ исто́ чники
слез, И́же облака́ми производи́ й мо́ ря во́ ду, приклони́ ся к мои́ м воздыха́нием серде́чным,
приклони́ вый Небеса́, неизрече́нным Твои́ м истоща́нием: да облобыжу́ пречи́ стеи Твои́ но́ зе, и
отру́ сия́ па́ки главы́ мое́й власы́ , и́ хже в рай Ева, по полу́дни, шу́мом у́ши огласи́ вши, стра́хом
скры́ ся. Грехо́ в мои́ х мно́ жества, и суде́б Твои́ х бе́здны кто́ изсле́дит? Душеспа́сче Спа́се мой, да
мя, Твою́ рабу́, не пре́зриши, И́же безме́рную име́яй ми́ лость.

12. Служба во Святой и Вели́кий Четверг

тропа́рь:
«Егда́ сла́внии ученицы́ на умове́нии вече́ри просвеша́хуся, тогда́ Иу́да злочести́ вый,
сребролю́ бием неду́говав, омрача́шеся и беззако́ нным судия́м Тебе́, Пра́веднаго Судию́ ,
предае́т. Виждь, име́ний рачи́ телю, сих ра́ди уда́вление употреби́ вша! Бежи́ несы́ тыя души́ .
Учи́ телю та́ковая дерзну́вшия. И́же о всех Благи́ й, Го́ споди, сла́ва Тебе́»

13. Служба во Святой и Вели́кий Четверг

Евангельское чтение Великого
Четверга
Ве́дый Иису́с, я́ко вся даде́ Ему́
Оте́ц в ру́це, и я́ко от Бо́га изы́де, и
к Бо́гу гряде́т: воста́в с ве́чери, и
положи́ ри́зы, и прие́м ле́нтион,
препоя́сася. Пото́м же вли́я воду во
умыва́льницу, и на́чат умыва́ти
но́ги ученико́м, и отира́ти ле́нтием,
и́мже бе препоя́сан.

14. Служба во Святой и Вели́кий Четверг

Евангелие от Матфея 26; 26-28
прие́м Иису́с хлеб, и благослови́в преломи́, и дая́ше ученико́м, и рече́:
приими́те, яди́те, сие́ есть Те́ло Мое. И при́ем ча́шу, хвалу́ возда́в, даде́
им, глаго́ля: пи́йте от нея́ вси. Сия́ бо есть Кровь Моя́ Но́ваго Заве́та, я́же
за мно́гия излива́ема, во оставле́ние грехо́в.

15. Служба во Святую и Вели́кую Пятницу  Утреня. Последование святых и спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа.

Служба во Святую и Вели́кую Пятницу
Утреня. Последование святых и спасительных Страстей
Господа нашего Иисуса Христа.

16. Утреня. Последование святых и спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа.

Антифо́н 1, глас 8:
Чу́вствия на́ша чи́ ста Христо́ ви предста́вим, и я́ко дру́зи Его́ , ду́шы на́ша
пожре́м Его́ ра́ди, и не попече́ньми жите́йскими соугнета́емся я́ко Иу́да, но в
кле́тех на́ших возопии́ м: О́тче наш, И́же на Небесе́х, от лука́ваго изба́ви нас.

17. Утреня. Последование святых и спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа.

18. Утреня. Последование святых и спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа.

Антифо́н 12, глас 8: Сия́ глаго́ лет Госпо́ дь иуде́ом: лю́ дие Мой, что́ сотвори́ х вам?
Или́ чим вам стужи́ х? Слепцы́ ва́ша просвети́ х, прокаже́нныя очи́ стих, му́жа
су́ща на одре́ возста́ви́ х. Лю́ дие Мои́ , что́ сотвори́ х вам? И что́ Ми возда́сте?
За ма́нну, желчь: за во́ ду, о́ цет: за е́же люби́ ти Мя, ко Кресту́ Мя
пригвозди́ сте. Ктому́ не терплю́ про́ чее, призову́ Моя́ язы́ ки, и ти́ и Мя
просла́вят со Отце́м и Ду́хом, и Аз им да́рую Живо́ т Ве́чный.

19. Утреня. Последование святых и спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа.

Антифо́н 15, глас 6:
Днесь ви́ сит на дре́ве, И́же на вода́х зе́млю
пове́сивый: венце́м от те́рния облага́ется,
И́же А́нгелов Царь: в ло́ жную багряни́ цу
облача́ется, одева́яй не́бо о́ блаки: зауше́ние
прия́т, и́ же во Иорда́не свободи́ вый Адама:
гвоздьми́ пригвозди́ ся Жени́ х Церко́ вный:
копие́м прободе́ся Сын Де́вы. Покланя́емся
страсте́м Твои́ м, Христе́. Покланя́емся
страсте́м Твои́ м, Христе́. Покланя́емся
страсте́м Твои́ м, Христе́: покажи́ нам и
сла́вное Твое́ Воскресе́ние.
Не я́ко иуде́е празднуем, и́ бо па́сха на́ша за
ны пожре́ся Христо́ с: но очи́ стим са́ми себе́ от
вся́кия скве́рны и чи́ сте помо́ лимся Ему́:
воскресни́ , Го́ споди, спаси́ нас, я́ко
Человеколю́ бец.

20. Последование вечерни во Святы́й и Вели́кий пято́к

Исхо́да чте́ние:
Глаго́ ла Госпо́ дь к Моисе́ю лице́м к лицу, я́коже а́ще бы кто возглаго́ лал
к своему́ дру́гу…….
И́ова чте́ние.
Госпо́ дь, благослови́ после́дняя И́овля, не́же пре́жняя……….
Проро́чества Иса́иина чте́ние:
Та́ко глаго́ лет Госпо́ дь: се уразуме́ет о́ трок Мой, и вознесе́тся и
просла́вится зело́ ….. и ви́ дехом Его́ , и не имя́ше ви́ да, ни добро́ ты: Но
вид Его́ безче́стен, умален па́че всех сыно́ в челове́ческих: челове́к в
я́зве сый,………… Той же я́звен бысть за грехи́ на́ша, и му́чен бысть за
беззако́ ния на́ша, наказа́ние ми́ ра на́шего на Нем, я́звою Его́ мы
исцеле́хом………………… я́ко овча́ на заколе́ние веде́ся, и я́ко А́гнец пред
стригу́щим его́ безгла́сен, та́ко не отверза́ет уст Свои́ х. Во смире́нии Его́
суд Его́ взя́тся: род же Его́ кто испове́сть? Я́ко взе́млется от земли́ живо́ т
Его́ , ра́ди беззако́ ний люде́й мои́ х веде́ся на смерть.
К Кори́нфяном посла́ния Свята́го апо́стола Павла чте́ние. (Зачало 125):
Бра́тие, сло́ во кре́стное, погиба́ющым у́бо юро́ дство есть, спаса́емым
нам си́ ла Бо́ жия есть. Пи́ сано бо есть: погублю́ прему́дрость прему́дрых,
и ра́зум разу́мных отве́ргу. Где прему́др? Где кни́ жник? Где совопро́ сник
ве́ка сего́ ? Не обуи́ ли Бог прему́дрость ми́ ра сего́ ? Поне́же бо в
прему́дрости Бо́ жией, не разуме́ мир прему́дростию Бо́ га, благоизво́ лил
Бог, бу́йством про́ поведи спасти́ ве́рующих. Поне́же и иуде́е зна́мения
про́ сят, и е́ллини прему́дрости и́ щут. Мы же пропове́дуем Христа́
распята, иуде́ем у́бо соблазн, е́ллином же безу́мие………..

21. Последование вечерни во Святы́й и Вели́кий пято́к

стихо́вныя стихи́ ры Глас 5: Тебе́ оде́ющагося све́том я́ко ри́ зою, снем Ио́ сиф с дре́ва с
Никоди́ мом, и ви́ дев ме́ртва, на́га, непогребе́на, благосе́рдный плач восприи́ м, рыда́я
глаго́ лаше: увы мне, сладча́йший Иису́се, Его́ же вма́ле со́ лнце на Кресте́ ви́ сима узре́вшее,
мра́ком облага́шеся, и зе́мля стра́хом колеба́шася, и раздира́шеся церко́ вная заве́са: но се
ны́ не ви́ жу Тя, мене́ ра́ди во́ лею подъе́мша смерть. Ка́ко погребу Тя, Бо́ же мой? Или́ како́ ю
плащани́ цею обвию́? Ко́ има ли рука́ма прикосну́ся нетле́нному Твоему́ Те́лу? Или́ ки́ я
пе́сни воспою́ Твоему́ исхо́ ду, Ще́дре? Велича́ю стра́сти Твоя́, песносло́ влю и погребе́ние
Твое́ со воскресе́нием, зовый: Го́ споди, сла́ва Тебе́.

22. Служба во Святую и Вели́кую Субботу

И начина́ем пети непоро́чны со сладкопе́нием, Та́кожде по стиху, и похвалы́ возглаша́ет певец, во глас 5:
Из истле́ния возше́л еси́ Животе́, Спа́се мой, Тебе́ уме́ршу, и к ме́ртвым прише́дшу, и сломи́ вшу адовы вереи́ .
Я́коже све́та Свети́ льник, ны́ не плоть Бо́ жия, под зе́млю я́ко под спуд крыется, и отгоняет су́щую во аде тьму.
Умерщвле́н во́ лею, и положе́н под земле́ю, Жизното́ чне Иису́се мой, оживи́ л еси́ умерщвле́на мя преступле́нием
го́ рьким.
Я́коже пшени́ чное зе́рно, заше́д в не́дра земна́я, многопе́рстный возда́л еси́ клас, возста́вив челове́ки, я́же от Ада́ма.
Увы мне, Све́те ми́ ра, увы мне, Све́те Мой, Иису́се Мой возжеле́нный, вопия́ше Де́ва, рыда́ющи го́ рько взыва́ше.
Плач свяще́нный прииди́ те воспои́ м Христу́ уме́ршему, я́ко дре́вле жены́ мироно́ сицы, да и ра́дуйся услы́ шим с
ни́ ми……………….

23. Служба во Святую и Вели́кую Субботу  После́дование у́трени

Служба во Святую и Вели́кую Субботу
После́дование ут́ рени
По 50-м псалме сразу канон Вели́ кой субботы, глас 6-й: «Волно́ю морско́ю...»
Тропари канона:
Ад, Сло́ ве, срет Тя огорчи́ ся, Челове́ка зря обоже́на, уя́звлена ра́нами, и Всеси́ льноде́теля,
Стра́шным же зра́ком поги́ бе.
Человекоуби́ йственно, но не богоуби́ йственно бысть прегреше́ние Ада́мово: а́ще бо и
пострада́ Твоея́ пло́ ти пе́рстное существо́ , но Бо́ жество́ безстра́стно пребы́ сть: тле́нное
же Твое́ на нетле́ние преложи́ л еси́, и нетле́нныя жи́ зни показа́л еси́ Исто́ чник
воскресе́нием.
Ца́рствует ад, но не ве́чнует, над ро́ дом челове́ческим: Ты бо поло́ жся во гро́ бе
держа́вне. Живонача́льною дла́нию, сме́рти ключи́ разве́ргл еси́, и пропове́дал еси́ от
ве́ка та́мо спя́щым избавле́ние нело́ жное, быв Спа́се ме́ртвым Пе́рвенец.
пое́м на хвали́ тех стихи́ ры самогла́сны 4, глас 2:
Дне́шний день та́йно вели́ кий Моисе́й прообразова́ше, глаго́ ля: и благослови́ Бог день
седмы́ й: сия́ бо есть благослове́нная суббо́ та, сей есть упокое́ния день, в о́ ньже почи́
от всех дел Свои́ х Единоро́ дный Сын Бо́ жий, смотре́нием еже на смерть, пло́ тию
суббо́ тствовав: и во е́же бе, па́ки возвра́щся воскресе́нием, дарова́ нам живо́ т
ве́чный, я́ко Еди́ н Благ и Человеколю́ бец.

24. Служба во Святую и Вели́кую Субботу  После́дование у́трени

Служба во Святую и Вели́кую Субботу
После́дование ут́ рени
Посе́м пое́м тропа́рь, глас 2:
Благообра́зный Иосиф, с дре́ва снем Пречи́ стое Те́ло Твое́, Плащани́ цею чи́ стою обви́ в, и
воня́ми во гробе но́ ве покры́ в положи́ .
Сла́ва Отцу́, и Сы́ ну, и Свято́му Ду́ху.
Егда́ снизше́л еси́ к сме́рти, Животе́ Безсме́ртный, тогда́ ад умертви́ л еси́ блиста́нием
Бо́ жества. Егда́ же и уме́ршыя от преиспо́ дних воскреси́ л еси́, вся Си́ лы Небе́сныя взыва́ху:
Жизнода́вче Христе́ Бо́ же наш, сла́ва Тебе́.

25. Служба во Святую и Вели́кую Субботу  После́дование у́трени

Служба во Святую и Вели́кую Субботу
После́дование ут́ рени
Проро́чества Иезеки́ илева чте́ние.
Бысть на мне́ рука Госпо́ дня, и изведе́ мя в ду́се Госпо́ дни, и поста́ви мя среде́ по́ ля, се же бя́ше по́ лно
косте́й челове́ческих. …………..И рече́ ко мне: Сы́ не челове́чь, оживу́т ли ко́ сти сия́?..............
Проки́ мен, глас седмый:
Воскресни́ , Го́ споди, Бо́ же мой, да вознесе́тся рука Твоя́, не забу́ди убо́ гих Твои́ х до конца́.
К Кори́ нфяном послания Свята́го апо́стола Павла чте́ние.
Бра́тие, мал квас все смеше́ние ква́сит. Очи́ стите у́бо ве́тхий квас, да бу́дете но́ во смеше́ние, я́коже
есте́ безква́сни: и́ бо Па́сха на́ша за ны пожре́н бысть Христо́ с. Те́мже да пра́зднуем не в ква́се
ве́тсе, ни в ква́се зло́ бы и лука́вства, но в безква́сиих чистоты́ и и́ стины. Христо́ с ны искупи́ л есть от
кля́твы зако́ нныя, быв по нас кля́тва. Пи́ сано бо есть: про́ кля́т всяк ви́ сяй на дре́ве. Да в язы́ цех
благослове́ние Авраа́мле бу́дет о Христе́ Иису́се, да обетова́ние Ду́ха прии́ мем ве́рою.
И а́бие пою́ т во глас 5 Аллилу́иа.
Стих: Да воскре́снет Бог, и расточа́тся врази́ Его́ , и да бежа́т от лица́ Его́ ненави́ дящии Его́ .
Стих: Я́ко исчеза́ет дым, да исче́знут, я́ко та́ет воск от лица́ огня́.
Стих: Та́ко да поги́ бнут гре́шницы от лица́ Бо́ жия, а пра́ведницы да возвеселя́тся.
От Матфе́а Свята́го Ева́нгелиа чте́ние.
Во у́трий день, и́ же есть по пятце́, собра́шася архиере́е и фарисе́е к Пила́ту, глаго́ люще: Го́ споди,
помяну́хом, я́ко льстец он рече́ еще́ сый жив: по трие́х днех воста́ну. Повели́ у́бо утверди́ ти гроб до
тре́тияго дне: да не ка́ко прише́дше ученицы́ Его́ но́ щию, украду́т Его́ и реку́т людем: воста от
ме́ртвых. И бу́дет после́дняя лесть го́ рша пе́рвыя. Рече́ же им Пила́т: и́ мате кустоди́ ю, иди́ те
утверди́ те, я́коже ве́сте. Они́ же ше́дше утверди́ ша гроб, знамена́вше ка́мень с кустоди́ ею.

26. После́дование вече́рни и литургии во Святу́ю и Вели́кую суббо́ту

После́дование вече́рни и литургии во
́ и Вели́кую суббо́ту
Святую
Стихи́ры Го́споди воззва́х:
Днесь ад стеня́ вопие́т: разруши́ ся моя́ власть, прия́х Ме́ртваго я́ко Еди́ наго от
уме́рших: сего́ бо держа́ти отню́ д не могу́, но погубля́ю с Ним, и́ миже
ц́рствовах: аз име́х мертвецы́ от ве́ка, но Сей (Се) всех воздвиза́ет. Сла́ва,
Го́ споди, Кресту́ Твоему́ и Воскресе́нию Твоему́.

27.

28. После́дование вече́рни и литургии во Святу́ю и Вели́кую суббо́ту

́ и
После́дование вече́рни и литургии во Святую
Вели́кую суббо́ту
От Матфе́а Свята́го Ева́нгелиа чте́ние. (Зачало 115).
В ве́чер суббо́ тный, свита́ющи во еди́ ну от суббо́ т,
прии́ де Мари́ а Магдали́ на и другая Мари́ а, ви́ дети
гроб. И се трус бысть ве́лий: а́нгел бо Госпо́ день сшед с
небесе́, присту́пль отвали́ ка́мень от две́рий гро́ ба и
седя́ше на нем. Бе же зрак его́ я́ко мо́ лния и одея́ние
его́ бело́ я́ко снег. От стра́ха же его́ сотрясо́ шася
стрегу́щии и бы́ ша я́ко ме́ртвии. Отвеща́в же а́нгел
рече́ жена́м; не бо́ йтеся вы, вем бо, я́ко Иису́са
распя́таго и́ щете. Несть зде: воста́ бо, я́коже рече́.
Прииди́ те, ви́ дите ме́сто, иде́же лежа́ Госпо́ дь. И ско́ ро
ше́дше рцы́ те ученико́ м Его́ , я́ко воста́ от ме́ртвых, и се
варя́ет вы в Галиле́и: та́мо Его́ у́зрите, се Рех вам. И
изше́дше ско́ ро от гро́ ба, со стра́хом и ра́достию
ве́лиею, теко́ сте возвести́ ти ученико́ м Его́ . Я́коже
идя́сте возвести́ ти ученико́ м Его́ . И се Иису́с сре́те я́,
глаго́ ля: ра́дуйтеся. Оне́ же присту́пльше, я́стеся за
но́ зе Его́ , и поклони́ стеся Ему́. Тогда́ глаго́ ла и́ ма Иису́с:
не бо́ йтеся, иди́ те, возвести́ те бра́тии Мое́й, да и́ дут в
Галиле́ю, и ту Мя ви́ дят. Иду́щема же и́ ма, се не́цыи от
кусто́ диа прише́дше во град, возвести́ ша архиере́ом
вся бы́ вшая. И собра́вшеся со ста́рцы сове́т сотвори́ ша,
сре́бреники дово́ льны да́ша во́ ином, глаго́ люще:
рцы́ те, я́ко ученицы́ Его́ но́ щию прише́дше украдо́ ша
Его́ , нам спя́щым. И а́ще сие́ услы́ шано бу́дет у
иге́мона, мы утоли́ м его́ и вас безпеча́льны сотвори́ м.
Они́ же прие́мше сре́бреники, сотвори́ ша я́коже
нау́чени бы́ ша. И промче́ся сло́ во сие́ во иуде́ех, да́же
до сего́ дне. Еди́ нии же на́десяте ученицы́ идо́ ша в
Галиле́ю, в го́ ру, а́може повеле́ им Иису́с. И ви́ девше
Его́ поклони́ шася Ему́: о́ ви же усумне́шася. И присту́пль
Иису́с рече́ им, глаго́ ля: даде́ся Ми вся́ка власть на
Небеси́ и на земли́ . Ше́дше у́бо научи́ те вся язы́ ки,
крестя́ще их во И́мя Отца́, и Сы́ на, и Свята́го Ду́ха.
Уча́ще их блюсти́ вся, ели́ ка запове́дах вам. И се Аз с
ва́ми есмь во вся дни, до сконча́ния ве́ка. Ами́ нь.
English     Русский Правила