2 Rolul și importanța logisticii în întreprindere
2.1 Importanța serviciilor logistice
Oferta servicii logistice – bunuri de larg consum
Serviciile logistice în marea distribuție
serviciiLE logistice ȘI avantajul concurențial
2.2 Stabilirea costurilor logisticii
Oferta de servicii logistice
Evaluarea nivelului prestațiilor de servicii logistice
Fiabilitatea
Calitatea transportului și conformitatea lotului livrat
2. 4 Modalități de structurare a logisticii
Structura sistemului logistic al întreprinderii
Conceperea sistemelor logistice
Optimizarea sistemului logistic
211.36K
Категория: МенеджментМенеджмент

2 Rolul și importanța logisticii în întreprindere

1. 2 Rolul și importanța logisticii în întreprindere

2 ROLUL ȘI IMPORTANȚA
LOGISTICII ÎN
ÎNTREPRINDERE

2. 2.1 Importanța serviciilor logistice

2.1 IMPORTANȚA SERVICIILOR
LOGISTICE
Factorii de care depinde amploarea și
importanța activităților logistice:
particularitățile produselor/serviciilor realizate sau
comercializate,
sectorul de activitate
portofoliul de produse/servicii realizate sau
comercializate
poziția concurențială dobândită de firma respectivă.
Mărimea firmei și extinderea pieței pe care
acționează
satisfacția clienților - obiectiv strategic al
firmei – fidelizarea - strategia de servicizare
(produs+servicii complementare)
prelungirea efortului logistic actul propriu-zis
de cumpărare

3.

Cantitate
solicitată
Timp –
momentul dorit
Logistica
Loc
diferențiere și adaptare la nevoi și cerințe - costuri/prețuri scăzute – serviciile
oferite (inclusiv logistice)
Satisfacția clienților

4. Oferta servicii logistice – bunuri de larg consum

OFERTA SERVICII LOGISTICE – BUNURI DE
LARG CONSUM
Exercită influență asupra performanțelor comerciale – prin
intermediul:
Apecte importante ale logisticii în cazul producției și distribuției
de produse proaspete:
Disponibilitatea produselor în spațiile comerciale
termenul de valabilitate sau de garanție – gestionarea stocurilor de
produse cu perisabilitate ridicată
Ameliorarea continua a datei de consum
Reducerea riscului de apariție a rupturilor de stoc în spațiile
comerciale
Minimizarea riscurilor de retragere a unor cantități de produse din
raft
scurtarea duratei de livrare și asigurarea
Aspecte contradictorii
ameliorarea termenului de valabilitate = perioadă de stocare redusă =
stocuri mici = riscul apariției rupturilor de stoc.
rapiditatea livrărilor și asigurarea lanțului frigorific = scurtarea
perioadei de preluare și procesare a comenzilor = creșterea
operativității livrării loturilor de mărfuri

5. Serviciile logistice în marea distribuție

SERVICIILE LOGISTICE ÎN MAREA DISTRIBUȚIE
Probleme cu caracter general:
Probleme specifice diferitelor categorii de mărfuri:
stabilirea și respectarea frecvenței livrărilor:
dispunerea și prezentarea mărfurilor livrate pe mobilierul
comercial
gestionarea deșeurilor - retrodistribuția ambalajelor
recuperabile
produsele alimentare foarte perisabile - utilizarea sistemului
fluxurilor trase, livrarea la intervale de timp scurte și reducerea
cantităților livrate și a perioadei de stocare
produsele nealimentare sau alimentare mai puțin perisabile stocuri variabile – livrarea în cantități mari, și cu mijloace de
transport de mare capacitate
vânzarea prin corespondență sau pe internet – scăderea
perioadei de livrare - organizarea unor servicii de livrare
rapidă, organizarea unui sistem logistic de retur, recepția
mărfurilor returnate, reintegrarea lor în stocuri.
Serviciile de retur sunt organizate și de marile rețele de
retaileri pentru a da mai multă încredere clienților.

6. serviciiLE logistice ȘI avantajul concurențial

SERVICIILE LOGISTICE ȘI AVANTAJUL
CONCURENȚIAL
Logistica = activitate generatoare de
valoare adăugată = factor de dezvoltare a
firmei = obținerea avantajului concurențial
+ barieră la intrarea pe piață a unor
potențiali concurenți
Obiectivul principal = satisfacerea cererii
clienților + minimizarea costurilor cu operații
logistice.
logistica = servicii în beneficiul firmei =
flexibilitate (cantități și termene de livrare)
+ disponibilitatea produselor (momente și
locuri) + păstrarea intactă a calității
produselor

7. 2.2 Stabilirea costurilor logisticii

2.2 STABILIREA COSTURILOR LOGISTICII
Costurile operațiunilor logistice:
costul operațiunilor propriu zise (transport, stocare,
evidență gestiune și control etc.)
amortizarea mijloacelor fixe (depozite, mijloace de
transport, instalații și echipamente de lucru etc.)
costurile cu forța de muncă
cheltuieli financiare
cheltuieli materiale (ambalaje și materiale de
ambalat) etc.
Rolul logisticianului – soluții pentru diminuara
costurilor = reducerea stocurilor - resurse
inflaționiste, înlocuirea cu fluxuri și sisteme
informaționale - resurse deflaționiste.

8.

producătorii, centrele de stocare (de distribuție) și
distribuitorii pot fi interconectați printr-un sistem
informațional, prin care informațiile să fie
transmise rapid în ambele sensuri.
Presiunea costurilor logistice asupra prețului de
vânzare este cu atât mai mare, cu cât valoarea
produselor este mai scăzută.
Cheltuieli
obținerea
sistemelor
transport
vehiculate
logistice/unitatea de produs mari –
unor economii de scară, standardizarea
logistice și reducerea cheltuielilor de
prin creșterea cantităților de mărfuri
reducerea costurilor - defalcarea lor pe elemente
de
cheltuieli
și
clasificarea
în
ordinea
descrescătoare a mărimii.

9.

Concurența
Intensitatea
competiției
Adaptare
Productivitatea
, reducerea
costurilor
Schimbări,
inovații,
perfecționări
Piața
Satisfacția
clienților
adaptarea
ofertei
Oferta de servicii
logistice
Nevoi, cerințe,
așteptări ale
clienților
Reglementări
Adaptare
Conformitatea,
respectarea
legislației
Tehnologia
Figura 1 Determinanții ofertei de servicii logistice
Reglementările

10. Oferta de servicii logistice

OFERTA DE SERVICII LOGISTICE
Faza ciclului de viață
Lansare
Tipurile de servicii logistice
Serviciile logistice prestate
Servicii logistice de inițializare
comercială
mostre sau eșantioane
teste
demonstrații
Perfecționarea conceptului de produs
Creștere
Servicii
logistice
logistice
tranzitorii de extindere a pieței
Lansarea comercială
Organizarea
de
noi
canale
distribuție
Activități de merchandising
Gestiunea
fluxurilor
variației cererii
Maturitate
Declin
Servicii
logistice
normale
efectuate
în
condiții
de
stabilitate
Servicii
logistice
ocazionale
determinate de apariția unor
condiții neprevăzute
Gestiunea fluxurilor în
cerere relativ stabilă
Servicii logistice de relansare
sau de oprire a comercializării
Gestiunea fluxurilor în
restrângere a cererii
în
de
condițiile
condiții
de
Comenzi și livrări regulate
Promoții
Retragerea loturilor neconforme de pe
piață
Organizarea retururilor de marfă
condiții
de
Reproiectare și relansarea ciclului de
viață
Retur de produse sau retragerea din
producție și consum

11. Evaluarea nivelului prestațiilor de servicii logistice

EVALUAREA NIVELULUI PRESTAȚIILOR DE SERVICII
LOGISTICE
Ce aspecte trebuie luate în considerare la
evaluarea prestațiilor de servicii logistice?
identificarea caracteristicilor esențiale ale serviciului
clarificarea conținutului fiecărei componente a
serviciului și identificarea metodelor și tehnicilor de
evaluare cantitativă;
ierarhizarea așteptărilor clienților și stabilirea
priorităților;
poziționarea și diferențierea în raport cu concurența;
fixarea obiectivelor.

12.

Importanța termenelor în logistică – factorul timp
Respectarea termenelor = satisfacția clientului + limitarea
pierderilor sau costurilor furnizorilor + imagine favorabilă
furnizor
Efectele nerespectării termenelor
Client - timpul scurs din momentul lansării comenzii până când marfa este
primită de acesta.
furnizor - timpul de procesare a comenzii, inclusiv transportul, sau durata de
tratare a comenzii fără transport.
asupra achizițiilor – achiziții de tip „spot” = posibilități de negociere
diminuate = prețuri de achiziție mai mari.
asupra producției : nerespectarea planurilor de producție,creșterea
capacității de producție pentru perioade scurte, riscul apariției unor
întârzieri în onorarea comenzilor, angajarea de forță de muncă suplimentară
sau prelungirea timpului de muncă al muncitorilor existenți , costuri
suplimentare pentru gestionarea acestor situații excepționale.
asupra funcțiilor de conducere - implicarea personalului de conducere din
întreprindere, pentru gestionarea situațiilor de criză, contactarea clienților
pentru negocieriea consecințelor comerciale determinate de nerespectarea
contractului
asupra distribuției - necesită utilizarea unor mijloace de transport mai
rapide = creșterea cheltuielilor de transport.
impactul comercial - insatisfacția clienților, riscul orientării către alți
furnizori , pierderea de imagine, dobândirea unei reputații proaste.
impactul financiar - penalități pentru nerespectarea contractelor.
soluție = constituirea stocurilor de siguranță.

13. Fiabilitatea

FIABILITATEA
depinde de factorul timp = performanța furnizorilor poate fi apreciată în
funcție de termenele de livrare și de capacitatea lor de a respecta
aceste termene.
Fiabilitatea sporită a serviciilor logistice favorizează reducerea
dimensiunii sau eliminarea stocurilor de siguranță.
Îmbunătățirea calității prestațiilor logistice = fixarea unui termen pentru
care fiabilitatea este asigurată + identificarea unor soluții pentru diminuarea
termenului de livrare în condițiile păstrării nivelului de fiabilitate.
Evaluarea calității serviciilor logistice poate fi realizată în mai multe
moduri:
compararea termenelor de livrare convenite prin contracte cu termenele de
livrare efective;
organizarea unei anchete prin care se testează gradului de satisfacție a
clienților în privința respectării termenelor de livrare
nerespectarea unor termene de livrare poate să nu afecteze satisfacția
clienților = întârzierea să fie bine administrată prin informarea prealabilă a
clienților.

14.

Disponibilitatea
clienților în termenele și condițiile prevăzute, de a
preveni riscul apariției rupturilor de stoc.
ruptura de stoc - riscuri comerciale pentru furnizori:
- capacitatea de a onora comenzile
efectuarea unei livrări suplimentare pentru a onora partea
lipsă a comenzii
anularea comezii indisponibile la momentul fixat, dar cu
continuarea relațiilor de afaceri;
anularea tuturor comenzilor pentru reperul /produsul
repectiv
renunțarea totală la parteneriatul de afaceri cu furnizorul.
Informația logistică
prestațiilor logistice:
– aspecte care determină nivelul
modul de circulație a informațiilor și operativitatea
transmiterii
transmiterea unor informații precise și în timp util
disponibilitatea unor informații suplimentare legate de o
comandă

15. Calitatea transportului și conformitatea lotului livrat

CALITATEA TRANSPORTULUI ȘI
CONFORMITATEA LOTULUI LIVRAT
Alegerea modului de transport adecvat - respectarea
termenului de livrare și integrității cantitativă și calitativă a
produselor transportate
Conformitatea comenzilor livrate = respectarea cantității și
calității prevăzute în contract, respectarea condițiilor de
transport, eliminarea erorilor de transmitere a altor produse
decât cele solicitate de către un client.
certitudinea bunei derulări a relațiilor contractuale =
caiete de sarcini logistice:
stabilirea condițiilor de transmitere a comenzii către furnizor (prestatorul
de servicii logistice): data și ora limită, modul și forma de transmitere;
stabilirea condițiilor de livrare către platforma distribuitorului/client;
descrierea prestațiilor;
stabilirea condițiilor în care prestatorul va face livrarea către magazine;
Stabilirea condițiilor de facturare și de plată;
stabilirea penalităților pentru nerespectarea prevederilor din caietul de
sarcini.

16. 2. 4 Modalități de structurare a logisticii

2. 4 MODALITĂȚI DE STRUCTURARE A
LOGISTICII
proces de integrare a logisticii prin conceperea unor
sisteme integrate de susținere logistică începând din stadiul
de concepție
Modificarea și recompunerea sistemelor logistice este
dificilă deoarece rețelele logistice odată proiectate
manifestă o puternică inerție în evoluția lor
Frecvența ridicată a producerii unor mutații în mediul
întreprinderii = recurgerea la prestatorii de servicii
logistice.
sistemele logistice cuprind două cicluri logistice:
ciclul de realizare a produsului și de introducere pe piață în care
elementele „time to market” și „life cycle cost” sunt importante;
ciclul de satisfacere a clientului

17. Structura sistemului logistic al întreprinderii

STRUCTURA SISTEMULUI LOGISTIC AL
ÎNTREPRINDERII
Procesul logistic al întreprinderii = ansamblul operațiilor și
mijloacelor folosite pentru a asigura buna desfășurare a
procesului de fabricație, de depozitare și de transfer a
produselor finite către consumatori.
Abordarea de tip sistemic = coordonare unitară (integrată) a
tuturor componentelor procesului logistic, optimizarea
fluxurilor de materiale de-a lungul lanțului logistic
Procesul logistic poate fi structurat și studiat pe trei
niveluri:
Activitățile elementare ale procesului logistic;
Subsistemle procesului logistic:
Sistemul logistic integrat
Activitățile elementare :
activități de bază: transportul, gestiunea stocurilor, tratarea
comenzilor;
activități de sprijin: culegerea și prelucrarea informațiilor,
achiziționarea, depozitarea, condiționarea, ambalarea, recepția,
administrarea și ordonanțarea producției.

18.

Fluxul
de Funcțiile (activitățile logisticii)
Fluxul
fizic
informații
și
materialelor
fluxul financiar
mărfurilor
- previziunile de vânzare
- tratarea comenzilor
- livrarea mărfurilor din depozit către
consumator
- gestiunea stocurilor de produse finite
- depozitarea
- transportul produselor finite la depozit
- condiționarea-ambalarea
- Procesul de fabricație
- transportul materiilor prime la punctele
de lucru
gestiunea
stocurilor
de
resurse
materiale
- depozitarea materiilor prime în fabrică
- recepția materiilor prime
- transportul materiilor prime de la
furnizor
- achiziționarea
- gestiunea stocurilor de materii prime la
furnizori
-depozitarea materiilor prime la furnizor
al
sau

19.

Subsistemele organizatorice - formate din activități logistice
elementare:
logistica aprovizionării (logistica în amonte) cuprinde următoarele
activități: programarea achizițiilor, achiziția propriu-zisă, transportul la
depozitul unității;
logistica internă (logistica în întreprindere): cuprinde depozitarea
materiilor prime, planificarea și ordonanțarea producției, aprovizionarea
locurilor de muncă, transportul intern al produselor finite și depozitarea
acestora;
logistica în aval (logistica distribuției) înglobează distribuția fizică a
mărfurilor și serviciile post-vânzare: transportul mărfurilor între
intermediarii comerciali până la consumatorii finali, operațiunile de
depozitare la intermediari, gestiunea stocurilor, organizarea serviciilor de
reparații și întreținere în garanție și post-garanție, asigurarea pieselor de
schimb, serviciile de montaj și punere în funcțiune la clienți.
Sistemul logistic integrat - abordarea integrată de tip sistemic a
tuturor operațiunilor logistice care se efectuează pe întreg traseul
materii prime – producție – distribuție – consumator final.
adoptarea unei viziuni manageriale caracterizate prin pilotarea
fluxurilor fizice prin intermediul fluxurilor de informații

20. Conceperea sistemelor logistice

CONCEPEREA SISTEMELOR LOGISTICE
Lanțul logistic - sistem alcătuit dintr-o rețea de entități
interdependente care trebuie să acționeze în mod concertat și
eficient pentru a-și atinge fiecare propriile obiective.
optimizarea lanțului logistic - organizarea fluxului de informații
reorganizarea sistemului logistic - accent pe următoarele
aspecte:
stabilirea de alianțe între furnizori și producători - îmbunătățirea:
planificării și programării producției, condiționării, livrării, facturării și
gestiunii stocurilor
externalizarea anumitor funcțiuni ale lanțului logistic:
utilizarea unor strategii de distribuție diferite, în funcție de segmentele
de consumatori vizate, a unor canale de distribuție multiple
reducerea timpului scurs din momentul producției și momentul vânzării
reducerea birocrației;
tranziția de la un sistem bazat pe fluxurile împinse - stocuri, la un sistem
bazat pe fluxurile trase - informații
utilizarea tehnologiilor informaționale - legăturile între toate verigile
lanțului logistic, a mecanizării și automatizării pentru a elimina munca
manuală sau activitățile care nu încorporează valoare adăugată.

21. Optimizarea sistemului logistic

OPTIMIZAREA SISTEMULUI LOGISTIC
Scop = eficiența activităților desfășurate, efecte cât mai
mari ( venituri) cu eforturi (costuri) cât mai reduse.
optimizare = ameliorarea procesului de comunicare dintre toți
participanții la lanțul logistic + stabilirea unor relații bazate pe
încredere și colaborare reciproc avantajoasă + relații de
parteneriat bazate pe încredere
economiile obținute din optimizarea lanțului logistic și fie
repartizate cât mai echitabil între participanți
metode de optimizare a lanțului logistic sunt:
trecerea de la sistemul bazat pe fluxurile împinse, pe sistemul
bazat pe fluxurile trase;
gestionarea întregului sistem logistic pornind de la cererile de
consum și de la previziunile acestora;
crearea unor baze de date și actualizarea permanentă a acestora;
identificarea unor căi de minimizare a stocurilor și a tuturor
celorlalte cheltuieli logistice;
implementarea unui sistem informațional și o bună gestionare a
acestuia.

22.

Faza I
Faza II
Concepția logistică a produsului
- Concept mentenanță
- analiza și planif. activităților de suport
- ambalarea
- fluxurile induse de conceperea produsului
Evaluarea nivelului de servire
- identificarea criteriilor
- definirea și ponderarea criteriilor
- evaluarea cantitativă a obiectivelor
(nivelului de servire și costurilor)
- ierarhizarea în raport cu concurența
Construirea familiilor logistice
- definirea criteriilor de constituire a fam.
- regruparea referințelor pe familii logistice
Fixarea obiectivelor pe baza criteriilor de
servicii și familii logistice
Faza III + IV
Sisteme informaționale și de comunicații
- baze de date: produse, clienți, date tehnice
- prelucrare: alegere modele și soft
- rețele de comunicații
- codificare
Faza V
Figura 2 Fazele conceperii sistemului logistic
Sisteme fizice
- arhitectura rețelei
- stocuri (nivel, localizare)
- transport
Sistemul de pilotaj
- concepția sistemului de previziune
- reguli de alocare a resurselor disponibile
- stabilirea priorităților
- proceduri de planificare
- tablou de bord
English     Русский Правила