Методи аналізу цінової динаміки
середня арифметична проста
середня гармонійна зважена ціна
середня хронологічна зважена ціна
Поточно зважений індекс цін Пааше визначається за наступною формулою середньої гармонічної:
Індекс цін Еджуорта-Маршалла-Боулі визначається за наступною формулою:
Дякую за увагу!
709.78K
Категория: ЭкономикаЭкономика

Ринкова кон'юнктура ринку

1.

Виконала студентка:
Васильєва Юлія

2.

Ринкова кон'юнктура
здійснюється у
співвідношеннях між
наявними на ринку
матеріальними цінностями
та послугами й потребою у
них.

3.

Стимули для розвитку виробництва
Необхідність скорочення виробництва

4.

ПОСЛІДОВНІСТЬ
ДОСЛІДЖЕННЯ
КОН’ЮНКТУРИ РИНКУ
Дослідження основних рис і особливостей ринку
Вибір (розроблення) методів вивчення кон'юнктури
Збір і накопичення кон'юнктурної інформації
Аналіз кон'юнктури
Прогноз кон'юнктури

5.

Групи показників кон'юнктури:
Сталості, циклічності, коливання і динаміки розвитку
ринку
Ринкової пропозиції
Ринкового попиту
Пропорційності ринку
Ділової активності і комерційного ризику

6. Методи аналізу цінової динаміки

метод середніх цін
індексний метод

7. середня арифметична проста

8. середня гармонійна зважена ціна

9. середня хронологічна зважена ціна

10. Поточно зважений індекс цін Пааше визначається за наступною формулою середньої гармонічної:

Індекс цін Фішера обчислюється як середня геометрична із
індексів Ласпейреса і Пааше:
English     Русский Правила