Тема: Поняття комп'ютерної публікації. Засоби створення публікації
Мотивація навчальної діяльності
Визначення:
Залежно від способу оприлюднення твору розрізняють друковані публікації і електронні
Публікації, що здійснені з використанням комп'ютерних технологій, називають комп'ютерними публікаціями
Які засоби потрібні для створення публікації
Які особливості має програма Microsoft Publisher
Розглянемо вікно програми
Оберіть потрібний вам тип публікації
Бюлетень (франц. bulletin - записка, листок, документ) - коротке офіційне повідомлення, збірка офіційних актів або періодичне
Оберіть макет публікації
Внесіть зміни в текст та зображення макету
Буклет (франц. bouclette - кільце) - публікація, виготовлена на одному аркуші та складена згинанням у кілька сторінок так, що
Виконання практичних завдань
Завдання додому:
До нових зустрічей. Хай щастить
2.99M
Категория: ИнформатикаИнформатика

Поняття комп'ютерної публікації. Засоби створення публікації

1. Тема: Поняття комп'ютерної публікації. Засоби створення публікації

Мета:
ознайомитись з поняттям
комп'ютерної публікації, з
інтерфейсом програми MS
Publisher

2. Мотивація навчальної діяльності

На вивчення теми – 3 уроки
Орієнтовний обсяг знань і вмінь:
Учень повинен
пояснити:
поняття комп’ютерної публікації;
поняття шаблону публікації та її структури;
особливості роботи з графічними об’єктами під час створення публікацій
навести приклади:
публікацій різного типу;
основних складових публікації;
програмних засобів створення комп’ютерних публікацій;
вміти:
створювати публікацію на основі шаблону;
виконувати основні операції над об’єктами в середовищі підготовки комп’ютерних публікацій;
створювати зв’язки між об’єктами публікації;
зберігати публікації на зовнішніх носіях даних;
роздруковувати публікації.

3. Визначення:

Публікаціями (лат. publico - оголошувати
публічно) називають процес оприлюднення
відомостей. Виданий (оприлюднений) твір
також називають публікацією.

4. Залежно від способу оприлюднення твору розрізняють друковані публікації і електронні

До друкованих публікацій
відносять книжки, брошури,
журнали, газети, бюлетені,
буклети, листівки тощо.
До електронних публікацій відносять
документи, що розповсюджуються з
використанням електронних носіїв даних
(компакт-диски, дискети, флеш-носії тощо) або
комп'ютерних мереж.

5. Публікації, що здійснені з використанням комп'ютерних технологій, називають комп'ютерними публікаціями

6. Які засоби потрібні для створення публікації

?
Дізнатесь про це самостійно на уроці
Сторінка підручника 210

7. Які особливості має програма Microsoft Publisher

?
Дізнатесь про це самостійно вдома
Сторінка підручника 212

8. Розглянемо вікно програми

9. Оберіть потрібний вам тип публікації

10. Бюлетень (франц. bulletin - записка, листок, документ) - коротке офіційне повідомлення, збірка офіційних актів або періодичне

Бюлетень (франц. bulletin - записка, листок, документ) коротке офіційне повідомлення, збірка офіційних актів
або періодичне видання, яке містить повідомлення з
певного кола питань

11. Оберіть макет публікації

12. Внесіть зміни в текст та зображення макету

13. Буклет (франц. bouclette - кільце) - публікація, виготовлена на одному аркуші та складена згинанням у кілька сторінок так, що

Буклет (франц.
bouclette - кільце) публікація,
виготовлена на
одному аркуші та
складена
згинанням у кілька
сторінок так, що її
можна
переглядати, не
розрізаючи
сторінок, а
розкриваючи.

14. Виконання практичних завдань

Вправа 25.5.1

15. Завдання додому:

Опрацювати стор. 212-213
Закінчити виконання вправи 25.5.1

16. До нових зустрічей. Хай щастить

English     Русский Правила