Кількість зареєстрованих у системі електронного документообігу проектів землеустрою по принципу екстериторіальності (@on-line)
Забезпечення земельними ділянками учасників АТО
Про стан виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 № 60-р щодо передачі земельних ділянок
Діяльність у сфері державної експертизи землевпорядної документації
Стан провадження правової роботи Співвідношення показників загальної кількості справ в розрізі 2016 - 2018 років
Співвідношення показників виграних / програних справ (кількість та відсотки) в розрізі 2016 - 2018 років
Проведення заходів державного контролю за використанням та охороною земель
Проведення земельних торгів із продажу прав оренди на земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності
Робота зі зверненнями громадян на особистих прийомах
ДОКУМЕНТООБІГ
Документообіг Накази
Витрати на утримання орендованих приміщень
Витрати на створення належних умов праці співробітників
531.34K
Категория: ПравоПраво

Аналіз діяльності показників роботи Головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області

1.

Аналіз діяльності показників роботи
Головного управління Держгеокадастру у
Закарпатській області
за 2016 – 2018р.

2.

Інформація з ведення Державного земельного
кадастру на території Закарпатської області
Внесено заяв в
автоматизовану систему
ДЗК на реєстрацію
земельної ділянки, тис.
з них здійснено
реєстрацію земельних
ділянок, тис
0 045
0 041
0 040
0 035
0 030
Основной
0 038
Основной
0 031
Заяви про надання
витягу з ДЗК, тис
0 029
0 025
з них видано витягів, тис
0 019
0 020
0 019
0 014
0 015
Основной
Основной
0 014
0 010
0 005
Заяви на внесення змін
про зареєстровані
земельні ділянки,тис
з них внесено зміни, тис
0 001 0 001
0 003
0 002
Основной
Основной
0 000
Основной
Основной
Основной

3.

Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Заяви про надання
викопіювання з
кадастрової карти
(плану)
надано викопіювання
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Заяви на виправлення
технічних помилок у
відомостях ДЗК
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
з них виправлено
технічних помилок

4. Кількість зареєстрованих у системі електронного документообігу проектів землеустрою по принципу екстериторіальності (@on-line)

Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
зареєстрованих
проектів землеустрою
Основной
Основной
Основной
Основной
2017
2018
1 півріччя
2019

5. Забезпечення земельними ділянками учасників АТО

надано дозволів для виготовлення документів
Основной
Основной
Основной
Осно
вной
Осно
вной

6. Про стан виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 № 60-р щодо передачі земельних ділянок

сільськогосподарського призначення державної власності у
комунальну власність об’єднаних територіальних громад
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
ОсновнойОсновной
Основной
Основной Основной
Кількість
ділянок
Площа
земельних
ділянок, га

7. Діяльність у сфері державної експертизи землевпорядної документації

здійснено експертизу
Основной
672
Основной
655
Основной
Основной
здійснено експертизу
603
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной

8. Стан провадження правової роботи Співвідношення показників загальної кількості справ в розрізі 2016 - 2018 років

Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Адміністративні
Основной
Основной
Цивільні
Основной
Основной
Основной
Основной
Господарські
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной

9. Співвідношення показників виграних / програних справ (кількість та відсотки) в розрізі 2016 - 2018 років

Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной Основной
Основной Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной Основной Основной
Рішення на користь
Головного управлінн
Не на користь
Головного управління
Частково задоволені

10. Проведення заходів державного контролю за використанням та охороною земель

Основной
Основной
Основной
Кількість проведених
перевірок
Основной
Виявлено порушень
Основной
Основной
Основной
Основной Основной
Основной
Основной
372
Основной
Основной
Основной
Основной
Складено
адмінпротоколів
Основной
Основной
Основной
ОсновнойОсновной Нараховано шкоди
тис. грн.
Основной
Основной
Відшкодовано тис.
Основной
грн.
Основной
2017
2018
1 півріччя 2019

11. Проведення земельних торгів із продажу прав оренди на земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності

Головним управлінням
Держгеокадастру у Закарпатській області зв 2016-2018 роки.
Основной
Підбір земельних
Основной ділянок на торги
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Загальна площа
підібраних земельних
ділянок га
Продано земельних
ділянок
Загальна площа га
Основной
Основной Основной
Основной
Основной Основной
Основной
ОсновнойОсновной
ОсновнойОсновной
Основной
Основной
Основной
Основной
Вартість продажу
тис.грн

12. Робота зі зверненнями громадян на особистих прийомах

Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной

13. ДОКУМЕНТООБІГ

Всього документів
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
2016
2017
2018
1 півріччя
2019
Всього документів

14. Документообіг Накази

Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
видано наказів
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
2016
в т.ч. по розпорядженню
землями с\г призначення
в т.ч. з інспекційної
діяльності
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
2017
2018
1 півріччя
2019

15. Витрати на утримання орендованих приміщень

Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
витрати на оплату
орендованиних
приміщень ,грн
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной

16. Витрати на створення належних умов праці співробітників

Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Витрати на проведення
поточних ремонтів
орендованих
приміщень,грн
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
English     Русский Правила