Фондовий ринок України та шляхи його подальшого розвитку
Що називають фондовим ринком?
Види фондового ринку
Структура фондового ринку
Особливості фондового ринку
Основні види цінних паперів фондового ринку
Операцій над цінними паперами
основні завданя подальшого розвитку фондового ринку України
Дякую за увагу!
647.56K
Категория: ФинансыФинансы

Фондовий ринок України та шляхи його подальшого розвитку

1. Фондовий ринок України та шляхи його подальшого розвитку

Презентацію виконала
студентка групи ФБ-15-1
Шулежко Альона

2. Що називають фондовим ринком?

В економічній літературі даються різні визначення поняття
"фондовий ринок":
• кредитно-фінансових інститутів, які спрямовують потік
грошових засобів від власників до позичальників і навпаки;
• механізм перерозподілу капіталу між кредиторами і
позичальниками за допомогою посередників на основі попиту і
пропозиції;
• грошові відносини, які складаються в процесі купівлі-продажу
фінансових активів під впливом попиту і пропозиції на
позичковий капітал, рух якого втілюється в цінних паперах;
• загальне визначення ринків, де проявляються попит і пропозиція
на різні платіжні засоби.
Що називають
фондовим ринком?

3. Види фондового ринку

4. Структура фондового ринку

об'єднує
чотири головні складові:
• ринок позикового капіталу;
• валютний ринок;
• ринок рідкоземельних і дорогоцінних
металів;
• ринок цінних паперів.
Структура фондового
ринку

5. Особливості фондового ринку

Дослідники виділяють такі особливості фондового ринку :
• фондовий ринок завжди виступає як ринок ризикових капіталів, де
зростання та падіння курсів цінних паперів залежить від багатьох
факторів, які слід постійно враховувати у практичній діяльності;
• курси цінних паперів, як і їхня емісія залежить від рентабельності та
кон’юнктури виробництва, економічного стану, від стану ринку
позичкових капіталів і рівня облікової ставки;
• із розвитком акціонерного капіталу зростає роль фондових бірж та
позабіржового фондового ринку, де суперечності більш гострі, а
їхній прояв глибший і сильніший. Позабіржовий фондовий ринок
впливає на біржовий ринок і на всю банківську сферу своєю
непередбачуваністю;
• прибуток акціонерних товариств стає відомим лише після річних
звітів, тому іноді курси акцій залежать від очікуваних дивідендів. На
підставі.
Особливості фондового
ринку

6. Основні види цінних паперів фондового ринку

Виділяють такі основні види цінних паперів
фондового ринку:
• пайові цінні папери;
• боргові цінні папери;
• іпотечні цінні папери;
• приватизаційні цінні папери;
• похідні цінні папери;
• товаророзпорядчі цінні папери.
Основні види цінних
паперів фондового ринку

7. Операцій над цінними паперами

Основні операцій над цінними паперами:
• Первинне розміщення - це продаж нового випуску
ЦП, при якому виручка від продажу йде емітенту
(учасник фондового ринку).
• Вторинне розміщення ЦП – торгівля ЦП після їх
первинного розміщення з метою продажу
населенню; перерозподіл пакету акцій через
деякий час після того, як він був запропонований
(проданий) компанією, що його випустила.
Операцій над цінними
паперами

8. основні завданя подальшого розвитку фондового ринку України

Основні завдання:
1. Збільшення капіталізації, ліквідності та прозорості фондового
ринку шляхом:
• суттєвого розширення пропозиції цінних паперів з високими
інвестиційними характеристиками;
• удосконалення засад функціонування боргового ринку та
запровадження нових видів інструментів;
• покращення інформаційної прозорості фондового ринку
України;
• сприяння розвитку та становлення потужних національних
інституційних інвесторів.
основні завданя подальшого
розвитку фондового ринку
України

9. Дякую за увагу!

English     Русский Правила