5.32M
Категория: ИсторияИстория

Дослов'янська культурна традиція на українських землях. Палеоліт доба бронзи

1.

1

2.

ЕНЕОЛІТ ─ ІV – IІІ тис. до н. е.
– виникає перший метал (мідь), який використовувався паралельно з
каменем;
– утверджується домінуюча роль відтворюючого господарства;
– розвивається майнова диференціація, з’являється патріархат.
Металургія періоду енеоліту
2

3.

Досягнення енеоліту:
– відбувається перехід від мотичного до орного землеробства;
– відбувся перший суспільний поділ праці – із землеробства виділяються
скотарські племена. Скотарі – приручили коня, придумали колісний
транспорт, вдосконалили зброю; землероби – придумали плуг, рало, піч,
укріпленні поселення.
– виникає гончарне коло, керамічні вироби стають досконалими.
Гончарне коло
Мотичне та орне землеробство
3

4.

Найяскравішою археологічною культурою доби енеоліту
була трипільська культура (IV — III тис. до н. е.).
4

5.

Трипільську археологічну
культуру (с. Трипілля на Київщині)
відкрив у 1896 р. та дослідив
археолог Вікентій Хвойка.
Нині відомі сотні трипільських поселень у межах України, Молдови та
Румунії. У IV – III тис. до н.е. племена “трипільців” займали велику
територію від Карпат до Дніпра. Поблизу сіл Доброводи, Майданецьке й
Тальянки (Черкаська область) знайдено трипільські протоміста – найбільші
на той час в Європі.
5

6.

6

7.

Головне заняття трипільців – землеробство. Ґрунт вони
обробляли кам'яними або кістяними мотиками. Разом з тим
відбувався
поступовий
перехід
від
мотичного
до
орного
землеробства за допомогою дерев'яного плуга з кам'яним або
кістяним лемехом.
7

8.

Жили
трипільці
в
селищах
(протомістах), які були поселеннями
матріархальних
родових
общин.
Відомі поселення з населенням до 20
тис. мешканців і до 2 тис. будівель
Житла були наземні, з двосхилим
дахом та дерев'яними стінами, які
обмащувалися глиною з обох боків і
розписувались. Будинки були одно
чи двоповерхові від 6 до 150 м2.
8

9.

Будинки
трипільців
9

10.

Панорама
трипільського
протоміста
Жили трипільці в селищах
(протомістах), які були поселеннями
матріархальних родових общин.
Відомі поселення з населенням до
20 тис. мешканців і до 2 тис. будівель
10

11.

В трипільських поселеннях
знаходять керамічні фігурки
людей і тварин, іграшкових
макетів жител
11

12.

Посудина у вигляді упряжки биків.
Трипільська культура (кінець IV тис. до н.е.)
Численні людські
фігурки
свідчать, що у
трипільців був
поширений культ
жінки
12

13.

Трипільську археологічну культуру
називають також «Культурою
мальованої кераміки» через високий
рівень розвитку гончарства. Посуд
виготовлявся у спеціальних гончарних
печах, а потім фарбувався білою,
червоною і чорною фарбою з
характерними візерунками.
13

14.

Трипільські орнаменти
14

15.

Трипільська
кераміка
15

16.

16

17.

Реконструкція
зовнішнього
вигляду
трипільців
17

18.

Причини занепаду цієї культури у другій половині ІІІ тис. до
н.е. до кінця не з'ясовані.
Найчастіше згадують про внутрішню кризу внаслідок
зниження врожайності та погіршення кліматичних умов та
зовнішню загрозу зі степу з боку войовничих кочовиків.
18

19.

Племена середньостогівської
археологічної культури
Племена середньостогівської археологічної
культури першими у світі приручили коня для
верхової їзди.
Дерев'яні повозки
Графічні реконструкції виконані з черепів
Олександрівського могильника. Носії
середньостогівської культури.
19

20.

Доба бронзи позначилася суттєвими змінами в
господарському, політичному та культурному житті
суспільства. Свою назву вона отримала від штучного
металу — бронзи
20

21.

Розвиток знарядь праці, із сплаву міді і олова
(бронза) – це головне досягнення цієї епохи.
Застосування більш міцного металу дало
можливість значно вдосконалити транспортні
засоби, знаряддя виробництва
Відбувається другий суспільний поділ
праці
(відокремлення
ремесла
від
землеробства) та третій (відокремленням
торгівлі).
типове поховання епохи
бронзи
21

22.

Жінка доби бронзи
Реконструкція М. Герасимова
22

23.

Археологічні культури доби бронзи
Ямна культура
4 – 3 тис. до н. е.
Поховання
ямників
Катакомбна
3 – 2 тис. до н. е.
Шнурової кераміки
4 – 2 тис. до н. е.
Сосуд племен шнурової
кераміки
23

24.

Характерні риси бронзового віку:
 виробництво першого штучного металу – бронзи;
 розподіл праці: в лісостепу розвивається землеробство,
в степу – скотарство;
 поява майнової нерівності;
 утвердження патріархату;
 виникнення великих етнокультурних спільнот;
 виникла кам'яна монументальна скульптура;
 виникли зародки майбутнього письма – піктограма.
Антропоморфна скульптура
епохи бронзи
Піктограма епохи
бронзи та сьогодення
24

25.

Самостійна робота:
1. Повторити матеріал конспекту лекції;
2.
Читати
рекомендованих
відповідні
параграфи
підручників
(Хома
І.,
Попович М.). Звертати увагу на дати, події,
терміни, історичні персоналії;
3. Розв'язати усі завдання с. 7 – 12
«Практикуму з курсу «Історія української
культури».
25
English     Русский Правила