Рівномірний прямолінійний рух. Шлях і переміщення. Швидкість руху. Рівняння рівномірного прямолінійного руху
Актуалізація опорних знань і вмінь
Вивчення нового матеріалу
Закріплення нових знань і вмінь
Розв’язання задач
Підбиття підсумків уроку
Домашнє завдання
Додаткове завдання
3.63M
Категория: ФизикаФизика

івномірний прямолінійний рух. Шлях і переміщення. Швидкість руху. Рівняння рівномірного прямолінійного руху

1. Рівномірний прямолінійний рух. Шлях і переміщення. Швидкість руху. Рівняння рівномірного прямолінійного руху

Презентацію створено за допомогою
комп’ютерної програми ВГ «Основа»
«Електронний конструктор уроку»

2. Актуалізація опорних знань і вмінь

• Наведіть приклади прямолінійного і
криволінійного рухів.
• Наведіть приклади рівномірного та
нерівномірного рухів.
• У чому полягає основна задача механіки?

3. Вивчення нового матеріалу

4. Закріплення нових знань і вмінь

• Що називають
прямолінійним
рівномірним рухом?
• Який вигляд має
рівняння
прямолінійного
рівномірного руху?

5. Розв’язання задач

• Один автомобіль, рухаючись рівномірно прямолінійно зі
швидкістю 20 м/с, за 1 хв. пройшов такий же шлях, як інший
за 40 секунд. Чому дорівнює швидкість другого автомобіля?
• Потяг довжиною 150 м рухається по мосту рівномірно зі
швидкістю 20 м/с. За який час він пройде міст довжиною 750
м?
• Під час руху вздовж прямої координата точки змінилася за 5 с
від значення x0 = 10 м до значення x = −10 м. Знайдіть модуль
швидкості та напрямок руху точки.
• Тіло рухається вздовж осі х протилежно її напрямку. Модуль
швидкості дорівнює 54 км/год. Початкова координата 20 м.
Запишіть рівняння руху. Знайдіть положення тіла через 4 с.
Чому дорівнює шлях, пройдений тілом?

6. Підбиття підсумків уроку

7. Домашнє завдання

• Вивчити § ...
• Розв’язати № ...

8. Додаткове завдання

Розв’яжіть задачу.
Рівняння руху двох тіл мають вигляд: x1 = 10+2t та x2 = 4+5t .
Знайдіть час і координату місця зустрічі тіл.

9.

Презентацію створено за допомогою комп’ютерної
програми ВГ «Основа» «Електронний конструктор
уроку»
© ТОВ «Видавнича група ˝Основа˝», 2012
Джерела:
1. Фізика. 10 клас. Академічний рівень / О. М. Євлахова, М.
В. Бондаренко. — Х. : Вид. група «Основа», 2012. — 222
[2] c. — (Серія «Мій конспект»)
2. Сайти: sportdialog.ru; dic.academic.ru; 1366x768.ru;
wallon.ru; yephone.ru/302-oshibka-21-iphone-reshenienaydeno.html
English     Русский Правила