Прямолінійний рівномірний рух
Якщо відомі швидкість тіла й час при рівномірному русі, то можна знайти пройдений ним шлях: Можна знайти так само й час, протягом якого руха
Спідометр
Питання
Закріплення вивченого матеріалу 1. Турист ішов 20 хв зі швидкістю 5,4 км/год. Який шлях він пройшов за цей час? 2. Поїзд довжиною 240 м, рухаючись р
Домашнє завдання-1 1. У-1: § 2. (п.1, 2, 3, 4). 2. Сб-1: рів1 — № 2.5, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12. рів2 — № 2.18, 2.20, 2.22, 2.23, 2.26. рів3 — № 2.32, 2.33, 2.38, 2.39, 2.40. Домашнє завдання-2 1. У-2:
Презентацію створено за допомогою комп’ютерної програми ВГ «Основа» «Електронний конструктор уроку» © ТОВ «Видавнича група ˝Основа˝», 201
1.41M
Категория: ФизикаФизика

Прямолінійний рівномірний рух

1. Прямолінійний рівномірний рух

Презентацію створено за допомогою комп’ютерної програми
ВГ «Основа» «Електронний конструктор уроку»

2.

Рух рівномірний - як що й
автомобіль і поїзд рухаються так,
що за будь-які рівні проміжки
часу вони проходять однакові
шляхи

3.

Прямолінійним рівномірним рухом називають такий
рух,за якого тіло за будь-які рівні проміжки часу робить
рівні переміщення

4.

Швидкістю прямолінійного рівномірного руху називають
відношення переміщення до проміжку часу, за який
відбулося це переміщення:
s
v
t

5.

У випадку прямолінійного руху, при якому тіло не змінює
напрямок руху на протилежний, модуль переміщення s
збігається зі шляхом l, пройденим тілом, тому при такому русі
справедлива також формула:
l
v
t

6.

Одиницею швидкості в СІ є
м
1
с
1 м/с — це швидкість такого рівномірного руху, у ході якого тіло
за кожну секунду проходить шлях в 1 м.

7.

Виразимо швидкість автомобіля в одиницях СІ:
км
1000м
м
90
90
25
год
3600с
с

8. Якщо відомі швидкість тіла й час при рівномірному русі, то можна знайти пройдений ним шлях: Можна знайти так само й час, протягом якого руха

Якщо відомі швидкість тіла й
час при рівномірному русі, то
можна знайти пройдений ним
шлях:
l vt
Можна знайти так само й час,
протягом якого рухалося тіло:
l
t
v

9. Спідометр

10. Питання

1. Який рух називають рівномірним? Наведіть приклади
рівномірного руху.
2. Що показує швидкість тіла при рівномірному русі?
3. Виразіть у км/год такі швидкості: 0,5 м/с, 3 м/с, 20 м/с.
4. Виразіть у м/с такі швидкості: 3,6 км/год, 72 км/год, 108
км/год.
5. Яка швидкість більше: 15 м/с або 36 км/год?

11. Закріплення вивченого матеріалу 1. Турист ішов 20 хв зі швидкістю 5,4 км/год. Який шлях він пройшов за цей час? 2. Поїзд довжиною 240 м, рухаючись р

Закріплення вивченого матеріалу
1. Турист ішов 20 хв зі швидкістю 5,4 км/год. Який шлях він
пройшов за цей час?
2. Поїзд довжиною 240 м, рухаючись рівномірно, пройшов
міст за 2 хв. Яка швидкість поїзда, якщо довжина моста
дорівнює 360 м?
3. Один автомобіль, рухаючись рівномірно зі швидкістю 16
м/с, проїхав тунель за 30 с, а інший автомобіль, рухаючись
рівномірно, проїхав той самий тунель за 24 с.
Яка швидкість другого автомобіля?

12. Домашнє завдання-1 1. У-1: § 2. (п.1, 2, 3, 4). 2. Сб-1: рів1 — № 2.5, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12. рів2 — № 2.18, 2.20, 2.22, 2.23, 2.26. рів3 — № 2.32, 2.33, 2.38, 2.39, 2.40. Домашнє завдання-2 1. У-2:

§ 2.
2. Сб-2:
рів1 — № 1.5, 2.1, 2.3, 2.5, 2.7.
рів2 — № 2.11, 2.15, 2.17, 2.19, 2.21.
рів3 — № 2.30, 2.32, 2.34, 2.35, 2.39.

13. Презентацію створено за допомогою комп’ютерної програми ВГ «Основа» «Електронний конструктор уроку» © ТОВ «Видавнича група ˝Основа˝», 201

Презентацію створено за допомогою комп’ютерної
програми ВГ «Основа» «Електронний
конструктор уроку»
© ТОВ «Видавнича група ˝Основа˝», 2011
Джерела:
1. Усі уроки фізики. 8 клас./ Кирик Л. А.— Х.: Вид.
група «Основа», 2008.— 352 с.
2. Сайти: ru.wikipedia.org
English     Русский Правила