Поняття про перетворення типів даних. Практична робота №1.
Повторимо правила поведінки та безпеки в комп’ютерному класі
Пригадаємо
Пригадаємо
Поняття про перетворення типів даних
Поняття про перетворення типів даних
Поняття про перетворення типів даних
Поняття про перетворення типів даних
Поняття про перетворення типів даних
Поняття про перетворення типів даних
Поняття про перетворення типів даних
Поняття про перетворення типів даних
Працюємо за комп’ютером
Запитання для перевірки знань
Запитання для перевірки знань
Домашнє завдання
4.02M
Категория: ИнформатикаИнформатика

Перетворення типів даних

1. Поняття про перетворення типів даних. Практична робота №1.

Урок 7

2. Повторимо правила поведінки та безпеки в комп’ютерному класі

3. Пригадаємо

1. Яким ідентифікатором позначаються цілі
числа?
2. Яким ідентифікатором позначаються дійсні
числа?
3. Які базові типи даних використовуються найчастіше?
4. Що зберігається в змінних?

4. Пригадаємо

5. Поясніть сутність динамічної типізації
змінних.
6. Для чого призначений оператор is?
7. Як можна одним оператором присвоїти різні
значення кільком об’єктам?
8. Що називають лексемою?
9. Які існують види лексем?

5. Поняття про перетворення типів даних

>>> x_1 = "принтер"
>>> x_1 = 3.8
#змінна x_1 посилається на тип str
#тепер змінна x_1 посилається на
тип float
type(ім’я змінної)
Приклад 1.
>>> x_2 = 300
>>> type(x_2)
<class ‹int›>
#визначення типу змінної x_2
#змінна x_2 посилається на тип int
Тип
даних

це
характеристика об’єкта, а не
змінної. Змінна містить тільки
посилання на об’єкт.

6. Поняття про перетворення типів даних

Для кожного конкретного типу даних існує строго
визначений набір операцій, які можуть виконуватися
над ним.
>>> 43 + "25"

7. Поняття про перетворення типів даних

Основні функції перетворення одного типу
даних на інший
bool ([об’єкт])
- перетворення об’єкта
на логічний тип
Приклад 2.
>>> bool(0), bool(1), bool([4,6]), bool(""), bool("файл")
(False, True, True, False, True)

8. Поняття про перетворення типів даних

Основні функції перетворення одного типу
даних на інший
int ([об’єкт [,<система числення>]])
- перетворення об’єкта на ціле число
Приклад 3.
>>> int(13.5), int("71"), int("A", 16), int("71", 8)
(13, 71, 10, 57)
(пояснення: значення функції int("71", 8) має двійкове
значення 111001, що еквівалентно 57)

9. Поняття про перетворення типів даних

Основні функції перетворення одного типу
даних на інший
float (ціле число або рядок)
- перетворення цілого числа або рядка на число
дійсного типу
Приклад 4.
>>> float(25), float("13.75")
(25.0, 13.75)

10. Поняття про перетворення типів даних

Основні функції перетворення одного типу
даних на інший
list (послідовність)
Приклад 6.
>>> list("2468")
['2', '4', '6', '8']
>>> list((2,4,6,8))
[2, 4, 6, 8]
- перетворення елементів
послідовності на список
#перетворення рядка
#список
#перетворення кортежу
#список

11. Поняття про перетворення типів даних

12. Поняття про перетворення типів даних

del
Приклад 7.
>>> x = 10; x; y = 20; y
10
20
>>> del x, y
>>> x

13. Працюємо за комп’ютером

Практична робота №1 «Робота в інтерактивному режимі
інтерпретатора IDLE»
1. Під час роботи за комп’ютером дотримуйтесь правил
безпеки!!!!!!
2. Роздача інструктивних карток

14. Запитання для перевірки знань

1. Яка функція призначена для визначення типу
даних?
2. Які операції можуть виконуватися над даними
типу int?
3. Для чого призначено функцію bool?
4. На скільки типів даних може посилатися
змінна в програмі?

15. Запитання для перевірки знань

5. Як можна видалити з програми непотрібні
імена змінних?
6. Який результат буде отримано після
виконання інструкції >>> int("D", 16)?
7. Змініть інструкцію >>> 77 * '89' так, щоб її
було правильно виконано.

16. Домашнє завдання

Проаналізувати
§ 2.2 ст. 22-23
English     Русский Правила