Домашнє завдання
3.60M
Категория: ИнформатикаИнформатика

Поняття змінної. Оголошення змінної. Типи даних (урок 14)

1.

Сьогодні
27.09.2018
Поняття змінної. Оголошення змінної. Типи даних. Оператор надання
значень. Змінювання значень властивостей елементів керування в ході
виконання проекту. Константи. Введення та виведення даних
http://vsimppt.com.ua/
http://vsimppt.com.ua/

2.

Сьогодні
27.09.2018
Повторимо правила поведінки та безпеки
в комп’ютерному класі
http://vsimppt.com.ua/
http://vsimppt.com.ua/

3.

Сьогодні
27.09.2018
Пригадаємо
1. Що таке обробник події? Як пов’язати з певною
подією її обробник?
2. Що таке процедура? Опишіть структуру процедури –
обробника події.
3. Наведіть загальний вигляд команди, якою можна
змінити значення властивості елемента керування.
Наведіть приклади таких команд.
http://vsimppt.com.ua/
http://vsimppt.com.ua/

4.

Сьогодні
27.09.2018
Поняття змінної. Оголошення змінної. Типи даних. Оператор надання
значень. Змінювання значень властивостей елементів керування в ході
виконання проекту. Константи. Введення та виведення даних
Алфавіт мови програмування Delphi7
Символи
- Літери
- Цифри
- Спец. симовли
Яку комбінацію
символів ми вже
використовували
раніше?
Комбінації символів
:=
>=
<=
<>
-
присвоєння
бiльше або дорiвнює
менше або дорiвнює
не дорiвнює
Правильна назва
:=
Оператор присвоєння
http://vsimppt.com.ua/
http://vsimppt.com.ua/

5.

Сьогодні
27.09.2018
Поняття змінної. Оголошення змінної. Типи даних. Оператор надання
значень. Змінювання значень властивостей елементів керування в ході
виконання проекту. Константи. Введення та виведення даних
Слова мови програмування
Слово - це нероздiльна послiдовнiсть
символiв, яке в програмi має певний смисл.
Зареєстровані
слова
• And
• Array
• Begin
Стандартні
ідентифікатори
• Integer
• String
• Real
Ідентифікатори
користувача
• Змінні
користувача
http://vsimppt.com.ua/
http://vsimppt.com.ua/

6.

Сьогодні
27.09.2018
Поняття змінної. Оголошення змінної. Типи даних. Оператор надання
значень. Змінювання значень властивостей елементів керування в ході
виконання проекту. Константи. Введення та виведення даних
Головні дані якими оперує програма Delphi
Константи
Змінні
Константа – постiйна
величина, яка не змiнюється
в процесi роботи програми
Змінна — це абстрактна
назва комірки чи декількох
комірок пам'яті. Також
змінна – це величина, яка
може змінюватись в процесi
виконання програми i
звернення до якої
вiдбувається по iменi.
Число Пі = 3,14159…
http://vsimppt.com.ua/
http://vsimppt.com.ua/

7.

Сьогодні
27.09.2018
Поняття змінної. Оголошення змінної. Типи даних. Оператор надання
значень. Змінювання значень властивостей елементів керування в ході
виконання проекту. Константи. Введення та виведення даних
Пояснення поняття змінної
Пам’ять ПК – це дуже великий набір комірок в яку можна покласти
певний обсяг інформації
Умовний фрагмент пам’яті пк
Виконаємо обрахунки
98 + 121 = 219
http://vsimppt.com.ua/
http://vsimppt.com.ua/

8.

Сьогодні
27.09.2018
Поняття змінної. Оголошення змінної. Типи даних. Оператор надання
значень. Змінювання значень властивостей елементів керування в ході
виконання проекту. Константи. Введення та виведення даних
Пояснення поняття змінної
Якби не існувало б змінних і ми через деякий час хотіли подивитись
результат то ПК видав би дані з будь-якою комірки в себе в пам’яті
Умовний фрагмент пам’яті пк
121 0 3
0 98 0
7 0 1
19 6 0 6
15 73 1 0
18 0 18 1
Виконаємо обрахунки
18 1 15
6 219 6
18 19 1
98 + 121 = 219
http://vsimppt.com.ua/
http://vsimppt.com.ua/

9.

Сьогодні
Поняття змінної. Оголошення змінної. Типи даних. Оператор надання
значень. Змінювання значень властивостей елементів керування в ході
виконання проекту. Константи. Введення та виведення даних
27.09.2018
Пояснення поняття змінної
Через це комірку умовно називають латинськими літерами і їх
поєднанням які не схожі на зарезервовані слова
Умовний фрагмент пам’яті пк
121
z
0
0
7
98
nom
0
3
0
1
19 6 0 6
15 73 1 0
18 0 18 1
Виконаємо обрахунки
18 1 15
6 219
rez1 6
18 19 1
98 + 121 = 219
http://vsimppt.com.ua/
http://vsimppt.com.ua/

10.

Сьогодні
27.09.2018
Поняття змінної. Оголошення змінної. Типи даних. Оператор надання
значень. Змінювання значень властивостей елементів керування в ході
виконання проекту. Константи. Введення та виведення даних
Присвоєння значень змінній
Ім’я змінної названої
користувачем
Дані
А := 25 ;
Оператор присвоєння
Кінець
рядка
http://vsimppt.com.ua/
http://vsimppt.com.ua/

11.

Сьогодні
27.09.2018
Поняття змінної. Оголошення змінної. Типи даних. Оператор надання
значень. Змінювання значень властивостей елементів керування в ході
виконання проекту. Константи. Введення та виведення даних
Деякі типи даних в Delphi 7
Integer
Цілі числа
Н-д – 7, 200, -25
Real
Дробові числа
Н-д – 7.25 , 200.3 , -25.885
Boolean 
Логічні дані
True або False
String
Рядкові дані
Можуть будити як тектові
дані так і числові, але
програма буду сприймати як
текст
http://vsimppt.com.ua/
http://vsimppt.com.ua/

12.

Сьогодні
27.09.2018
Поняття змінної. Оголошення змінної. Типи даних. Оператор надання
значень. Змінювання значень властивостей елементів керування в ході
виконання проекту. Константи. Введення та виведення даних
Опис типу даних
Опис типу даних які будемо використовувати потрібно вносити перед
компіляцією програми, інакше буде помилка
http://vsimppt.com.ua/
http://vsimppt.com.ua/

13.

Сьогодні
27.09.2018
Поняття змінної. Оголошення змінної. Типи даних. Оператор надання
значень. Змінювання значень властивостей елементів керування в ході
виконання проекту. Константи. Введення та виведення даних
Опис зміниих
Var
A,B,C:integer;
Suma, R1:real;
F:string;
Назва змінної
http://vsimppt.com.ua/
http://vsimppt.com.ua/

14.

Сьогодні
27.09.2018
Поняття змінної. Оголошення змінної. Типи даних. Оператор надання
значень. Змінювання значень властивостей елементів керування в ході
виконання проекту. Константи. Введення та виведення даних
Опис зміниих
Символ переходу до
вказання типу
Var
A,B,C:integer;
Suma, R1:real;
F:string;
http://vsimppt.com.ua/
http://vsimppt.com.ua/

15.

Сьогодні
27.09.2018
Поняття змінної. Оголошення змінної. Типи даних. Оператор надання
значень. Змінювання значень властивостей елементів керування в ході
виконання проекту. Константи. Введення та виведення даних
Опис зміниих
Var
A,B,C:integer;
Suma, R1:real;
F:string;
Тип даних
http://vsimppt.com.ua/
http://vsimppt.com.ua/

16.

Сьогодні
27.09.2018
Поняття змінної. Оголошення змінної. Типи даних. Оператор надання
значень. Змінювання значень властивостей елементів керування в ході
виконання проекту. Константи. Введення та виведення даних
Опис зміниих
Var
A,B,C:integer;
Suma, R1:real;
F:string;
Кінець рядка
http://vsimppt.com.ua/
http://vsimppt.com.ua/

17.

Сьогодні
27.09.2018
Поняття змінної. Оголошення змінної. Типи даних. Оператор надання
значень. Змінювання значень властивостей елементів керування в ході
виконання проекту. Константи. Введення та виведення даних
Опис константи
Const
Amp=125;
http://vsimppt.com.ua/
http://vsimppt.com.ua/

18.

Сьогодні
27.09.2018
Поняття змінної. Оголошення змінної. Типи даних. Оператор надання
значень. Змінювання значень властивостей елементів керування в ході
виконання проекту. Константи. Введення та виведення даних
Перевід даних з рядкового в числовий і навпаки
a1:=StrToFloat(Edit1.Text);
Дані які будуть в об’єкті
Edit1 конвертуються в
числовий тип та
записуються в змінну а1
Edit3.Text:=FloatToStrF(r,ffFixed,10,3);
Дані які знайодяться в
змінній r конвертуються в
об’єкти Edit3 причому до
коми відображається 10
чисел а після коми 3
http://vsimppt.com.ua/
http://vsimppt.com.ua/

19.

Сьогодні
27.09.2018
Поняття змінної. Оголошення змінної. Типи даних. Оператор надання
значень. Змінювання значень властивостей елементів керування в ході
виконання проекту. Константи. Введення та виведення даних
Створення проекта на додавання 2 чисел та константи
http://vsimppt.com.ua/
http://vsimppt.com.ua/

20.

Сьогодні
27.09.2018
Поняття змінної. Оголошення змінної. Типи даних. Оператор надання
значень. Змінювання значень властивостей елементів керування в ході
виконання проекту. Константи. Введення та виведення даних
Створення проекта на додавання 2 чисел та константи
Edit
http://vsimppt.com.ua/
http://vsimppt.com.ua/

21.

Сьогодні
27.09.2018
Поняття змінної. Оголошення змінної. Типи даних. Оператор надання
значень. Змінювання значень властивостей елементів керування в ході
виконання проекту. Константи. Введення та виведення даних
Створення проекта на додавання 2 чисел та константи
http://vsimppt.com.ua/
http://vsimppt.com.ua/

22.

Сьогодні
27.09.2018
Поняття змінної. Оголошення змінної. Типи даних. Оператор надання
значень. Змінювання значень властивостей елементів керування в ході
виконання проекту. Константи. Введення та виведення даних
Створення проекта на додавання 2 чисел та константи
Змінення властивості
поля Text
http://vsimppt.com.ua/
http://vsimppt.com.ua/

23.

Сьогодні
27.09.2018
Поняття змінної. Оголошення змінної. Типи даних. Оператор надання
значень. Змінювання значень властивостей елементів керування в ході
виконання проекту. Константи. Введення та виведення даних
Створення проекта на додавання 2 чисел та константи
http://vsimppt.com.ua/
http://vsimppt.com.ua/

24.

Сьогодні
27.09.2018
Поняття змінної. Оголошення змінної. Типи даних. Оператор надання
значень. Змінювання значень властивостей елементів керування в ході
виконання проекту. Константи. Введення та виведення даних
Створення проекта на додавання 2 чисел та константи
http://vsimppt.com.ua/
http://vsimppt.com.ua/

25.

Сьогодні
27.09.2018
Поняття змінної. Оголошення змінної. Типи даних. Оператор надання
значень. Змінювання значень властивостей елементів керування в ході
виконання проекту. Константи. Введення та виведення даних
Створення проекта на додавання 2 чисел та константи
http://vsimppt.com.ua/
http://vsimppt.com.ua/

26.

Сьогодні
27.09.2018
Поняття змінної. Оголошення змінної. Типи даних. Оператор надання
значень. Змінювання значень властивостей елементів керування в ході
виконання проекту. Константи. Введення та виведення даних
Створення проекта на додавання 2 чисел та константи
Вибравши об’єкт Edit
за допомогою
параметра Font
збільшимо текст
http://vsimppt.com.ua/
http://vsimppt.com.ua/

27.

Сьогодні
27.09.2018
Поняття змінної. Оголошення змінної. Типи даних. Оператор надання
значень. Змінювання значень властивостей елементів керування в ході
виконання проекту. Константи. Введення та виведення даних
Створення проекта на додавання 2 чисел та константи
OnClick
Для елемента
Button1
http://vsimppt.com.ua/
http://vsimppt.com.ua/

28.

Сьогодні
27.09.2018
Поняття змінної. Оголошення змінної. Типи даних. Оператор надання
значень. Змінювання значень властивостей елементів керування в ході
виконання проекту. Константи. Введення та виведення даних
Створення проекта на додавання 2 чисел та константи
Скільки разів
будуть
використовуватись
числа?
3 рази
Перше число, Друге
число, Результат
http://vsimppt.com.ua/
http://vsimppt.com.ua/

29.

Сьогодні
27.09.2018
Поняття змінної. Оголошення змінної. Типи даних. Оператор надання
значень. Змінювання значень властивостей елементів керування в ході
виконання проекту. Константи. Введення та виведення даних
Створення проекта на додавання 2 чисел та константи
Скільки змінних
потрібно? Якого
типу даних
3 змінні типу Real. Бо
людина може ввести як
ціле так і дробове число
http://vsimppt.com.ua/
http://vsimppt.com.ua/

30.

Сьогодні
27.09.2018
Поняття змінної. Оголошення змінної. Типи даних. Оператор надання
значень. Змінювання значень властивостей елементів керування в ході
виконання проекту. Константи. Введення та виведення даних
Створення проекта на додавання 2 чисел та константи
http://vsimppt.com.ua/
http://vsimppt.com.ua/

31.

Сьогодні
27.09.2018
Поняття змінної. Оголошення змінної. Типи даних. Оператор надання
значень. Змінювання значень властивостей елементів керування в ході
виконання проекту. Константи. Введення та виведення даних
Створення проекта на додавання 2 чисел та константи
Змінній а присвоїмо
значення в Edit1.Text та
одночасно переведемо в
числовий тип
http://vsimppt.com.ua/
http://vsimppt.com.ua/

32.

Сьогодні
27.09.2018
Поняття змінної. Оголошення змінної. Типи даних. Оператор надання
значень. Змінювання значень властивостей елементів керування в ході
виконання проекту. Константи. Введення та виведення даних
Створення проекта на додавання 2 чисел та константи
Змінній b присвоїмо
значення в Edit2.Text та
одночасно переведемо в
числовий тип
Додамо константу
(можна роботи на
будь-якому етапі)
http://vsimppt.com.ua/
http://vsimppt.com.ua/

33.

Сьогодні
27.09.2018
Поняття змінної. Оголошення змінної. Типи даних. Оператор надання
значень. Змінювання значень властивостей елементів керування в ході
виконання проекту. Константи. Введення та виведення даних
Створення проекта на додавання 2 чисел та константи
http://vsimppt.com.ua/
http://vsimppt.com.ua/

34.

Сьогодні
27.09.2018
Поняття змінної. Оголошення змінної. Типи даних. Оператор надання
значень. Змінювання значень властивостей елементів керування в ході
виконання проекту. Константи. Введення та виведення даних
Створення проекта на додавання 2 чисел та константи
Повернемось до
додавання
http://vsimppt.com.ua/
http://vsimppt.com.ua/

35.

Сьогодні
27.09.2018
Поняття змінної. Оголошення змінної. Типи даних. Оператор надання
значень. Змінювання значень властивостей елементів керування в ході
виконання проекту. Константи. Введення та виведення даних
Створення проекта на додавання 2 чисел та константи
Змінній rez присвоїмо
дію – додати зміну а,
змінну b та константу
http://vsimppt.com.ua/
http://vsimppt.com.ua/

36.

Сьогодні
27.09.2018
Поняття змінної. Оголошення змінної. Типи даних. Оператор надання
значень. Змінювання значень властивостей елементів керування в ході
виконання проекту. Константи. Введення та виведення даних
Створення проекта на додавання 2 чисел та константи
Об’єкту Edit3.Text
присвоїмо значення
змінної rez (перевівши
його в рядковий тип) з
умовою, що до крапки
буде відображатись 10
знаків, після коми
лише 2
http://vsimppt.com.ua/
http://vsimppt.com.ua/

37.

Сьогодні
27.09.2018
Поняття змінної. Оголошення змінної. Типи даних. Оператор надання
значень. Змінювання значень властивостей елементів керування в ході
виконання проекту. Константи. Введення та виведення даних
Демонстрація готового проекту
http://vsimppt.com.ua/
http://vsimppt.com.ua/

38.

Сьогодні
27.09.2018
Працюємо за комп’ютером
http://vsimppt.com.ua/
http://vsimppt.com.ua/

39.

Сьогодні
27.09.2018
Працюємо за комп’ютером
Створити проект вивчений на уроці
http://vsimppt.com.ua/
http://vsimppt.com.ua/

40.

Сьогодні
27.09.2018
1.
2.
3.
4.
Повторюємо
Що таке змінна? Яке її призначення?
Як описати змінну?
Які існують типи даних?
Як перевести рядкові дані в числові і
навпаки?
http://vsimppt.com.ua/
http://vsimppt.com.ua/

41. Домашнє завдання

Сьогодні
27.09.2018
Домашнє завдання
Опрацювати матеріал вивчений на
уроці
http://vsimppt.com.ua/
http://vsimppt.com.ua/

42.

Сьогодні
27.09.2018
До нових зустрічей!
http://vsimppt.com.ua/
http://vsimppt.com.ua/
English     Русский Правила