Жоспары
Кіріспе
Персоналды басқару
Персоналды басқару мақсаттары
Басқару стильдері
Басқару стильдері
Авторитарлы басқару стилі
Либеральді басқару стилі
Демократикалық басқару стилі
Динамикалық басқару стилі
Қорытынды
767.00K
Категория: МенеджментМенеджмент

Персоналды басқару туралы ұғым. Басқару стильдері

1.

Орындаған: Бекұзақова Ш
Факультет: жалпы медицина
Тобы: 11-31-1к
Тексерген: Мейіржан Серікұлы

2. Жоспары

1.
2.
Кіріспе
Негізгі бөлім
1.
2.
3.
Персонал туалы ұғым
Персоналды басқару туралы ұғым
Басқару стильдері

3. Кіріспе

Нарықтық экономика жағдайында елімізде кез келген
өндірістің әлеуметтік – экономикалық тиімділігін
жоғарылатуға мүмкіндік беретін персоналды басқарудың
қазіргі кездегі түрлері мен әдістерін тәжірибеде пайдалану
мәселелері ерекше мәнге ие болып отыр.

4.

Персонал - бұл адамдардың жеке
сапаларының күрделі жиынтығы, оның
ішінде әлеуметтік - психологиялық
қасиеттері басты рөл атқарады, персонал кәсіпорының экономикалық және
иновациялық кеністігінің маңызды бөлігі.
Алдыңғы қатарлы кәсіпорындар жұмыс
кезінде адам ресурстарының басқа
ресурстар түріне қарағанда
артықшылығын дәлелдейді. Персонал
ұйымдағы барлық адамдар
ресурстарының жиынтығы.

5.

Персонал - бұл ұйымның болашығын анықтайтын
стратегиялық фактор, себебі, тек адамдар ғана
жұмысты орындайды, идеяларды ұсынады және
кәсіпорының әрі қарай дамуына мүмкіншілік береді.

6. Персоналды басқару

Персоналды басқару – іс-әрекеттің функционалды
ортасы, оның мәселесі – кәсіпорынды керек
уақытта, қажетті мөлшерде және талап етілетін
сапада кадрлармен қамтамасыз ету, оларды дұрыс
орналастыру және ынталандыру. Персоналды
басқару мақсаты жалпы ұйымның игілігі мен
жұмыскерлердің жеке мүдделерін ескере отырып,
әрекет ететін еңбекке қабілетті ұжымды
қалыптастыру болып табылады.

7. Персоналды басқару мақсаттары

• Жалпы мақсаттарға жетуде кәсіпорынға көмек көрсету;
• Жұмыскерлердің шеберлігі мен мүмкіндіктерін тиімді
пайдалану;
• Кәсіпорынды біліктілігі жоғары және қызығушылық
танытатын қызметкерлермен қамтамасыз ету;

8.

• Жұмыскерлердің өз жұмыстарына барынша толық
қанағаттануына, олардың өздерін толық көрсете алуына
ұмтылу, ал бұл өз алдына әрбір жұмыскердің осы
кәсіпорында жұмыс істеу тілегін жоғарылатады;
• Жеке адамның потенциалын тиімді пайдалану қағидасына
сәйкес адамның еңбек (жеке басты, психофизиологиялық)
іс-әрекетін басқару механизмін меңгеру.
• Ең жоғарғы мақсат – персоналды басқару жүйесіндегі
кәсіпорынның таза табысы адамдардың әлеуметтік
қажеттіліктерін өндірісте қанағаттандыру болып табылады.

9. Басқару стильдері

Персоналды басқару әдістері – бұл ұйымның алға қойған
мақсаттарына жету үшін басқарушылық объектіге әсер ететін
әдістердің жиынтығы.
Персоналды басқару әдістері төмендегіше топтастырылады:
•ұйымдастырушы - әкімшілік;
•экономикалық;
•әлеуметтік-психологиялық.

10.

• Ұйымдастырушы-әкімшілік әдістері еңбек тәртібінің қажеттілігін,
жауапкершілікті, адамның белгілі бір ұйымда тікелей директивалық
нұсқауларға негізделген жағдайларға еңбек ету керек екенін түсінген
саналы себепке (мотивке) бағытталған. Ұйымдастырушы-әкімшілік
әдістері негізінде жетекшінің билігіне, оның құқығына, тәртіпті
ұйымдастыру мәніне және жауапкершілігіне тіреледі.
• Экономикалық әдістер қызметкерлерді экономикалық
ынталандыруына негізделсе, ал әлеуметтік-психологиялық әдістер
оның әлеуметтік белсенділігін жоғарылату мақсатында қолданылады.
Экономикалық әдістердің көмегімен ұжымның, жеке жұмыскерлердің
ынталандыруы орындалады.

11. Басқару стильдері

Басқару стильдерінің незінен 4 түрі кең тараған.
авторитарлы
либеральді
демократикалық
динамикалық

12. Авторитарлы басқару стилі

• Басшылық бір қолда ғана болады, басшылық тәртіп пен
қызметкерлерін қатал ұстауға тырысады, яғни басшылық
бағындыру саясатын ұстанады. Қызметкерлердің
тартылысы мақұлданбайды, мадақтанбайды кей кездері
керісінше басылып қалады. Жаңа пікір тек қана басшы
оййлап табады және сол мақұлданады.

13. Либеральді басқару стилі

Бұндай басқару стилінде басшы коллективтен шетте тұрады,
басшы жұмыс барысына минимальді қатысады, өзіне және
қызмекерлеріне талап етуі төмен бұндай басқаруда
көсшбасшы басқару қызметін атқарады.

14. Демократикалық басқару стилі

Басқарудың бұл түрінде басқарушылықтың
децетрализациясы байқалады, шешім коллективте шешіледі,
талап мадақтанады, мақұлданады

15. Динамикалық басқару стилі

Соңғы кезде көбінесе осы стиль қолданылады, яғни бұл
жерде басшы кез – келген уақытта нақты позицияны
ұстанады, мәселені шешуге барынша тырысады, коллективті
шешімдер қабылданады.

16. Қорытынды

Болашақ дәрігер, сен болашақта жұмыс орныңда персоналды
басқаруды білуің қажет және басқару стилінің қандай түрін
таңдасаңда сенің басқаруың қызметкерлердің құқықтарын,
психико-эмоцианалды кемітпеуі керек, есіңде болсын
жұмыла көтерген жүк жеңіл
English     Русский Правила