АДАМ РЕСУРСТАРЫН БАСҚАРУ
Ұйым қызметкерлерінің ерекшеліктері:
Адам ресурстарын басқару қызметі
Персоналды басқарудың негізгі тәсілдері: 
Экономикалық көзқарас
Органикалық тәсіл
Гуманистік көзқарас
Персоналды басқару принциптері:
КӘСІБИ БАҒДАР
Ресми бағалау жүйесінде мүдделі болуы мүмкін:
Қызметкерлерді бағалау мақсаты
835.15K
Категория: МенеджментМенеджмент

Адам ресурстарын басқару

1. АДАМ РЕСУРСТАРЫН БАСҚАРУ

2.

Қызметкерлерді
басқару
=
Адам ресурстарын басқару

3.

ұйымның барлық адами
ресурстарының
жиынтығы:
ұйым қызметкерлері
жобаларды іске асыруға
қатысатын әріптестер
жобаларды іске асыруға
қатысатын әріптестер

4. Ұйым қызметкерлерінің ерекшеліктері:

жеке мінез-құлық
сипаттамалары
топтық мінез-құлықтың
ерекшеліктері
басшылардың мінез-құлқы,
басқару командасының
мүшелері

5. Адам ресурстарын басқару қызметі

=ұйымның адам
компонентіне мақсатты
әсер ету

6. Персоналды басқарудың негізгі тәсілдері: 

Персоналды басқарудың
негізгі тәсілдері:
Экономикалық
Органикалық
Гуманистік

7. Экономикалық көзқарас

= еңбек ресурстарын
пайдалану
Осы тұрғыда жетекші орын кәсіпорынның
адамдарын басқарумен емес, техникалық
(жұмыс әдістерін меңгеру бағыты) жүзеге
асырады. Ұйымдастыру – белгілі бір тәртіпке
ие тұтас алғанда нақты бөлінген бөліктердің
арасындағы қарым-қатынастың тәртіптілігі.

8. Органикалық тәсіл

=персоналды басқару
тұжырымдамасы және адам
ресурстарын басқару
тұжырымдамасы.
Адам ресурстарына назар аудару
ұйымның жаңа идеясының
туындауына ықпал етті. Ол
қоршаған ортада өмір сүру жүйесі
ретінде қабылданады.

9. Гуманистік көзқарас

= адам басқару және ұйымдық
ұғымнан мәдени құбылыс ретінде
Гуманистік көзқарасқа сәйкес, мәдениет
адамдарға жағдайдың белгілі бір
жолмен көруге және түсінуге және
олардың мінез-құлқына, маңызды мен
маңыздылығын арттыруға мүмкіндік
беретін шындықты құру процесі ретінде
қарастырылуы мүмкін.

10. Персоналды басқару принциптері:

1. Кадрларды таңдау принципі.
2. Үздіксіздік принципі.
3. Кадрларды кәсіби және кәсіптік дамыту қағидаты
4. Ашық бәсекелестік принципі.
5. Өнімділікті тексеру арқылы кадрға деген сенімді
біріктіру принципі.
6. Персоналмен жұмысты демократияландыру
принципі.
7. Жүйелік жұмыс принципі.
8. Қазіргі заманғы экономикалық механизмнің
шарттарына бейімделу принципі.

11.

• Өндіріс (жұмысшылар)
• Басқарушы (қызметкерлер)
• Негізгілері
• Қосалқы
• Басшылар
• Мамандар:
Инженерлер
Техник
Функционалды

12.

Кәсіби бағдарлау және
бейімделу білім беру
жүйесі мен практикалық
қызмет арасындағы қарымқатынастың реттеушісі
болып табылады. Бұл
ұйымның және жұмыс
күшінің қажеттіліктерін
қанағаттандыру үшін негіз
болып табылады.

13. КӘСІБИ БАҒДАР

=
көп дәрежеде оның жеке
қабілеттері мен мүмкіндіктеріне
сәйкес келетін, сондай-ақ еңбек
нарығында талап етілетін,
ақпарат және мамандық таңдау
адамға қажетті кеңестерді
қамтамасыз етуді қоса алғанда,
іс-шаралар жүйесі болып
табылады.

14.

Оқыту
Тәрбиелеу
Алғашқы
Кеңес беру
Таңдап алу
Дайындық
Екінші
бейімделу
Бейімделу
Қолдануы
Берілген
кісңпорын
жұмысшыл
арының
тізімінен
шығу
Мамандықтың
қолданылымы
на әсер ететін
факторлар
Мамандырылу механизмін басқару

15.

Адаптация
түрлері
Бейімделу
Өндірістік
Профессионалдық,
психологиялық,
әлеуметтіпсихологиялық,
ұйымдық-әкімшілік,
санитарлыгигиеналық
Өндірістен тыс
Тұрмыс
жағдайларына
бейімдеоу,
әріптестермен
өндірістен тыс қармықатынасқа бейімделу,
демалыс барысына
бейімделу
Еңбек қызметінен
кейін
Зейнетақыға
шығуға бейімделу,
еңбекке
қабілетсіздікке
бейімделу

16. Ресми бағалау жүйесінде мүдделі болуы мүмкін:

Мекеме
Қызметкердің
жұмыс қабілетін
бағалау
Жоғары
сатыдағы
менеджер
Тікелей
менеджер

17. Қызметкерлерді бағалау мақсаты

• Ағымдағы өндірістік
қызметті жақсарту;
• Өндірістік мақсат пен
міндетті анықтау;
• Оқудағы/дамудағы
қажеттіліктерді бағалау.
English     Русский Правила