Презентація на тему: «Фактори суспільного виробництва»
Визначення «Виробництво»
Натуральне виробництво – тип господарювання, при якому продукти праці призначаються для задоволення власних потреб виробників,
Товарне виробництво – тип господарювання, при якому продукти праці виробляються відокремленими господарюючими суб’єктами для
«Суспільне виробництво»
Економічні ресурси (фактори виробництва) – всі види ресурсів, що використовуються в процесі виробництва.
Основні риси економічних ресурсів: обмеженість: 1)взаємозамінюваність 2)взаємодоповнюваність 3)мобільність
Економічні ресурси діляться на:
Земля (природні ресурси) – усі блага природи, які використовуються в процесі виробництва:
Праця – це сукупність умінь, навичок, фізичних та інтелектуальних можливостей людини, тобто її робоча сила, яку вона
Основа праці – трудові ресурси – усі люди працездатного віку (за винятком інвалідів та інших людей, які не здатні до праці) і
Капітал як фактор виробництва – це засоби виробництва, що належать підприємцям або іншим власникам і використовуються в процесі
Капітал складається з таких частин:
Інформація - сукупнiсть iнформацiйних об'єктiв, вiдображених у знаковiй формi на матерiальних носiях, що мiстять iнформацiю про
Кожен вид ресурсів приносить певний вид доходу: 1)праця – заробітна плата 2)капітал – відсоток на вкладені гроші 3)земля –
Дякую за увагу!
1.18M
Категория: ЭкономикаЭкономика

Фактори суспільного виробництва

1. Презентація на тему: «Фактори суспільного виробництва»

ПРЕЗЕНТАЦІЯ НА ТЕМУ:
«ФАКТОРИ СУСПІЛЬНОГО
ВИРОБНИЦТВА»
Презентацію виконав:
Студент ІІ курсу СВ
КТК-ДУІТ
Білоус Дмитро

2. Визначення «Виробництво»

Виробництво - це
процес створення
матеріальних благ,
необхідних для існування
й розвитку людського
суспільства.

3.

4. Натуральне виробництво – тип господарювання, при якому продукти праці призначаються для задоволення власних потреб виробників,

НАТУРАЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО – ТИП
ГОСПОДАРЮВАННЯ, ПРИ ЯКОМУ ПРОДУКТИ
ПРАЦІ ПРИЗНАЧАЮТЬСЯ ДЛЯ ЗАДОВОЛЕННЯ
ВЛАСНИХ ПОТРЕБ ВИРОБНИКІВ, ДЛЯ
СПОЖИВАННЯ УСЕРЕДИНІ ГОСПОДАРСТВА.

5. Товарне виробництво – тип господарювання, при якому продукти праці виробляються відокремленими господарюючими суб’єктами для

ТОВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО – ТИП
ГОСПОДАРЮВАННЯ, ПРИ ЯКОМУ ПРОДУКТИ
ПРАЦІ ВИРОБЛЯЮТЬСЯ ВІДОКРЕМЛЕНИМИ
ГОСПОДАРЮЮЧИМИ СУБ’ЄКТАМИ ДЛЯ
ЗАДОВОЛЕННЯ НЕ ВЛАСНИХ, А СУСПІЛЬНИХ
ПОТРЕБ ШЛЯХОМ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ.

6. «Суспільне виробництво»

Суспільне
виробництво –
виробництво, у якому
основою є поділ праці
всередині гігантських
компаній, коли їх філії
в багатьох країнах є
постачальниками
деталей та вузлів, які
не є товарами.

7.

Виробництво
Праця
Продукти
Предмети праці
Засоби праці
Засоби виробництва

8. Економічні ресурси (фактори виробництва) – всі види ресурсів, що використовуються в процесі виробництва.

ЕКОНОМІЧНІ РЕСУРСИ (ФАКТОРИ
ВИРОБНИЦТВА) – ВСІ ВИДИ РЕСУРСІВ, ЩО
ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ПРОЦЕСІ
ВИРОБНИЦТВА.

9. Основні риси економічних ресурсів: обмеженість: 1)взаємозамінюваність 2)взаємодоповнюваність 3)мобільність

ОСНОВНІ РИСИ ЕКОНОМІЧНИХ РЕСУРСІВ:
ОБМЕЖЕНІСТЬ:
1)ВЗАЄМОЗАМІНЮВАНІСТЬ
2)ВЗАЄМОДОПОВНЮВАНІСТЬ
3)МОБІЛЬНІСТЬ

10. Економічні ресурси діляться на:

ЕКОНОМІЧНІ РЕСУРСИ ДІЛЯТЬСЯ НА:
• Матеріальні:
• Людські:
• Земля;
• праця;
• Капітал;
• інформація;
• підприємницькі
здібності;

11. Земля (природні ресурси) – усі блага природи, які використовуються в процесі виробництва:

ЗЕМЛЯ (ПРИРОДНІ РЕСУРСИ) – УСІ БЛАГА
ПРИРОДИ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В
ПРОЦЕСІ ВИРОБНИЦТВА:
Земля (грунт)
Надра
Лісові
Агрокліматичні
Водні

12. Праця – це сукупність умінь, навичок, фізичних та інтелектуальних можливостей людини, тобто її робоча сила, яку вона

ПРАЦЯ – ЦЕ СУКУПНІСТЬ УМІНЬ, НАВИЧОК,
ФІЗИЧНИХ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ
МОЖЛИВОСТЕЙ ЛЮДИНИ, ТОБТО ЇЇ РОБОЧА
СИЛА, ЯКУ ВОНА ВИКОРИСТОВУЄ У
ПРОЦЕСІ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

13. Основа праці – трудові ресурси – усі люди працездатного віку (за винятком інвалідів та інших людей, які не здатні до праці) і

ОСНОВА ПРАЦІ – ТРУДОВІ РЕСУРСИ – УСІ ЛЮДИ
ПРАЦЕЗДАТНОГО ВІКУ (ЗА ВИНЯТКОМ ІНВАЛІДІВ
ТА ІНШИХ ЛЮДЕЙ, ЯКІ НЕ ЗДАТНІ ДО ПРАЦІ) І
ПРАЦЮЮЧІ, ЯКІ СТАРШІ АБО МОЛОДШІ
ПРАЦЕЗДАТНОГО ВІКУ.

14. Капітал як фактор виробництва – це засоби виробництва, що належать підприємцям або іншим власникам і використовуються в процесі

КАПІТАЛ ЯК ФАКТОР ВИРОБНИЦТВА – ЦЕ
ЗАСОБИ ВИРОБНИЦТВА, ЩО НАЛЕЖАТЬ
ПІДПРИЄМЦЯМ АБО ІНШИМ ВЛАСНИКАМ І
ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ПРОЦЕСІ
СТВОРЕННЯ РЕЧЕЙ І ПОСЛУГ.

15. Капітал складається з таких частин:

КАПІТАЛ СКЛАДАЄТЬСЯ З ТАКИХ ЧАСТИН:
1)
Грошовий капітал – кошти,
призначені для організації та
розширення виробництва,
придбання знарядь, матеріалів
і сировини, найму робітників і
менеджерів.
2)Реальний
(матеріальний) капітал –
засоби виробництва тривалого й
короткочасного використання.
3)Людський
капітал: маються на
увазі рівень освіти, кваліфікація,
досвід, працездатність, рівень
загальної культури, етичні цінності
людей.

16. Інформація - сукупнiсть iнформацiйних об'єктiв, вiдображених у знаковiй формi на матерiальних носiях, що мiстять iнформацiю про

ІНФОРМАЦІЯ - СУКУПНIСТЬ
IНФОРМАЦIЙНИХ ОБ'ЄКТIВ, ВIДОБРАЖЕНИХ
У ЗНАКОВIЙ ФОРМI НА МАТЕРIАЛЬНИХ
НОСIЯХ, ЩО МIСТЯТЬ IНФОРМАЦIЮ ПРО
ПОДІЇ ТА ПРОЦЕСИ РЕАЛЬНОГО СВIТУ.

17. Кожен вид ресурсів приносить певний вид доходу: 1)праця – заробітна плата 2)капітал – відсоток на вкладені гроші 3)земля –

КОЖЕН ВИД РЕСУРСІВ ПРИНОСИТЬ
ПЕВНИЙ ВИД ДОХОДУ:
1)ПРАЦЯ – ЗАРОБІТНА ПЛАТА
2)КАПІТАЛ – ВІДСОТОК НА ВКЛАДЕНІ ГРОШІ
3)ЗЕМЛЯ – РЕНТА

18. Дякую за увагу!

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
English     Русский Правила