9.76M
Категория: ЭкологияЭкология

Канівський природний заповідник

1.

Канівський
природний заповідник
Робота
Студентки V курсу
Групи № 8.41615-1
Падафет Аліни

2.

Вступ
Природні заповідники України, відповідно до Закону України
«Про природно-заповідний фонд України» від 16 червня 1992
року, відносяться до об'єктів природно-заповідного фонду
України, мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну,
рекреаційну та іншу цінність; охороняються як національні
надбання, щодо яких встановлюється особливий режим охорони,
відтворення і використання.
Станом на жовтень 2013 року на території України налічується 19
природних заповідників.

3.

Історичні та статистичні відомості
Одним з найстаріших в Криму і на Україні є Кримський природний заповідник.
Початком заповідання території, що входить нині до його складу, вважається
створення в 1913 році «Заказника імператорських полювань». Після
встановлення в Криму радянської влади 30 липня 1923 року по Декрету Ради
Народних Комісарів РРФСР на місці царського заказника було створено
заповідник з площею понад 16 тисяч га. В даний час Кримський заповідник є
найбільшим природним заповідником України, загальна площа якого
(включаючи територію філії «Лебедині острови») становить 44 175 га.
Найменший за площею заповідник України - Мис Мартьян. Заснований в 1973
році. Площа заповідника - 240 га (включаючи і прилеглу до мису акваторію
Чорного моря).
Сумарна площа території природних заповідників України становить 1 916,6
км².

4.

1. Природний заповідник «Горгани»
2. Дніпровсько-Орільський природний заповідник
3. Древлянський природний заповідник
4. Природний заповідник «Єланецький степ»
5. Казантипський природний заповідник
6. Канівський природний заповідник
7. Карадазький природний заповідник
8. Кримський природний заповідник
9. Луганський природний заповідник
10. Природний заповідник «Медобори»
11. Природний заповідник «Михайлівська цілина»
12. Природний заповідник «Мис Мартьян»
13. Опукський природний заповідник
14. Поліський природний заповідник
15. Природний заповідник «Розточчя»
16. Рівненський природний заповідник
17. Український степовий природний заповідник
18. Черемський природний заповідник
19.Ялтинський гірсько-лісовий природний
заповідник

5.

Канівський природний заповідник
Канівський
заповідник
недаремно
називають
«перлиною
Середнього
Придніпров’я».
Він
розташований
серед
мальовничих
дніпровських
ландшафтів у самому центрі України
(Черкаська область). Незважаючи на
невелику площу (2027 га), заповідник
відзначається багатством рослинного
та тваринного світу.
Канівський заповідник - один із
найстаріших в Україні. Його було
створено відповідно до постанови
Наркомзему УРСР № 156 від 30 липня
1923 року як Державний лісостеповий
заповідник ім. Т.Г. Шевченка.

6.

Сучасна площа Канівського природного заповідника 2027 га. Його територію можна
розділити на три ділянки, які відрізняються природними комплексами:
нагірна частина (1415 га) - покриті лісом пагорби на правому березі Дніпра біля Канева,
два заплавні острови на Дніпрі - Круглик (92 га) і Шелестів (394 га),
Зміїні острови на Канівському водосховищі (116 га) - останці лівобережної тераси.

7.

Важлива роль Канівського природного заповідника в охороні рідкісних видів та екосистем.
На його території відмічена значна кількість видів, занесених Червоної книги України: 27 судинних рослин, 9 - грибів, 16 - ссавців, 38 - птахів, 3 - плазунів. У заповіднику
охороняється цілий ряд рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги України:
фрагменти звичайнодубових лісів із домінуванням у травостої скополії карніолійської,
формації латаття білого, ковили дніпровської, водяного горіху плаваючого та ін. Деякі
біотопи, що охороняються в заповіднику, занесені до Додатку 1 Бернської конвенції.

8.

За даними лісовпорядкування, 92%
території заповідника вкриті лісом.
Найбільшу площу займають грабові
діброви. У них домінує граб
звичайний із домішкою дуба
звичайного, берези повислої, липи
дрібнолистої, ясена звичайного,
клена гостролистого. Чималу площу
в нагірній частині займають штучні
насадження сосни та акації.
На островах є ділянки лук, у
рослинному покриві яких
переважають злаки. Вздовж берегів
водойм на мілководді тягнуться
зарості прибережно- водної
рослинності. У більш глибоких
місцях ростуть рдесники (1),
куширі, глечики жовті (2), латаття
біле (3). Тут можна побачити й
рідкісну водяну папороть сальвінію плаваючу (4).

9.

Грабова діброва нагірної частини заповідника знаходиться на східній
межі поширення європейських грабових лісів. Тут виявлені найбільш
північні та східні місцезростання деяких рідкісних рослин - проліски
звичайної (1), цибулі ведмежої (2). У лісах заповідника збереглися
реліктові рослини льодовикових та дольодовикових часів. Це
грушанка мала (3), чина ряба (4), шоломниця висока (5) та ін.

10.

З рідкісних видів рослин тут можна побачити булатку довголисту (1), гніздівку звичайну (2),
зозулинці болотний (3) та блощичний, ковилу волосисту та дніпровську (4), любку
дволисту,пальчато- корінник м’ясочервоний , підсніжник білосніжний, плаун баранець, скополію
карніолійську (5), сон чорніючий та широколистий, цибулю ведмежу та деякі інші. У заповіднику
виявлено й 4 види рослин, занесених до Європейського Червоного списку. Це жовтозілля
дніпровське, щавель український, фіалка Лавренка, козельці українські.

11.

З рідкісних видів грибів зареєстровані галеропсис пустельний (1), герицій коралоподібний
(2), зморшок товстоногий (3), мутин собачий (4) тощо. Є тут і нещодавно описаний новий
вид, занесений до Червоної книги України, - сморчок Слоневського (5).

12.

Багатий і тваринний світ лісів. Весною все дзвенить від пісень птахів. Найбільше в цьому хорі
виділяються пісні зяблика (1), який домінує у пташиному населенні лісу. Багаточисельні види
– вільшанка (2), вівчарик жовтобровий (3), чорний та співочий дрозди (4,5), мухоловка
білошия (6), синиця велика, кропив’янка чорноголова (7).

13.

З ранньої весни до пізньої осені у грабовій діброві можна почути характерне цикання костогризів
(1). Горішки граба - їх улюблена їжа. У лісах заповідника багато дятлів - від найменшого малого
строкатого (2) до чорного (3), що розміром майже з ворону. З хижих птахів тут зустрічаються
канюк звичайний (4), осоїд (5). На прольоті трапляються орел-карлик (6) та підорлик малий (7).

14.

Із звірів у лісах нагірної частини заповідника можна побачити козуль (1), кабанів (2). Зрідка
заходять олені (3) та лосі (4). З хижих звірів зустрічаються лисиця (5), борсук (6), лісова та
кам’яна куниці (7). Численні гризуни, до яких відноситься й добре відома всім білка (8). З
комахоїдних звірів зустрічаються їжак, кріт, кілька видів землерийок. Виявлено 10 видів
кажанів.

15.

Плазунів у лісовому масиві небагато. Тут можна зустріти мідянку (1), гадюку звичайну (2),
зелену (3) та прудку (4) ящірок. У ярах біля струмків тримаються вужі (5). Небагато і
земноводних – зелена (6) та сіра ропухи, кілька видів жаб, квакша (7), часничниця (8), два
види тритонів.

16.

З хребетних тварин заповідника до Червоної книги України занесені видра річкова (1), горностай (2), 10
видів кажанів, лелека чорний, нерозень (3), гоголь (4), скопа (5), шуліка чорний, лунь польовий (6), змієїд
(7), орел-карлик, підорлик малий, орлан-білохвіст (8), кулик-сорока, кроншнеп великий, крячок малий,
голуб-синяк, сорокопуд сірий, ящірка зелена, мідянка та цілий ряд інших. Завдяки охороні орланабілохвоста Канівський заповідник отримав міжнародний статус території, важливої для охорони птахів (IBA
- Important Bird Area).

17.

З рідкісних видів безхребетних тварин у заповіднику зустрічаються жук-олень (1), жуксамітник (2), красотіл пахучий (3), дибка степова, джміль моховий (4), бджола-тесляр,
бражник “мертва голова” (5), ведмедиця гера (6), махаон (7), поліксена (8), дозорецьімператор, сатурнія велика, стрічкарка блакитна, ксилокопа звичайна, ктир гігантський (9) та
інші.

18.

Природні комплекси заповідника добре вивчені. Науковці проводять тут постійні моніторингові
спостереження, результати яких наводяться у щорічних випусках “ Літопису природи ”.
Проводять наукові дослідження в заповіднику й фахівці з інших установ.
Канівський природний заповідник активно займається природоохоронною пропагандою та
екологічним вихованням. У заповіднику є музей природи, який знаходиться в меморіальному
будинку академіка М.Ф. Біляшівського, прокладено кілька екологічних стежок.
Заповідник відіграє важливу
роль і в підготовці кадрів для
охорони природи та науки. Тут
щороку проходять практику до
тисячі студентів Київського
національного
університету
імені Тараса Шевченка та
деяких інших вузів. Постійно
відвідують заповідник і школярі
з різних куточків України.

19.

Список використаної літератури
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-12
http://kaniv.do.am/
Зелена книга України/ за ред. Я.П. Дідуха — К.: Альтерпрес, 2009.448 с.
Червона книга України. Рослинний світ/ за ред. Я.П. Дідуха — К.:
Глобалконсалтинг, 2009.– 900 с.
Червона книга України. Тваринний світ/ за ред. І. А. Акімова — К.:
Глобалконсалтинг, 2009.– 600 с.
English     Русский Правила