НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ
НАВЧАЛЬНА ТА ВИХОВНА МЕТА:
Знаки розрізнення військових звань на погонах:
ГОЛОВНІ УБОРИ:
ПАРАДНИЙ ОДНОСТРІЙ ПОВІТРЯНИХ СИЛ:
5.15M
Категория: Военное делоВоенное дело

Обов’язки, права та відносини між військовослужбовцями їх розміщення, розподіл часу і повсякденний порядок. (Лекція 1.1)

1.

Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана 1
Кожедуба
Заставка
ЛЕКЦІЯ №1
з навчальної дисципліни
"Статути Збройних Сил України та їх практичне застосування
(у т.ч. стройова підготовка)".
Змістовий модуль 1.1 Обов’язки, права та відносини між
військовослужбовцями їх розміщення,
розподіл часу і повсякденний порядок.
Заняття 1. Обов’язки, права та відносини між військовослужбовцями.

2. НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ

1.Предмет навчальної дисципліни, її значення і місце у системі
підготовки військового спеціаліста. Введення в навчальну дисципліну
та порядок її вивчення, звітність по ній. Рекомендації щодо
самостійного здобування і поглиблення знань з навчальної дисципліни
2. Загальні обов’язки та права військовослужбовців.
Військове звання та знаки розрізнення.
3. Начальники та підлеглі, старші та молодші за
військовим званням. Обов’язки солдата (матроса).
4. Порядок віддання й виконання наказів.
5. Про військову ввічливість і поведінку військовослужбовців.
№2

3. НАВЧАЛЬНА ТА ВИХОВНА МЕТА:

1. Довести до курсантів предмет навчальної дисципліни,
її значення і місце у системі підготовки військового
спеціаліста.
2. Вивчити з тими, хто навчається загальні обов’язки та права
військовослужбовців, обов’язки рядового (матроса),
порядок віддання й виконання наказів, хто є начальником
та підлеглим, старшим та молодшим за військовим
званням, їх права та обов’язки.
№3

4.

ЛІТЕРАТУРА
1. Статути Збройних Сил України. – К.: МО України, 2004.
2. Закон України “Про загальний військовий обов’язок і військову
службу”.
3. Наказ МО України від 29.02.2016 р. № 113 “Про затвердження
Зразків військової форми одягу та знаків розрізнення
військовослужбовців Збройних Сил України та ліцеїстів військових
ліцеїв”.
4. Порядок розміщення беретного знака, емблем родів військ та служб,
нарукавної нашивки "Державний Прапор України" та нарукавних
емблем військових частин на військовій формі одягу
військовослужбовців Збройних Сил України – учасників парадів
військ – затвердженений Начальником Генерального штабу
Головнокомандувачем Збройних Сил України 18.07.2011 року.
5. Тимчасовий порядок носіння орденів, медалей та інших відзнак на
парадній формі одягу військовослужбовців Збройних Сил України –
затвердженого Начальником Генерального штабу –
Головнокомандувачем Збройних Сил України 18.07.2011 року.
№4

5.

1. Предмет навчальної дисципліни, її значення і
місце у системі підготовки військового спеціаліста.
№5

6.

1. Введення в навчальну дисципліну та
порядок її вивчення.
№6

7.

2.Загальні обов’язки та права військовослужбовців.
Військове звання та знаки розрізнення
Військовослужбовці Збройних Сил України, якими можуть бути
лише громадяни України, користуються правами й свободами громадян
України з урахуванням особливостей, що визначаються Конституцією
України, законами України з військових питань, Статутами Збройних
Сил України та іншими нормативно-правовими актами.
Кожний військовослужбовець має військове звання відповідно до
Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу".
Військові звання поділяються на армійські та корабельні згідно з
додатком 3 до цього Статуту Внутрішньої служби Збройних Сил
України.
№7

8.

ЗАГАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
№8

9.

ЗАГАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
свято і непорушно додержуватися Конституції України та
законів України, Військової присяги, віддано служити Українському
народові, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок;
бути хоробрим, ініціативним і дисциплінованим;
беззастережно виконувати накази командирів (начальників) і
захищати їх у бою, як святиню оберігати Бойовий Прапор своєї
частини;
постійно підвищувати рівень військових професійних знань,
вдосконалювати свою виучку і майстерність, знати та
виконувати свої обов`язки та додержуватися вимог статутів
Збройних Сил України;
знати й утримувати в готовності до застосування закріплене
озброєння, бойову та іншу техніку, берегти державне майно;
дорожити бойовою славою Збройних Сил України та своєї
військової частини, честю і гідністю військовослужбовця
Збройних Сил України;
№9

10.

ЗАГАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
поважати бойові та військові традиції, допомагати іншим
військовослужбовцям, що перебувають у небезпеці, стримувати
їх від вчинення протиправних дій, поважати честь і гідність
кожної людини;
бути пильним, суворо зберігати державну таємницю;
вести бойові дії ініціативно, наполегливо, до повного виконання
поставленого завдання;
виявляти повагу до командирів (начальників) і старших за
військовим званням, сприяти їм у підтриманні порядку і
дисципліни;
додержуватися правил військового вітання, ввічливості й
поведінки військовослужбовців, завжди бути одягненим за
формою, чисто й охайно.
№10

11.

ЗАГАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
Про все, що сталося з військовослужбовцем і стосується
виконання ним службових обов'язків, та про зроблені йому
зауваження військовослужбовець зобов'язаний доповідати своєму
безпосередньому начальникові.
Військовослужбовець зобов’язаний додержуватися вимог
безпеки,
вживати
заходів
до
запобігання
захворюванню,
травматизму, повсякденно підвищувати фізичну загартованість і
тренованість, утримуватися від шкідливих для здоров'я звичок.
Із службових та особистих питань військовослужбовець
повинен звертатися до свого безпосереднього начальника, а якщо
він не може їх вирішити – до наступного прямого начальника.
Військовослужбовець зобов'язаний
додержуватися
прийнятих
Україною
гуманітарного права.
знати
норм
і неухильно
міжнародного
№11

12.

ЗАГАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
Кожний військовослужбовець зобов’язаний виконувати
службові обов'язки, що визначають обсяг виконання завдань,
доручених йому за посадою. Ці обов'язки визначаються статутами
Збройних Сил України, а також відповідними посібниками,
порадниками, положеннями, інструкціями.
На військовослужбовців під час перебування на бойовому
чергуванні, у внутрішньому і гарнізонному наряді, а також під час
виконання інших завдань покладаються спеціальні обов'язки. Ці
обов'язки та порядок їх виконання визначаються законами і
статутами Збройних Сил України, а також іншими нормативноправовими актами, що розробляються на основі законів і статутів
Збройних Сил України і мають, як правило, тимчасовий характер.
№12

13.

ПРАВА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
Військовослужбовці перебувають під захистом
держави і мають усю повноту прав і свобод, закріплених
Конституцією України.
Держава гарантує військовослужбовцям
та
членам їх сімей соціальний і правовий захист відповідно
до законів та прийнятих відповідно до них нормативноправових актів.
№13

14.

ПРАВА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
Застосування
заходів
фізичного
впливу,
спеціальних засобів та зброї допускається, якщо інші
заходи виявилися неефективними або якщо через
обставини застосування інших заходів є неможливим.
Застосуванню зброї, за винятком випадків
раптового нападу, нападу із застосуванням бойової
техніки, транспортних засобів, літальних апаратів,
морських і річкових суден, втечі з-під варти зі зброєю або
за допомогою транспортних засобів під час руху,
повинно
передувати
попередження
про
намір
застосовувати зброю і постріл угору.
У разі застосування і використання зброї
військовослужбовець зобов'язаний вжити всіх заходів для
того, щоб не було завдано шкоди стороннім особам.
№14

15.

ПРАВА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
Військовослужбовці мають право застосовувати спеціальні
засоби, засоби фізичного впливу та зброю особисто або у складі
підрозділу:
•для захисту свого здоров’я і життя, а також здоров’я і життя інших
військовослужбовців і цивільних осіб від нападу, якщо іншими способами
й засобами захистити їх у даній ситуації неможливо;
•для затримання особи, яку застали при вчиненні тяжкого злочину та
яка намагається втекти, або яка чинить збройний опір, намагається
втекти з-під варти, а також для затримання озброєної особи, яка
загрожує застосуванням зброї та інших засобів, що становить загрозу
для життя і здоров'я військовослужбовця чи інших осіб;
•для
відбиття
нападу
на
об'єкти,
що
охороняються
військовослужбовцями, а також для звільнення цих об’єктів у разі
захоплення;
•у разі спроби насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою
технікою, якщо іншими способами і засобами неможливо припинити цю
спробу.
№15

16.

ПРАВА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
Посадові особи варти та патруля мають право застосовувати
зброю у випадках і в порядку, визначеному Статутом гарнізонної і вартової
служби Збройних Сил України.
Про застосування фізичної сили та спеціальних засобів
військовослужбовець доповідає своєму безпосередньому командирові
(начальникові).
Про поранення або смерть, що сталися внаслідок застосування
фізичного впливу і спеціальних засобів, а також про всі випадки
застосування зброї військовослужбовець зобов’язаний негайно і письмово
повідомити свого командира (начальника), а командир (начальник) військової
частини негайно доповідає безпосередньому командирові (начальникові), а
також повідомляє військового прокурора та начальника органу управління
Військової служби правопорядку Збройних Сил України (далі – Служба
правопорядку) в гарнізоні.
Повідомлення начальника органу управління Служби правопорядку
про застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів та зброї
здійснюється в разі їх застосування військовослужбовцями Збройних Сил
України
№16

17.

Перелік військових звань
Збройних Сил України
АРМІЙСЬКІ ЗВАННЯ
ФЛОТСЬКІ ЗВАННЯ
РЯДОВИЙ СКЛАД
СОЛДАТ
МАТРОС
СТАРШИЙ СОЛДАТ
СТАРШИЙ МАТРОС
СЕРЖАНТСЬКИЙ І СТАРШИНСЬКИЙ СКЛАД
МОЛОДШИЙ СЕРЖАНТ
СТАРШИНА 2 СТАТТІ
СЕРЖАНТ
СТАРШИНА 1 СТАТТІ
СТАРШИЙ СЕРЖАНТ
ГОЛОВНИЙ СТАРШИНА
СТАРШИНА
ГОЛОВНИЙ КОРАБЕЛЬНИЙ СТАРШИНА
СКЛАД ПРАПОРЩИКІВ І МІЧМАНІВ
ПРАПОРЩИК
МІЧМАН
СТАРШИЙ ПРАПОРЩИК
СТАРШИЙ МІЧМАН
МОЛОДШИЙ ОФІЦЕРСЬКИЙ СКЛАД
МОЛОДШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ
МОЛОДШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ
ЛЕЙТЕНАНТ
ЛЕЙТЕНАНТ
СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ
СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ
КАПІТАН
КАПІТАН-ЛЕЙТЕНАНТ
СТАРШИЙ ОФІЦЕРСЬКИЙ СКЛАД
МАЙОР
КАПІТАН 3 РАНГУ
ПІДПОЛКОВНИК
КАПІТАН 2 РАНГУ
ПОЛКОВНИК
КАПІТАН 1 РАНГУ
ВИЩИЙ ОФІЦЕРСЬКИЙ СКЛАД
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР
КОНТР-АДМІРАЛ
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ
ВІЦЕ-АДМІРАЛ
ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК
АДМІРАЛ
ГЕНЕРАЛ АРМІЇ УКРАЇНИ
№17

18.

Розташування зірок (зірочок) та нашивок
на погонах:
№18

19. Знаки розрізнення військових звань на погонах:

20.

ГОЛОВНІ УБОРИ:
Берет, пілотка носиться з невеликим нахилом у правий бік. Шапка вушанка
носиться прямо, без нахилу.
Нижній край головного убору знаходиться на відстані 2-4 см. над бровами.
На пілотці з лівого боку розміщується емблема ПС ЗСУ.
При головних уборах носиться три голки з нитками білого, чорного і захисного
кольору довжиною до 2 метрів, при цьому кожна нитка складається в двоє які
повинні знаходитись: у кашкетах та беретах – під начильном; у шапках – вушанках
під козирком; у пілотці – на правій стороні.
№20

21. ГОЛОВНІ УБОРИ:

Кепі бойове (кашкет польовий) (КБ)
Кепі бойове (кашкет польовий) виготовляється з бавовняної або змішаної
камуфльованої або гладкофарбованої тканини. Складається з головки та
козирка. Головка з денцем овальної форми та подвійною стінкою. На
зовнішню стінку нашиті деталі бортика, які у передній частині кепі утворюють
V-подібний виріз. На бокових стінках кепі розташовані по два вентиляційних
отвори. Козирок із двох частин (горішньої та нижньої) оздоблений рядами
строчок. Край козирка оброблений обшивкою. На передній стінці нашита
текстильна кокарда.
При головних уборах носиться три голки з нитками білого, чорного і
захисного кольору довжиною до 2 метрів, при цьому кожна нитка складається в
двоє які повинні знаходитись: у кашкетах – під начильном; у шапках – вушанках
під козирком; у пілотці – на правій стороні.

22.

ГОЛОВНІ УБОРИ:
№22

23.

ГОЛОВНІ УБОРИ:
№23

24.

ДЕМІСЕЗОННИЙ
ОДНОСТРІЙ ПОВІТРЯНИХ СИЛ:
№24

25. ПАРАДНИЙ ОДНОСТРІЙ ПОВІТРЯНИХ СИЛ:

26.

РОЗМІЩЕННЯ ЕМБЛЕМ:
№26

27.

РОЗМІЩЕННЯ НАРУКАВНОЇ НАШИВКИ
«ДЕРЖАВНИЙ ПРАПОР»
№27

28.

РОЗМІЩЕННЯ НАРУКАВНИХ ЕМБЛЕМ:
№28

29.

ВАРІАНТ РОЗМІЩЕННЯ НАГОРОД.
№29

30.

№30

31.

№31

32.

№32

33.

№33

34.

Начальники та підлеглі, старші та
молодші за військовим званням.
ЄДИНОНАЧАЛЬНІСТЬ
є
одним
із
принципів
будівництва і керівництва Збройними Силами України і
ПОЛЯГАЄ в:
наділенні командира (начальника) всією повнотою
розпорядчої влади стосовно підлеглих і покладенні на
нього персональної відповідальності перед державою за
всі сторони життя та діяльності військової частини,
підрозділу і кожного військовослужбовця;
наданні
командирові
(начальникові)
права
одноособово приймати рішення, віддавати накази:
- забезпеченні виконання зазначених рішень (наказів)
виходячи із всебічної оцінки обстановки та керуючись
вимогами законів і статутів Збройних Сил України.
№34

35.

Начальники та підлеглі, старші та
молодші за військовим званням.
За своїм службовим становищем і військовим
званням
військовослужбовці
можуть
бути
начальниками або підлеглими стосовно інших
військовослужбовців.
Начальники,
яким
військовослужбовці
підпорядковані за службою, у тому числі і тимчасово, є
прямими начальниками для цих військовослужбовців.
Найближчий до підлеглого
начальник є безпосереднім начальником.
прямий
№35

36.

ЗА СВОЇМИ ВІЙСЬКОВИМИ ЗВАННЯМИ
НАЧАЛЬНИКАМИ Є:
• сержанти і старшини - для рядових і матросів однієї з ними
військової частини;
• прапорщики і мічмани - для сержантів і старшин, рядових і
матросів однієї з ними військової частини;
• молодші офіцери - для сержантів, прапорщиків і мічманів
однієї з ними військової частини і старшин, рядових і матросів;
• старші офіцери за військовим званням підполковник, капітан
2 рангу, майор, капітан 3 рангу - для прапорщиків і мічманів,
сержантів і старшин, рядових і матросів;
• генерал-лейтенанти, віце-адмірали, генерал-майори, контрадмірали, полковники, капітани 1 рангу - для молодших
офіцерів, прапорщиків і мічманів, сержантів і старшин, рядових
і матросів;
• генерали армії України, генерал-полковники, адмірали - для
старших і молодших офіцерів, прапорщиків і мічманів,
сержантів і старшин, рядових і матросів.
№36

37.

СТРАРШІ ЗА ВІЙСЬКОВИМ ЗВАННЯМ
МАЮТЬ ПРАВО ВИМАГАТИ від молодших за військовим
званням військовослужбовців додержання військової дисципліни,
громадського порядку і форми одягу, а також правил поведінки і
військового вітання. МОЛОДШІ ЗА ЗВАННЯМ військовослужбовці
повинні беззастережно виконувати зазначені вимоги старших за
військовим званням військовослужбовців.
На
військовослужбовців,
які
відбувають
кримінальне
покарання у виді арешту на гауптвахті Служби правопорядку
зобов’язані виконувати команди та розпорядження військових
службових осіб та військовослужбовців чергових змін Служби
правопорядку.
У
разі
спільного
виконання
службових
обов'язків
військовослужбовцями, що не підпорядковані один одному, якщо їх
службові відносини не визначені командиром (начальником),
начальником є старший із них за посадою, а за рівних посад - старший
за військовим званням.
№37

38.

ОБОВ’ЯЗКИ СОЛДАТА (МАТРОСА)
СОЛДАТ (матрос) у мирний і воєнний час ВІДПОВІДАЄ
за точне та вчасне виконання покладених на нього
обов'язків і поставлених йому завдань, а також за
утримання своєї зброї та дорученої техніки у справному
стані, за збереження виданого йому майна.
Солдат (матрос) підпорядковується командирові
відділення.
За ЗРАЗКОВЕ ВИКОНАННЯ обов`язків військової
служби, успіхи у бойовій підготовці та зразкову
дисципліну солдату може бути надане військове звання
СТАРШИЙ СОЛДАТ, а матросу - старший матрос.
Старший солдат (старший матрос) зобов’язаний
допомагати командирові відділення в навчанні та
вихованні рядових (матросів)
№38

39.

СОЛДАТ ЗАБОВ'ЯЗАНИЙ
сумлінно вивчати військову справу, зразково виконувати свої
службові обов'язки, засвоювати все, чого навчають командири
(начальники) та бути готовим до виконання завдань, пов'язаних із
захистом Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності
України;
знати посади, військові звання і прізвища своїх прямих начальників
до командира з'єднання включно;
виявляти повагу до командирів (начальників) і старших за
військовим званням, військовослужбовців, шанувати честь і гідність
товаришів по службі, додержувати правил військової ввічливості,
поведінки та військового вітання;
зберігати державну таємницю, точно, ініціативно, сумлінно
виконувати накази командирів (начальників);
повсякденно загартовувати себе, вдосконалювати свою фізичну
підготовку;
№39

40.

СОЛДАТ ЗАБОВ'ЯЗАНИЙ
постійно бути за формою та охайно одягненим, додержувати
правил особистої та громадської гігієни;
досконало володіти зброєю і технікою, тримати їх завжди
справними, чистими, готовими до бою;
охайно носити одяг і взуття, своєчасно й акуратно їх лагодити,
щоденно чистити і зберігати у визначених місцях;
неухильно виконувати правила безпеки під час використання
зброї, в роботі з технікою та в інших випадках, а також додержувати
правил пожежної безпеки;
бути хоробрим і дисциплінованим, не допускати негідних вчинків і
стримувати від них інших військовослужбовців;
у разі потреби відлучитися в межах розташування військової
частини (підрозділу) запитати дозволу в командира відділення, а
після повернення доповісти йому про прибуття;
під час перебування поза розташуванням військової частини
поводитися з гідністю і честю, не допускати порушень громадського
порядку та негідних вчинків.
№40

41.

ЗАВДАННЯ НА САМОСТІЙНУ ПІДГОТОВКУ
1.Вивчити права командирів (начальників) щодо
застосування заохочень до підлеглих солдатів,
сержантів і офіцерів.
2. Вивчити порядок застосування заохочень.
3. Вивчити облік заохочень.
№41

42.

ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
1. Статути Збройних Сил України. – К.: МО України, 2004. – 498 с.
2. Повсякденна діяльність військ. Частина 1. – К.: МО України,
1998. – 254 с.
3. Повсякденна діяльність військ. Частина 3. – К.: МО України,
1998. – 354 с.
4. Повсякденна діяльність командира. – Х.: ХВУ, 2004. – 314 с.
№42

43.

Заставка
English     Русский Правила