Лекція № 3
Умови доцільності застосування форм товароруху
Обєкт управління в логістиці
Матеріальні потоки
Різноманіття параметрів матеріального потоку обумовлюють необхідність їх постійного узгодження (гармонізації) в ланцюгу поставок. Гармо
Умовний піддон = 1 куб.м вантажу
Сфери управління матеріальними потоками
Стратегії оптимізації матеріального потоку
Інформаційні потоки
Характерні тенденції управління потоками в логістиці
ЛОГІСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Діяльність - це специфічна людська форма ставлення до навколишнього світу, зміст якої складає його доцільна зміна в інтересах людей. Діяль
Приклад
Пример базы данных логистических операций
Логістичні функції: операційна діяльність
Приклад координації функцій
Розподіл основних логістичних функції між різними учасниками логістичного процесу
Домашнє завдання №3
634.50K
Категория: МенеджментМенеджмент

Об’єкти логістичного управління. Логістична діяльність та логістичні функції. (Лекція 3)

1. Лекція № 3

Тема: “ОБ’ЄКТИ ЛОГІСТИЧНОГО
УПРАВЛІННЯ. ЛОГІСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
ТА ЛОГІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ”
Характеристика потокових процесів у логістиці. Поняття та показники
матеріального потоку. Класифікація матеріальних потоків. Інформаційні потоки та їх
класифікація. Фінансові потоки та їх класифікація. Потоки послуг. Загальні схеми
взаємодії потоків. Інтегровані логістичні потоки. Логістичні операції з
матеріальними, інформаційними, фінансовими та сервісними потоками. Сутність та
специфіка логістичного управління. Роль і місце логістичного управління в системі
менеджменту організації.
Логістичні процеси і логістична діяльність. Основні види логістичної діяльності:
постачання та закупівлі, зовнішнє і внутрішнє транспортування, складування,
контроль запасів, комплектування замовлень, вантажопереробка, управління фізичним
розподілом, зворотна дистрибуція, вибір місця розміщення, комунікації. Організація
логістичної діяльності. Основні логістичні функції та їх розподіл між різними
учасниками логістичного процесу. Основні логістичні функції та їх розподіл між різними
службами підприємства. Інфраструктура логістичних процесів.

2.

ПРИНЦИПОВА СХЕМА РУХУ НАСКРІЗНОГО МАТЕРІАЛЬНОГО ПОТОКУ
Виробник сировини
Виробник компонентів
Виробник кінцевого виробу
Оптові продавці
Роздрібні продавці
1
2
2
2
3
4
3
4
3
Споживач
1
Посередник
1
Виробник
Постачальник
Принципова схема взаємодії логістичних потоків
4
1 – зворотний інформаційний потік; 2 – матеріальний потік; 3 – супровідний інформаційний потік, що
включає транспортні документи, потік послуг; 4 – підтвердження прибуття вантажів; взаємні розрахунки
(фінансовий потік)

3.

Розрізняють дві форми товароруху
• складську, за якою переміщення товарів переривається через
завезення їх на проміжний склад (склади);
• транзитну – без перерви в їх русі від місця виробництва
(промислових або сільськогосподарських підприємств) до місця
продажу кінцевому споживачеві.
• За характером розрахунків розрізняють транзитний товарорух за
участю і без участі в розрахунках.
• Під час транзитного товароруху за участю в розрахунках
посередник, організовуючи транзитний рух, сам веде розрахунки
з підприємством-постачальником за відвантажені товари і, у
свою чергу, стягує їх вартість (разом з надбавкою) з покупціводержувачів. Тобто посередник у цьому разі є кредитором
роздрібних торговельних підприємств, що дуже вигідно останнім
в умовах обмеження обігових коштів. Під час транзитного
товароруху без участі в розрахунках роль посередника
зводиться до організації товаропросування.
• При виборі форм товароруху аналізують два показники –
швидкість доставки і витрати обігу. Ці показники тісно
взаємопов’язані. Тільки на основі всебічного аналізу цих
показників у сукупності в ланках оптової та роздрібної торгівлі
можна більш правильно вирішити питання щодо вибору форм
товароруху.

4. Умови доцільності застосування форм товароруху

Параметри
Транзитна форма товароруху
Складська форма товароруху
Товари
простого
асортименту,
які
не
потребують додаткового підсортування,
фасування тощо і такі, що потребують
високоспеціалізованого сервісу
складного асортименту, що потребують
комплектування, підсортування, формування
широкого та глибокого асортименту
Обсяги поставок
достатні для покриття витрат на
прямий збут і заповнення однієї
одиниці транспортної тари
великі партії товарів від різних спеціалі
зованих виробничих підприємств
Терміни реалізації
обмежені (молочні продукти, ковбасні
вироби, хліб тощо)
подовжені (мінеральна вода, соки тощо)
Виробництво і
споживання товарів
сезонне
несезонне
Джерела товаропостачання
місцеві
іногородні
Роздрібні торговці
нечисленні і зосереджені на обмеженій
території
невеликі
магазини
і
дрібнороздрібні
торговці, розгалужена мережа
Оптові торговці
володіють
достатньою
мережею
власних складів і приміщень для
зберігання товарів
не мають власних складів і приміщень для
зберігання товарів
Ціни на товари
швидко коливаються і потребують
негайного узгодження з роздрібним
торговцем
відносно постійні

5.

Сучасна трактовка логістики означає таку
постановку задачі: необхідно
оптимізувати параметри основних та
супутніх потоків на конкретному
економічному об'єкті, який функціонує
як система, тобто реалізує поставлені
перед ним цілі і розглядається як єдине
ціле.
Об'єктом дослідження класичної логістики є матеріальні потоки!
Розширення об'єктної сфери логістики означає появу нових видів потоків,
що будуть досліджуватися. Наприклад, потоки послуг, енергетичні
потоки, пасажирські потоки, трудові потоки?

6. Обєкт управління в логістиці

основні та супутні потоки, їх
виникнення, перетворення та
поглинання
Основні потоки
Супутні потоки
Виробництво і
торгівля
Сфера услуг
Матеріальні : МР
(RM), НВ (WiP), ГП
(FG)
Інформаційні,
фінансові
Інформаційні,
фінансові, сервісні
- Матеріальні: МР
(RM), НП (WiP), ГП
(FG)- Інформаційні,
фінансові
6

7. Матеріальні потоки

• Матеріальні потоки – це матеріальні ресурси
(МР), продукція незавершеного виробництва
(НВ), готова продукція (ГП), що знаходяться в
стані руху, до яких застосовуються логістичні
операції або функції і які пов'язані з фізичним
переміщенням в просторі
Якщо продукції не знаходиться в стані руху, то вона є запасом (запаси МР, НВ. ГП).
МР – це предмети праці: сировина, основні і допоміжні матеріали, напівфабрикати,
комплектуючі, збірні одиниці, паливо, запчастини, призначені для ремонту і технічного
обслугвоування обладнання, відходи виробництва.
НВ – продукція, не закінчена у виробництві в межах конкретного підприємства (не є
товаром).
ГП – продукція, що пройшла повний виробничий цикл і призначена для споживання
7
Особливим видом матеріального потоку є тара й упаковка!!!

8.

Параметри
матеріального потоку
• Номенклатура, асортимент і
кількість
• Габаритні характеристики
• Вагові характеристики
• Фізико-хімічні характеристики
• Умови транспортування
• Фінансові
• тощо.
Класифікація матеріальних
потоків:
1) вхідні, вихідні, внутрішні
2) Однопродуктові,
багатопродуктові
3) Детерміновані, стохастичні
4) Неперервні, дискретні
5) тощо
Матеріальні потоки характеризуються кількісними і якісними показниками.
Основними з них є напруженість і потужність матеріального потоку.
-напруженість матеріального потоку − це інтенсивність переміщення
матеріальних ресурсів, напівфабрикатів і готової продукції;
8
- потужність матеріального потоку − це обсяги продукції, які
переміщуються за одиницю часу.

9.

Пример организации материальных
потоков
Товарно-материальные потоки компании
«Procter & Gamble»
Поставщик
древесины
Производитель
бумаги
Производитель
упаковки
Procter &
Gamble
Производитель Производитель
пластиковой
химических
тары
материалов
ДЦ
Wal-Mart
Магазины
Wal-Mart
Покупатели
Стиральный порошок
9

10. Різноманіття параметрів матеріального потоку обумовлюють необхідність їх постійного узгодження (гармонізації) в ланцюгу поставок. Гармо

Різноманіття параметрів матеріального потоку
обумовлюють необхідність їх постійного узгодження
(гармонізації) в ланцюгу поставок.
Гармонізація означає раціоналізацію та стандартизацію
типорозмірів упаковки, промислової і транспортної тари,
вантажовмістимості транспортних засобів тощо.
Основою гармонізації є стандартні типорозміри
споживчої упаковки і тари (коробки, піддони,
контейнери).
Стандарти ИСО!
Тенденції – палетизація та контейнеризація
!

11.

Гармонізація типоразмірних рядів
МАКСИМАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ОБЄМУ, ПЛОЩІ,
ВАНТАЖОВМІСТИМОСТІ
Упаковка
Коробка
Пакет на піддоні
Вантажівка
11

12. Умовний піддон = 1 куб.м вантажу

Використання стандартних вантажних
одиниць
Умовний піддон = 1 куб.м вантажу
1
умовний
піддон
Стандартний европіддон
12
1050 мм
1200
мм
1 куб.м
150
мм
800 мм
1200 мм

13. Сфери управління матеріальними потоками

Сфери управління матеріальними потоками
Матеріальне управління
переміщенням
матеріальних ресурсів і
напівфабрикатів на шляху
до підприємства і в його
межах:
процес планування;
процес організації;
процес обліку та
контролю
Матеріальний розподіл:
розподіл готової продукції
серед її споживачів;
організація доставки до
місця призначення

14.

Найвідомішими та найбільш використовуваними механізмами
планування та управління матеріальними потоками є:
• управління матеріальним потоком “точно, своєчасно” (Just-in-Time
– JiT);
• управління виробництвом KANBAN;
• управління обслуговуванням основних фондів (Physical Resource
Management – PRM; Service Requirements Planning – SRP);
• управління розподілом продукту (Distribution Requirements
Planning – DRP);
• планування потреб у матеріалах (Material Requirements Planning –
MRP) і планування засобів виробництва та постачання
(Manufacturing Resource Planning – MRP II);
• планування та оптимізації виробничих процесів (Optimized
Production Technology – ОРТ);
• інтегроване управління матеріальним потоком (Logistic
Requirements Planning – LRP) або у сучасному варіанті управління
логістичним ланцюгом (Supply Chain Management);
• управління ефективним використанням місць реалізації замовлень
(Belastungsorientierte Auftrasfreigabe – BOA);
• управління кількісно-часовими параметрами виробництва
(Fortschrittzahlen-System – FZS);
• автоматизована система логістичного управління дослідженнями,
проектуванням, виробництвом та експлуатацією
високотехнологічної продукції (Computer-aided Acquisition &
Logistic Support – CALS).

15. Стратегії оптимізації матеріального потоку


1) стратегія інтеграції функцій і процесів (наприклад, інтеграція
маркетингової та логістичної стратегії у формі маркетингово-логістичного
управління тощо);
2) стратегія консолідації (передбачає досягнення ефекту масштабу і, як
наслідок, – зниження витрат. Наприклад, локалізація запасів через
зменшення складських площ, консолідацію транспортних перевезень
тощо);
3) стратегія зменшення рівня запасів;
4) стратегія скорочення циклу;
5) стратегія диверсифікації обслуговування клієнтів (передбачає
отримання ефекту внаслідок оптимізації зв’язку між витратами і рівнем
обслуговування клієнта);
6) стратегія кооперації у відносинах «постачальник-споживач»;
7) логістичний аутсорсинг (повний, частковий, трансформаційний,
аутсорсинг бізнес-процесів тощо);
8) стратегія логістичних інновацій (логістичне забезпечення
інвестиційного процесу повинно сприяти мінімізації витрат, скороченню
строків інвестиційного проектного циклу, раціональному
природокористуванню, високій якості інвестиційного продукту, збільшенню
життєвого циклу інвестиційного продукту, експлуатаційній та екологічній
безпеці інвестиційного продукту, мінімізації втрат завдяки створенню
більш ефективних підсистем управління ризиками в логістичних тощо)

16. Інформаційні потоки

• Інформаційний потік – сукупність циркулюючих в
логістичній системі, між логістичною системою і
зовнішнім середовищем повідомлень, необхідних для
управління і контролю логістичних операцій. Він може
існувати на паперових, електронних носіях, електронні та
інші.
• Інформаційні потоки поділяють на потоки керуючої
інформації та потоки даних про результати виконання
процесів.
• Інформаційний потік може випереджувати матеріальний
потік, слідувати одночасно з ним або після нього. При
цьому інформаційний потік може бути направлений як в
одну сторону з матеріальним, так і у протилежну.

17.

Пример организации информационных потоков
Требования клиента по обслуживанию
Требования клиента по поставке
Оплата счетов
Заявка на фабрику/резервирование/привоз заказа
Требования к заказу
Отдел
диспетчирования
Ц
е
н
т
р
а
л
ь
н
ы
й
о
ф
и
с
Комплектация заказа
Подтверждение заказа
Счета
Склад
Отдел
закупки
Складсие остатки
Складские остатки и
внешний товарный запас
Счета
Собраный заказ
Транспортный
отдел
Информация по заявки в центральный
офис
П
о
т
р
е
б
и
т
е
л
и
Информация о выполнении
Логистическая служба
Внешний товарный запас
Заказ клиента
Требования к заказу клиента
Отдел
IT
Складские остатки и
внешний товарный запас
Подтверждение заказа
Отдел
продаж
Информация о заказе, клиенте и неудовлетворенном спросе
Московский филиал компании
ООО "Полиграфия"
Информационный поток
17

18.

• Сервісний потік – це потік послуг, який супроводжує
матеріальний потік. Природа логістичної діяльності
передбачає можливість надання споживачу
матеріального потоку різних логістичних послуг.
Всі роботи в області логістичного обслуговування
можна поділити на три основні групи:
• передпродажні, тобто роботи по формуванню
системи логістичного обслуговування
• роботи по здійсненню логістичних послуг, які
здійснюються в процесі реалізації продукції
• післяпродажний логістичний сервіс.
• Види сервісу – обслуговуючий, виробничий,
інформаційний, фінансово-кредитний.
• Показник оцінки сервісу – рівень сервісу щодо
забезпечення споживчого попиту за такими
критеріями: «асортимент і кількість». «якість», «ціна»,
«час», «місце», «надійність надання сервісу» тощо.

19.

• Фінансовий потік – потік фінансових
коштів, який супроводжує матеріальний,
інформаційний та сервісний потоки.
Види фінансового потоку: готівковий,
безготівковий, операційний, інвестиційний.
• Управління фінансовими потоками в логістиці
– це оптимізація та координація фінансових
операцій з операціями з матеріальними
потоками.
• Ефект такого управління – вивільнення
обігового капіталу підприємства, зменшення
ризиків, підвищення вартості бізнесу

20. Характерні тенденції управління потоками в логістиці

Види логістичних
потоків
Кількість
Сукупність
потоків
Окремий
потік
Витрати |
Сукупність
потоків
Окремий
потік
Час руху
потоку
Матеріальні
Сервісні
Інформаційні
Фінансові
Основні тенденції:
Потреби покупців продукції і послуг зростатимуть і
диференціюватимуться;
продукція і послуги ускладнюватимуться, що приведе до зростання її
вартості;
техніко-економічні показники розвитку підприємства зростатимуть.

21. ЛОГІСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

22. Діяльність - це специфічна людська форма ставлення до навколишнього світу, зміст якої складає його доцільна зміна в інтересах людей. Діяль

Діяльність - це специфічна людська форма ставлення до
навколишнього світу, зміст якої складає його доцільна зміна
в інтересах людей. Діяльність включає в себе мету, засоби,
результат і сам процес
ЗАСОБИ:
- ресурси (матеріальні,
ОСНОВНИЙ ПРОЦЕС:
- Управління рухом і розміщенеям товарів
інформаційні, трудові,
фінансові)
- інфраструктура (транспортна,
складська, маніпуляційна,
упаковочна, інформаційна)
і/або людей як системою
Забеспечуючі процеси:
- транспортування
- вантажопереробка
- Упакування і маркування
- Управлення рухом запасів
- розміщення і локалізація
- складування товарів
- Обслуговування кліентів
- збір і повернення товарів
- інформаційно-компютерна
підтримка
-митні операції
- допоміжні операції
- Додаткові послуги (сервіс)
МЕТА:
Доставка правильного
товару в правильній
кількості і правильної
якості в правильні час і
місце правильному
споживачу з
оптимальними
затратами
РЕЗУЛЬТАТ:
Логістична послуга
(комплекс послуг з
переміщення і
розміщення)

23.

• Сутність логістичної діяльності полягає в пошуку
раціональних (оптимальних) рішень з управління рухом та
розміщенням товарів та / або людей як єдиним цілим, як
системою.
• Це означає, що необхідно управляти стиками різних процесів,
які забезпечують рух та розміщення.
• Традиційна організація управління підприємством пов'язана
з функціональним відокремленням структурних підрозділів,
які керуються локальними цілями функціонування, що
призводить до конфліктних ситуацій при виконанні функцій
транспортування, складування, вантажопереробки і пр.
• Синхронізація процесів в часі і в просторі, координація
спільних дій структурних підрозділів по перехресним
логістичних функцій / операціям, інтеграція підприємств в
ланцюжку поставок є основними інструментами логістичної
діяльності.
• Ще раз хочу підкреслити, що логістична діяльність
передбачає не окремо взяте управління транспортуванням,
або складуванням, або запасами, або обслуговуванням
клієнтів, а міжфункціональну, міжопераційну, міжфірменну
взаємодію щодо управління рухом та розміщенням товарів /
людей в межах певної системи для досягнення певної мети.

24.

Усі логістичні функції повинні розглядатися
взаємоповязано, як єдиний процес, який оптимізується в
цілому, а не локально
Види синхронізації процесів:
•по інтенсивності матеріальних та нематеріальних потоків;
•по рівню якості різних операцій;
•за часом (мінімізація часових розривів між функціями).

25. Приклад


Підприємство «ХХХХ» займається виробництвом і реалізацією мінеральної і
солодкої води. Виробнича потужність заводу дозволяє розливати в пляшки 80 000
л в день (завод працює без вихідних). Стандартні пляшки місткістю 750 мл
поступають на пакувальну ділянку, продуктивність якої 20 000 упаковок в день по
12 пляшок в кожній. Пакувальна лінія працює 5 днів в тиждень. З пакувальної лінії
продукція прямує на склади підприємства, розташовані в місцях концентрації
основних споживачів. Підприємство має 2 склади, які можуть зберігати по 30 000
упаковок в тиждень.
Перевезення продукції від заводу до складів здійснює транспортна компанія
«ТТТ», що має 8 вантажівок місткістю 300 упаковок кожен. Вони можуть виконати
по 4 їзду в день 7 днів в тиждень.
Завод
по розливу
746 666
пляшок
Упаковочна
лінія
1 200 000
пляшок
Транспортна
компанія
Склади
806 400
пляшок
720 000
пляшок
Доставка
споживачу
(фургонами)

26.

• Логістична операція - це будь-яка
елементарна дія (сукупність дій), що
приводить до перетворення параметрів
матеріальних та / або пов'язаних з ними
інформаційних, фінансових, сервісних
потоків, не підлягає подальшій
декомпозиції в рамках поставленої задачі
адміністрування або проектування
логістичної системи
26

27. Пример базы данных логистических операций

Ответствен
ный
исполнител
ь
Ресурсы
Код
опери
Наименование
1.1.01
.
Составлен
ие заявки
заказа
1.1.02
Отправка
заявки
заказа
поставщик
у
1.1.03
Прием
проекта
поставки от
поставщик
а
Передача
проекта
накладной
кладовщик
Приз
нак
поток
а
02
02
02
Вре
мя,
час
.
0,5
0,1
0,1
0,1
Фин.
,
руб.
60
15
10
трудть
чел.*
час
0,5
0,1
0,1
код
про
ф-и
1
2
2
Документация
Код
подразд

входящая
20
статистика
продаж и
текущий
запас
20
20
заявка на
заказ
проект
поставки
проект
исходящ
ая
заявка на
заказ
заявка на
заказ
проект
поставки
проект
накладно
Взаимо
действи
ес
отдела
ми
Используемое
оборуд
ование
Примечание
поставщ
ик
компьют
ер (база
данных)
создание
заявки на заказ
по
определенному
поставщику
поставщ
ик
факс,
электрон
ная
почта
При отправке
заказа тут же
обсуждается
дата и время
поставки
поставщ
ик
факс,
электрон
ная
почта
Обговариваютс
я все
характеристики
поставки
В книге учета у
операторов
отмечается
27
кому был

28.

• Логістична функція - це відособлена
сукупність логістичних операцій,
виділена з метою підвищення
ефективності менеджменту при
реалізації логістичної стратегії / тактики
фірми.
• Відповідно до сучасних завдань логістики розрізняють
дві групи функцій: оперативні та координаційні.
• Оперативний характер функцій пов’язаний із
безпосереднім керуванням рухом матеріальних
цінностей у сфері постачання, виробництва та
розподілу.
28

29. Логістичні функції: операційна діяльність

• транспортування;
• складування і вантажопереробка;
• пакування;
• управління процедурами замовлень;
• управління поверненням та утилізацією (відходів,
шлюбу, тари);
• управління поставками запасних частин і матеріалів
для ремонту (обслуговування) основних фондів;
• митне оформлення експорту-імпорту вантажів;
• інформаційно-комп'ютерна підтримка
29

30.

Логістичні функції: координаційна
діяльність
управління запасами;
управління циклом виконання замовлення;
інтегроване планування і прогнозування;
міжфункціональна і міжорганізаційних логістична
координація;
• підтримка стандартів якості логістичного сервісу;
• управління логістичними ризиками;
• управління функціональним життєвим циклом вироби
та ін.
30

31. Приклад координації функцій

• При будівництві моста завдовжки 500 м
витрачаються спеціальні тяжі з високоміцної
сталі (130 кг/м). Термін спорудження мосту – 130
діб, витрата тяжів – рівномірний. Тяжі
доставляються автомобілем
вантажопідйомністю 5 т. Вартість рейса,
включаючи навантажувально-розвантажувальні
роботи, не залежить від числа тяжів, що
доставляються, і рівна 10 ум.од. Витрати
утримання обумовлені зведенням приобєктного
складу, його експлуатацією і втратами від
імобілізації коштів у запасі. Вони складають 1,1
ум.од. на 1 т тяжів за добу.
• Визначити оптимальну партію постачання. Як
зміняться загальні витрати, якщо тяжі
доставлятимуться з повним завантаженням
автомобіля?

32. Розподіл основних логістичних функції між різними учасниками логістичного процесу

Учасник логістичного процесу
Логістична функція
Склади
Транспорт
Комерційн готової
загального Підприємст
опродукції
користування во гуртової посередни- підприємс
, експедиторгівлі
цька
твційна фірма
організація виробникі
в
Формування господарських зв’язків з постачання то- варів або надання послуг, їх
Х
розвиток, коректування та раціоналізація
Х
Х
Визначення об’єктів та напрямів матеріальних потоків
Х
Х
Х
Х
Прогнозовані оцінки потреби у перевезеннях
Х
Визначення послідовності руху товарів через місця складування, визначення
оптимального коефіцієнта складського розміщення
Х
Розвиток, розміщення та організація складського господарства
Х
Х
Керування запасами у сфері обігу
Х
Х
Здійснення перевезень, а також усіх необхідних опе-рацій на шляху пересування
вантажів до пунктів при-значення
Виконання операцій, які безпосередньо передують та завершують перевезення
товарів (упакування, марку-вання, підготовка до навантаження, навантажувально-розвантажувальні роботи тощо)
Керування складськими операціями (передача та приймання товарів за кількістю
та якістю, збереження, відсортування, підготовка необхідного асортименту
Х
Х
Х
Х
Х

33.

Характерні особливості логістичних функцій:
• 1) весь комплекс логістичних функцій
підпорядковується одній меті;
• 2) носіями перерахованих функцій є суб'єкти,
які беруть участь у логістичному процесі.
Критерієм ефективності реалізації логістичних
функцій є ступінь досягнення кінцевої мети
логістичної діяльності, що виражається
правилами логістики.

34. Домашнє завдання №3

•1. Чому ефект логістики
знаходиться на стиках різних функцій?
•2. Поясніть суть синхронізації і
координації процесів на прикладі
конкретного підприємства
•3. Опишіть специфіку та мету
логістичної діяльності:
А) виробничого підприємства;
Б) торгівельного підприємства;
В) транспортного підприємства.
English     Русский Правила