Дайындаған: Сейдікәрім Ж.А.
Металдар мен металл кескіш станоктарды кесу
жалпы мәліметтер
2.06M
Категория: ПромышленностьПромышленность

Металдарды кесумен өңдеу технологиясы

1. Дайындаған: Сейдікәрім Ж.А.

МЕТАЛДАРДЫ
КЕСУМЕН ӨҢДЕУ
ТЕХНОЛОГИЯСЫ

2. Металдар мен металл кескіш станоктарды кесу

процесі
туралы жалпы мәліметтер Машиналар мен
механизмдердің барлығы дерлік тетіктері тек кесумен
механикалық өңдеуден кейін ғана сызбамен берілген
түпкілікті пішіндер мен өлшемдерді иеленеді. Өңдегенге
дейін болашақ тетік дайындама деп аталады. Өңдеу
процесінде одан өңдеуге әдіп және кенерме деп аталатын
артық металды жою қажет. Конструкциялық
материалдарды кесумен өңдеу металл кескіш станоктарды
құралмен механикалық өңдеуге әдіптен алу жолымен
дайындаманың пішіндері мен өлшемдерін өзгертуге және
алынатын тетік бетінің берілген дәлдігі мен кедірбұдырлығын қамтамасыз етуге бағытталған әрекеттердің
жиынтығын білдіреді

3.

Алынатын тетіктер бетінің пішініне және сапасына, оларға
қойылатын талаптарға байланысты дайындамаларды
өңдеуді әр түрлі механикалық тәсілдермен: жонумен,
жонғылаумен, сүргілеумен, бұрғылаумен, тарта жонумен,
ажарлаумен және т.б. жүргізуге болады. Өңдеу
тәсілдерінің әрқайсысы сәйкес жабдықта жүзеге
асырылады және өзінің қолданылу саласы болады.
Жоғары өнімді станоктарды, құрылғылар мен жылдам
кесетін материалдардан жасалған қазіргі заманғы кескіш
құралдарды пайдалану жолымен дайындамаларды өңдеу
технологиясы кеңінен қолданыс тапты. Бұл өндірістің
өнімділігін едәуір жақсартуға, оларды механикалық
өңдеудің өзіндік құнын бір мезгілде төмендету кезінде
тетіктердің сапасын жақсартуға мүмкіндік береді.

4. жалпы мәліметтер

Материалдарды кесумен өңдеу процесінде жүретін
заңдылықтарды зерделеу, кескіш құралдар
конструкцияларын, құрылғылар мен металл кескіш
станоктарды жетілдіру, әсіресе кесу процестерін
ұтымды басқару үшін де, қазіргі заманғы машиналар
үшін тетіктерді өндірудің аса жетілген
технологиялық процестерін әзірлеу және ендіру
үшін де маңызды.

5.

6.

7.

8.

Металл өңдейтін станоктар мен аспаптар жұмысы бойынша:
Металл өңдейтін станоктар халық шаруашылығының әр түрлі
салаларында қолданылады. Бұл станоктар арқылы машина мен
механизмдердің көптегендетальдарын жасайды. Халық
шаруашылығында қолданатын машиналар мен аппараттардың
детальдарына жартысынан артығырағы осы станоктарда
өңделеді. Детальдарды суық күйде кесу әдістері соғу, штамптау,
престеу және прокаттау әдістерімен салыстырғанда техникада
жиі қолданылады. Өңдеудің бұл әдісінде детальға тиісті форма
беру кескіш құралдардың жәрдемімен металдан жаңқа кесу
арқылы жүзеге асырылады. Қазіргі уақытта станок жасау өндірісі
қарапайым станоктардан бастап өте күрделі, программамен
басқарылатын станоктарды, автоматты линияларды,
электрофизикалық және электрохимиялық әдістерді жүзеге
асырушы жабдықтарды шығарады.
Семей қаласы 2010 жыл

9.

10.

11.

12.

Суретте қима мен тілік көрсетілген

13.

Суретте тетікбөлшектің қимасы көрсетілген

14.

Қима алу процесі

15.

Қиманы белгілеуі
English     Русский Правила