67.94K
Категория: БЖДБЖД

Кәмелетке толмағандар арасындағы алкоголизм және онымен күресу жолдары

1.

«Кәмелетке толмағандардың құқығы»
Кәмелетке толмағандар арасындағы алкоголизм және онымен күресу
жолдары
Орындаған: Нұрқасымов.Д
Қосаев.Е
Тексерген : Ауешова.Б.Т
2018

2.


Алкоголизмнің алдын алу – бұл адамдарда ғы спирттiк iшiмдiктерге патологиялы қ
тәуелдiлiктi жоюға бағыттал ған шаралар кешенi.
Мұндай профилактиканың негiзгi т әсiлi – алкогольдi ң организмге әсерiн, алкогольдiк
тәуелдiлiк себептерiн, алкоголизм симптомдарын т үсiндiру ж ұмыстары, сондай-а қ спирттiк
iшiмдiктерге терiс көзқарас қалыптастыру.
Профилактикаға сондай-ақ спирттiк iшiмдiктердi өндiру, сату ж әне т ұтыну бойынша
шектеулер қою, сонымен қатар араққұмарлы қты ң дамуымен к үреске ба ғыттал ған мемлекет,
медицина мекемелерi, психологтар, отбасы мен мектеп тарапынан шаралар жатады.
Әсiресе жасөспiрiмдердегi ара ққұмарлы қты ң алдын алу ма ңызды. Жастармен оларды ң әлi
қалыптасып болмаған организмi мен миына алкогольдi ң терiс әсерi туралы әңгiмелер ж әне
дәрiстер өткiзiледi.
Мұнда әр түрлi насихаттық материалдар пайдаланылады. Жастар алкогольдi ң зиянды
әсерлерi ғана емес, сонымен қатар за ңдарды ж әне оны б ұз ғанда ғы жазаларды да бiлуi тиiс.

3.

Маскүнемдіктің клиникалық көріністері
-Жеке тұлғаның өзгеруі және әлеуметтік салдары- Ашуша ңды қ, бей әлеуметтік мінез —
құлық көрсету.
Үнемі қорқыныш пен үрейдің билеуі.
Қызғаншақтық, қауіптенгіштік, түсініксіз ойлардың мазалауы.
Психикалық ширығу.
Туысқандар арасындағы қарым-қатынастар мен байланыстар нашарлайды.
Еңбекке деген қабілеті төмендейді.
Есте сақтау қабілеті төмендейді.
Құқық бұзу.
Салақтық пайда болады.
Өзін-өзі төмен бағалайды.
Өзіне қол жұмсауға дейін барады.

4.

Неврологиялық, психикалық, соматикалық көріністері
Депрессия,эпилепсия,энцефалопатия.
Ұйқы қашу, түндегі мазасыздық.
Артериялды гипертония. Жүректің, артерияның
зақымдануы: Ішімдік салдарынан болатын кардиомиопатия.
Өт жолының, бауырдың зақымдануы.
Язва аурулары. Миопатия.
Подагра. Шамадан тыс семіру. Эндокринндік ауытқулар.
Остепороз. Қан азаю.

5.

Жасөспірімдердің арасындағы ішімдікке салынушылы қты ң ерекшеліктері:
1. Аурудың қарқынды дамуы, әсіресе бастапқы кезеңде.
2. Ішімдікке салынғандықтан, маскүнемдікті ң көптеген белгілеріні ң ай қын к өрінбеуі мен ая қталма ғанды ғы.
3. Маскүнемдік деңгейі мен стереотиптің на қты болмауыны ң ара жігін ажыратуда ғы қиынды қтар.
4. Аурудың тұлғаға әсері, оның жалпы дамуыны ң тежелуіне алып келеді.
Сондықтан жастар мен жасөспірімдерді ң бойында ғы ішімдікке салынушылы қты ң ал ғы шарттарын бай қау ға
мүмкіндік беретін белгілер жиынтығын айқында ған ж өн.
Жастар мен жасөспірімдер арасынан қатерлі топқа кіретіндері
анықталады, олар:
Алкогольді пайдаланудың ерте басталуы (11—12 жаста)
Отбасындағы немесе достары арасындағы ішімдікке салынуды ң жиі кездесуі, оны ң саладарынан ша ғын
ортаның дәстүрлеріне еру басталады.
Спирттік ішімдіктерді дәрі — д әрмектермен қатар ішу.
Мас болғаннан кейінгі құқық бұзушылық әрекеттер жасауы
English     Русский Правила