Дипломна робота на тему:
Мета дипломної роботи:
Предметом досліджень є:
Завдання наукових досліджень:
3.63M
Категория: ПромышленностьПромышленность

Ефективність дискретної технології мікрозрошення грушевого

1. Дипломна робота на тему:

ЕФЕКТИВНІСТЬ ДИСКРЕТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ
МІКРОЗРОШЕННЯ ГРУШЕВОГО САДУ В
АГРОФІРМІ «СЛАВУТИЧ»
НІКОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Мухіна Юлія Олександрівна
Дніпро - 2020

2. Мета дипломної роботи:

Метою
дипломної
роботи
є
обґрунтування
елементів
ресурсозаощадливої
дискретної
технології низьконапірного краплиннодощувального зрошення направлених
на
підвищення
продуктивності
грушевого саду в умовах Південного
Степу України.

3. Предметом досліджень є:

водний режим ґрунту та особливості
його формування за допомогою
дискретної технології низьконапірного
краплинно-дощувального зрошення
Об’єктом досліджень є:
технологічний процес низьконапірного
краплинно-дощувального
зрошення
грушевого саду в умовах Південного
Степу України

4. Завдання наукових досліджень:

провести оцінку існуючих способів і технологій
мікрозрошення садів інтенсивного типу;
визначити закономірності зволоження та висушування
ґрунту в зоні зволоження дерев, її форму та розміри;
вивчити водоспоживання і режим зрошення грушевого
саду залежно від періодів вегетації та погодних умов;
визначити вплив мікрозрошення на фізико-хімічні
властивості ґрунту, на розвиток і продуктивність
грушевого саду ;
підібрати технічне обладнання для проведення
ресурсозаощадливої дискретної технології
низьконапірного краплинно-дощувального зрошення;
обґрунтувати технологію низьконапірного краплиннодощувального зрошення та визначити її економічну
ефективність.

5.

Генплан

6.

План і схема саду

7.

Схема зрошувальної мережі в саду

8.

Принципова схема модульного комплекту краплинно –
дощувального зрошення
1. Вододжерело;
3. Запірна арматура;
5. Розподільний трубопровід;
7,8. Границі модульних ділянок;
2. Насосний агрегат;
4. Пристрій управління і водорозподілу ;
6. Поливний трубопровід;
9. Крапельниці

9.

Принципова схема пристрою водорозподілу і управління
роботою системи
1. Насосний агрегат;
3. Корпус пристрою послідовної подачі води;
5(6). Сідло;
9. Дозатор;
11(12). Канали;
14(17). Сідло;
2. Магістральний трубопровід;
4. Клапан;
8 (7). Розподільний трубопровід;
10. Вилка;
13,15,16. Клапани;
18. Пружина.
19.Кран.

10.

Імпульсний крапельно – дощувальний водовипуск
1. Корпус;
4. Манжета;
6. Еластична куля;
8. Корпус крана;
10. Дощувальна насадка;
2,3. Кришка;
5. Ковпак;
7. Перехідник;
9. Перемикач;
11. Поливна трубка.

11.

Дощувальна насадка дефлекторного типу

12.

Графік поливів грушевого саду у 2017 році

13.

Графік поливів грушевого саду у 2018 році

14.

Графік поливів грушевого саду у 2019 році

15.

Основні техніко-економічні показники роботи
Показник
Урожайність, т/га
Ціна 1 т груші, грн.
Вартість валової продукції, тис. грн.
Питома вартість валової продукції, тис.
грн./ га
Щорічні
меліоративні
витрати
на
експлуатацію, тис. грн.
Питомі щорічні меліоративні витрати, тис.
грн./га
Сільськогосподарські затрати, тис. грн.
Сумарні щорічні витрати, тис. грн.
Питомі щорічні витрати, тис. грн./га
Чистий прибуток, тис. грн.
Додатковий чистий прибуток, тис. грн.
Рівень рентабельності
сільськогосподарського виробництва на
меліорованих землях, %
40,0
15000,0
6084000
Краплиннодощувальне
зрошення
45,0
15000,0
6844500
+ 5,0
+760500
600,0
675,0
+75,0
6203,48
6380,35
+176,87
611,78
629,22
+17,44
1035,644
1162,414
+126,77
1656,012
163,31
4427,987
1850,450
182,49
4994,049
+194,43
+19,18
+566,06
х
566,06
+566,06
267,3
269,8
2,5 в.п.
Краплинне
зрошення
Різниця,
«+»; «-»

16.

ВИСНОВКИ:
Дослідження з поліпшення технології вирощування зрошуваного
грушевого саду проводили на базі приватного підприємства Агрофірма
«Славутич» Нікопольського району Дніпропетровської області.
Грушевий сад займає площу 10,14 га і має чотири окремих поливних
модулі з площею ділянок 2,5 га. В цьому саду вирощують сорт груші
«Талгарська красуня», що вже на третій рік дає урожай на рівні 4 – 4,5
т/га
і
досягає
континентальним
проектних
і
значень.
посушливим.
Клімат
Згідно
даної
території
є
ґрунтово–екологічного
районування України територія Нікопольського району належить до
південно-степової підзони чорноземів звичайних та південних.

17.

ВИСНОВКИ:
Джерелом зрошення саду є вода із свердловини глибиною 60
м. За більшістю агрономічних критеріїв вода з свердловини
відповідає II класу якості, тобто обмежено придатна для
зрошення.
Був розроблений режим зрошення грушевого саду за
результатами досліджень і рекомендацій науково-дослідних
установ України. Зрошувальна норма за краплинного способу
зрошення в залежності від виду і сорту культури (в даному
випадку груша), а також від вологозабезпеченості, коливається
від 560 до 1200 м3/га, а за дискретної технології краплиннодощувального зрошення від 770 до 3500 м3/га. Тривалість
одного поливу становить в середньому 9 годин.

18.

ВИСНОВКИ:
Воду на зрошувану ділянку підводять існуючим
трубопроводом. На зрошувальній мережі передбачено чотири
магістральних трубопроводи МТ-1 – МТ-4. З останніх воду
подають на чотири дільничних трубопроводи ДТ-1–ДТ-4. На
двох кварталах передбачена зрошувальна трубка Drip In classic.
На інших двох кварталах передбачена дискретна технологія
краплинного поливу і дрібнодисперсного дощування.
Для дослідження дискретної технології поливу була
розроблена принципова схема системи крапельнодощувального зрошення.

19.

ВИСНОВКИ:
Найбільш перспективним для дискретної технології
поливу є імпульсний крапельно-дощувальний водовипуск,
який дозволяє забезпечити фіксований обсяг водоподачі до
рослин при краплинному способі поливу в умовах високих
температур і низької вологості повітря за рахунок мало
інтенсивного дощування, тобто, поліпшити мікрокліматичні
показники, що сприяє підвищенню врожайності зрошуваних
культур.
Для забезпечення дрібнодисперсного дощування
застосована спеціальна насадка дефлекторного типу. Ця
насадка створює структуру дощу менше 1 мм і забезпечує
рівномірність розподілу води по площі зрошення, негативно
не впливаючи на ґрунт, що забезпечує високу якість поливу,
застосовується разом з водовипуском імпульсного принципу
роботи і встановлюється на випускному отворі його корпусу.

20.

ВИСНОВКИ:
На основі проведеного аналізу встановлено, що з
існуючих способів поливу краплинно-дощувальне зрошення є
водозаощадливою технологією, що дозволяє створити
оптимальний водний і поживний режими в розрахунковому шарі
ґрунту, знизити витрати води на створення одиниці продукції,
виключити втрати води на фільтрацію, автоматизувати процес
поливу і збільшити врожайність плодових культур на 25–30 %.
В умовах високих температур (більше 25-300С) і низької вологості
повітря (менше 30%) у термічно напружений період вегетації
південного Степу України з метою підвищення фізіологічної
активності дерев груші додатково до краплинного способу
зрошення запропоновано застосувати дрібнодисперсне
дощування, що дозволяє нормалізувати процес фотосинтезу за
рахунок зниження температури і підвищення вологості повітря в
приштамбовій зоні і кроні дерев.

21.

Дякую за
увагу
English     Русский Правила