Транспорт, його роль у національній економіці і формуванні світового господарства. Види транспорту, їхні переваги й недоліки. )
Роль транспорту у національній економіці і формуванні світового господарства
Основні техніко-економічні показники роботи транспорту:
Види транспорту за способом переміщення
Види транспорту за видами перевезень
Структура вантажоперевезень за видами транспорту
ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ РІЗНИХ ВИДІВ ТРАНСПОРТУ
ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ РІЗНИХ ВИДІВ ТРАНСПОРТУ
ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ РІЗНИХ ВИДІВ ТРАНСПОРТУ
ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ РІЗНИХ ВИДІВ ТРАНСПОРТУ
ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ РІЗНИХ ВИДІВ ТРАНСПОРТУ
СКЛАД ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ
РЕГІОНАЛЬНІ ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ:
РЕГІОНАЛЬНІ ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ
Особливості транспорту
4.81M
Категория: ГеографияГеография

Транспорт, його роль у національній економіці і формуванні світового господарства. Види транспорту, їхні переваги й недоліки

1. Транспорт, його роль у національній економіці і формуванні світового господарства. Види транспорту, їхні переваги й недоліки. )

Географія 9 клас
Транспорт
Транспорт, його роль у національній економіці
і формуванні світового господарства.
Види транспорту, їхні переваги й недоліки.
)

2. Роль транспорту у національній економіці і формуванні світового господарства

Транспорт належить до третинного сектору
економіки, його називають «кровоносною
системою економіки»
Забезпечує виробництва сировиною,
матеріалами, обладнанням і перевозить
готові вироби до споживачів,
важливий чинник обороноздатності країн
• Забезпечує побутові, робочі та туристичні
поїздки людей, медичне обслуговування
суспільства
Транспорт - основа міжнародного
географічного поділу праці,
забезпечує виробничі і невиробничі
потреби господарства і населення в
усіх видах перевезень
Сприяє раціональному розміщенню
підприємства, освоєнню нових території й
природних багатства, об’єднує територію в
соціально-економічне ціле, а країни і
національні господарства — в єдиний світовий
простір
•Без транспорту неможливі особисті контакти
людей у світі, розвиток міжнародної торгівлі та
економічної інтеграції країн

3. Основні техніко-економічні показники роботи транспорту:

обсяги
перевезень
пасажирообіг
вантажообіг
маневреність
залежність від
погоди і сезонних
змін
швидкість,
продуктивність,
собівартість
перевезень

4.

Вид транспорту
автомобільний
річковий
залізничний
морський
повітряний
космічний
Тип перевезень
вантажі
пасажирські
спеціалізовані
Тип власності
державна
комунальна
приватна

5.

6.

Сільські види транспорту

7.

Транспорт особливого призначення

8. Види транспорту за способом переміщення

•Головні види транспорту, які виникли на початку промислової революції
(залізничний, водний), успішно виконували свої функції до середини ХХ ст.
•У другій половині ХХ ст. частка цих видів транспорту скоротилася,
зменшилося значення морського транспорту в міжконтинентальному
перевезенні пасажирів.
•Натомість швидко розвивалися нові види транспорту — автомобільний,
трубопровідний (нафто- й газопровідний).

9.

Види транспорту
Наземний Водний
1. - ?
2. - ?
3. - ?
1. - ?
Інші види
1. - ?
2. - ?
2. - ?
3. - ?
4. - ?

10.

Види транспорту
Залізничний
Морський
Повітряний
Трубопровідний
Автомобільний
Річковий
Електронний ЛЕП
Гужовий
Міський

11. Види транспорту за видами перевезень

Вантажний
Пасажирський
Пасажироперевезення — кількість
перевезених пасажирів за певний проміжок
часу (наприклад, упродовж місяця чи року.)
Пасажирообіг —відображає кількість
пасажирів, яких перевезли за певний
проміжок часу на певну відстань;
обчислюється як добуток кількості пасажирів
на відстань перевезення і вимірюється у
пасажирокілометрах.
Вантажоперевезення — це кількість перевезених
за місяць чи рік вантажів у тоннах.
Вантажообіг — кількість вантажу, що перевозиться
за певний проміжок часу на певну відстань
(обчислюється як добуток цих двох показників і
вимірюється у тоннокілометрах — т∙км).
Структура світового
вантажообігу (2015 р.)
Структура світового
пасажирообігу (2015 р.)
4%
1%
9%
10%
10%
автомобільний
морський
11%
автомобільний
залізничний
повітряний
79%
водний
трубопровідний
13%
62 %
залізничний
річковий

12. Структура вантажоперевезень за видами транспорту

Водний транспорт
Автомобільний транспорт
Залізничний транспорт
Росія
Індія
США Бразилія Китай Європа

13. ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ РІЗНИХ ВИДІВ ТРАНСПОРТУ

Автомобільний транспорт –
транспорт «від дверей до дверей»
Використовують для перевезень на короткі та середні відстані
• Основна його перевага — це
висока маневреність і велика
швидкість.
• Людям він забезпечує свободу
пересування.
• Цей вид транспорту передбачає
доставляння негабаритних
вантажів.
• Основними недоліками
автомобільного транспорту є
порівняно висока собівартість
перевезень і мала
вантажопідйомність
транспортних засобів.
• Автомобільний транспорт
здебільшого шкодить довкіллю,
що також звужує сфери його
застосування.

14. ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ РІЗНИХ ВИДІВ ТРАНСПОРТУ

Залізничний транспорт
Перевага - відносно невисока
собівартість перевезень,
недоліки — значні затрати на
будівництво та експлуатацію
залізничних шляхів, порівняно
невисока швидкість переміщення
вантажів, низька можливість
доставки до кінцевого споживача
добре пристосований для перевезення
пасажирів та вантажів за будь-яких
погодних умов на великі відстані.

15. ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ РІЗНИХ ВИДІВ ТРАНСПОРТУ

Морський транспорт
Внутрішній водний транспорт
є найбільшим перевізником
вантажів на міжнародних
напрямках.
Його переваги — низькі тарифи та
висока вантажопідйомність,
використання природних шляхів
сполучення.
Недоліком є низька швидкість,
жорсткі вимоги до пакування і
кріплення вантажів.
Морський транспорт залежний від
погодних і навігаційних умов, його
обслуговування передбачає
наявність складної портової
інфраструктури.
Переваги:
характеризується низькою
вартістю перевезення вантажів,
оскільки використовує природні
шляхи сполучення — річки,
озера.
За умови перевезення вантажів,
у яких маса перевищує 100 тонн,
на відстань понад
250
км, цей вид транспорту —
найдешевший.
До недоліків належать повільна
доставка, низька географічна
доступність унаслідок
конфігурації водних шляхів,
мінливі навігаційні умови та
сезонність роботи, які залежать
від погоди і кліматичних умов
(замерзання, обміління річок).

16. ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ РІЗНИХ ВИДІВ ТРАНСПОРТУ

Повітряний транспорт
• Основними перевагами є
найвища швидкість
транспортування,
• можливість досягти
віддалених районів.
• Водночас транспортні засоби
мають незначну
вантажопідйомність,
• забруднюють довкілля,
• їх функціонування залежить
від погодних умов.

17. ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ РІЗНИХ ВИДІВ ТРАНСПОРТУ

Трубопровідний транспорт—
здійснює переміщення нафти і нафтопродуктів, газу тощо на значні відстані.;
.
трубопроводи місцевого значення для переміщення
твердих сипучих речовин
(змішуючи їх з рідинами) у районах видобутку і споживання мінеральної
сировини (вугілля, залізної руди тощо).
• найдешевший, не потребує
великої кількості персоналу для
обслуговування і не використовує
рухомі транспорті засоби.
• Трубопроводи за високої
пропускної здатності
забезпечують низьку собівартість
транспортування та високий
ступінь збереження вантажів.
• Проте трубопровідний транспорт
може зашкодити довкіллю
внаслідок масштабних аварій.

18. СКЛАД ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ

Підприємства
(залізничні станції і вокзали,
автовокзали,
морські
порти і річкові пристані,
аеропорти,
газокомпресорнї станції)
Транспортні
шляхи
транспортнІ
та політранспортні
вузли й магістралі
транспортнІ засоби
та компанії, які їх
експлуатують
Масштаби світової транспортної системи :
загальна довжина транспортних магістралей, без морських трас, становить 72,5 млн км;
щорічно всіма видами транспорту перевозиться понад 150 млрд т вантажів і більше
2 трлн пасажирів; у світі налічують понад 1 млрд автомобілів, 48 тис. морських
кораблів, 25 тис. рейсових літаків

19.

Географія 9 клас
Елементи територіальної організації
транспортної системи
Транспортний
вузол
Транспортна
мережа
Густота
транспортної
мережі
Транспортні
магістралі
Транспортні
коридори

20.

Географія 9 клас
Елементи територіальної організації
транспортної системи
Транспортний
вузол
Місця перетину або розгалуження трьох і більше
шляхів сполучення одного або декількох видів
транспорту

21.

Географія 9 клас
Елементи територіальної організації
транспортної системи
Транспортна
мережа
Сукупність усіх шляхів сполучення, що зв’язують між
собою підприємства, населені пункти або регіони

22.

Географія 9 клас
Елементи територіальної організації
транспортної системи
Густота
транспортної
мережі
Довжина шляхів сполучення певного виду
транспорту на одиницю площі

23.

Географія 9 клас
Елементи територіальної організації
транспортної системи
Транспортні
коридори
Полімагістралі, які забезпечують масове
перевезення вантажів і пасажирів у напрямку
їх найбільшої концентрації та мають
розвинену інфраструктуру

24.

Географія 9 клас
Елементи територіальної організації
транспортної системи
Транспортні
магістралі
Найважливіші транспортні шляхи з високою
пропускною здатністю

25. РЕГІОНАЛЬНІ ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ:

Європейська
Північноамериканська
Характерний високий рівень розвитку
всіх видів транспорту,
перевага автомобільного транспорту
в перевезенні пасажирів і вантажів,
будівництво автострад,
високий рівень електрифікації
залізничного транспорту,
введення в експлуатацію швидкісних
залізниць,
значна частка річкового транспорту в
перевезенні вантажів.
Система має найгустішу у світі
мережу транспортних шляхів.
характерна найдовша мережа шляхів
сполучення усіх видів транспорту
загалом і кожного зокрема,
переважання повітряного транспорту
в перевезенні пасажирів,
низький рівень електрифікації
залізниць і зменшення їх протяжності
через значну конкуренцію з боку
автомобільного транспорту.
У територіальній структурі домінують
автомобільні й залізничні
«коридори» широтного і
меридіонального простягання, які
транспортують основну частку
вантажів між економічними
осередками у США та Канаді. До
транспортної системи цих країн
долучається транспортна мережа
Мексики.

26. РЕГІОНАЛЬНІ ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ

Особливості транспорту
Південної Азії:
Східноазійська регіональна
транспортна система
представлена сформованими
національними системами Японії,
Республіки Корея і Тайваню,
добре розвинені усі види транспорту
(крім внутрішнього водного), та
найбільш динамічною на сьогодні
транспортною системою Китаю.
Для Китаю та Японії характерна
перевага залізничного транспорту в
перевезенні пасажирів і вантажів,
важливе значення морського
транспорту — у вантажних
перевезеннях, а повітряного — у
пасажирських.
Ці види транспорту об’єднують усі
національні компоненти
Східноазійської регіональної мережі.
недостатній рівень розвитку
автомобільного і трубопровідного
транспорту,
ідсутність єдиної системи шляхів
сполучення,
перевага залізничного транспорту в
перевезенні пасажирів і вантажів,
виняткове значення річкового
транспорту, який нерідко
залишається єдиним видом зв’язку з
віддаленими районами.

27. Особливості транспорту

Південної Америки
• специфічна просторова
конфігурація транспортної
мережі: вона має віялоподібну
або деревоподібну форму, що
пояснюється наявністю
головного транспортного вузла
на узбережжі, до якого
сходяться транспортні
магістралі з внутрішніх районів.
Африки
• Найбільш відстала й архаїчна
транспортна мережа, для якої
характерна фрагментарність
поширення:
• шляхи частково прокладені на
прибережних територіях, тоді
як внутрішні райони
залишаються малодоступними
або прохідними в певні сезони.
• Головні транспортні шляхи
зв’язують райони видобутку
мінеральної сировини і
плантаційного сільського
господарства зпортами їх
експорту.

28.

Географія 9 клас
Що таке транспорт?
Яку роль відіграє транспорт у національній
економіці та розвитку світового господарства?
Про які показники роботи транспорту ви дізналися
на уроці?
Пригадайте ознаки понять «транспортний вузол»,
«транспортна
магістраль»,
«транспортний
коридор»
English     Русский Правила