Ќараѓанды ќ.ОКЖ КММ Балаларѓа ќызмет кµрсететін №11 филиал
Ењ ‰здік кітаптар, ењ ‰здік кейіпкерлер /Ќазаќ жазушыларыныњ балаларѓа арналѓан кітаптары/
9.94M
Категория: ЛитератураЛитература

Ең үздік кітаптар, ең үздік кейіпкерлер

1. Ќараѓанды ќ.ОКЖ КММ Балаларѓа ќызмет кµрсететін №11 филиал

Қарағанды қ.ОКЖ КММ
Балаларға қызмет көрсететін №11 филиал
Қазақ жазушыларының балаларға арналған кітаптары
/ 5-6 сынып оқушыларына арналған әдебиеттердің ұсынымдық тізімі/
Қарағанды

2. Ењ ‰здік кітаптар, ењ ‰здік кейіпкерлер /Ќазаќ жазушыларыныњ балаларѓа арналѓан кітаптары/

Ең үздік кітаптар, ең
үздік кейіпкерлер
/Қазақ жазушыларының балаларға
арналған кітаптары/

3.

Құрметті оқырмандар!
“Ел боламын десең бесігіңді түзе”
демекші, қазақ халқы бар асылын
балаларға арнаған. Адам үшін өмірдегі
ең қымбат бала болғандықтан,
балалар туралы жазу абыройлы да жауапты міндет.
Балаларға арналған көркем шығармалардың
танымдық, тәрбиелік сипаты мол екенін ескерсек, бұл
ұсынылып отырған әдебиеттер тізімі оқушылар мен
ата-аналарға, ұстаздарға таптырмас көмек болары
сөзсіз.

4.

Қазақ жазушыларының
балаларға арналған кітаптары:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Айымбетов, М. Нәзік жаңғырық/ М. Айымбетов.– Алматы:
“ҚАЗақпарат”, 2006. – 388 б.
Алғашқы қоңырау: Қазақ ақындарының балаларға арналған
өлеңдері.- Алматы: Жазушы, 2003.с
Алтын абдыра. Қазақ балалар ауыз әдебиеті. – Алматы: “Балауса”
баспасы, 2007. – 496 б
Ақыпбеқұлы, Ө. Керек кітап/ Ө. Ақыпбекұлы – Алматы. “Алматы
кітап”.-2006. – 208 б.
Әбдірайым, Т. Жалқаулыққа кім үйір?: ертегілер мен әңгімелер/
Т.Әбдірайым.-Алматы:Баур, 2008.-228 б. (Балдырған)
Әуезов, М. Көксерек. Әңгімелер./ М. Әуезов.- Алматы: Балауса, 2006.512 б.
Әлімбаев М. Балдәурен балалық/ М. Әлімбаев. Алматы:Балауса, 200
Балалар бағының бағбандары: анықтамалық. - Алматы: Балалар
әдебиеті, 2008.- 300 б.
Баянбай, Қ. Той: өлеңдер мен ертегілер/ Қ. Баянбай. – Алматы:
“Жазушы”, 2003. – 160 б.
Баянбай, Қ. Араша: өлеңдер, ертектер, жұмбақтар, жаңылпаштар/
Қ.Баянбай.- Алматы: Раритет, 2008.- 256 б. (Балалар әдебиеті)

5.

11. Балалар бағының бағбандары: анықтамалық. - Алматы: Балалар
әдебиеті, 2008.-300 б.
12. Бегалин, С. Шығармалар жинағы. 1 том./ С. Бегалин. – Алматы:
“Балалар әдебиеті” баспасы, - 2007. – 248 б.
13. Елубаев, Е. Балаларға базарлық: Өлеңдер , жұмбақтар,
жаңылтпаштар, ертегілер/Е. Елубаев. – Алматы: “Алматы кітап”,
2007. – 128 б.
14. Жаманнан жирен, жақсыдан үйрен.- Алматы:Аруна,-11б.- (Балақай)
15. Жұмағалиев, Қ. Ақ тайлақ: балладалар, поэмалар/ Қ.Жұмағалиев.Алматы: Раритет, 2008.- 272 б.- (Балалар әдебиеті)
16. Иманасов, С. Жәнібек пен атасы: өлеңдер , жұмбақтар, аудармалар,
әңгімелер, ертегілер/ С. Иманасов. – Алматы: “Алматы кітап”, 2007.
– 208 б.
17. Қайым, Қ. Еркеш-Еркебұлан [мектеп жасындағы балаларға
арналған] / Қ.Қайым.- Алматы: Баур, 2008.- 112 б.- (Балдырған)
18. Қазақ балалар әдебиетінің хрестоматиясы.– Алматы: Арман-ПВ,
2004,- 1-кітап, - 164 б.
19. Қазақ балалар әдебиетінің хрестоматиясы.- Алматы: Арман-ПВ,
2004,- 2-кітап, - 264 б.
20. Қазақ балалар әдебиетінің хрестоматиясы. –Алматы: Арман-ПВ,
2005,- 3-кітап, - 368 б.

6.

21. Кекілбаев, Ә. Дала балладалары/ Ә. Кекілбаев.- 2 том.
– Алматы: “Жазушы”, 2005. – 232 б.
22. Мырза Әли, Қ. Алтын омырау: өлендер/ Қ. Мырза
Әли.- Алматы: “Жазушы”, 2003. – 160 б.
23. Сарғасқаев, С. Тәмпіш қара: повестер мен ертегі/
С.Сарғасқаев. – Алматы: “Жазушы”, - 2003. – 224 б.
24. Соқпақбаев, Б. Әжесінің баласы: әңгімелер мен
повестер/ Б. Соқпақбаев. – Алматы: “Жазушы”, 2003. –
240 б.
25. Соқпақбаев, Б. Менің атым Қожа. Балалық шаққа
саяхат: повестер/ Б. Соқпақбаев. – Алматы: “Балауса”
баспасы, 2006. – 344 б.
26. Файзулаұлы, Ә. Өрт: хикаяттар, әңгімелер /
Ә.Файзуллаұлы. – Алматы: “Балалар әдебиетті”
баспасы, – 2006. – 160 б.
English     Русский Правила