1.09M
Категория: БиологияБиология

Нервова система, її значення і розвиток у різних тварин

1.

Нервова система, її значення і
розвиток у різних тварин

2.

Нервова система – це сукупність органів,
які об’єднують діяльність усіх органів і систем
організму та забезпечують швидку вибіркову
відповідь на впливи чинників середовища.

3.

Нервова тканина
Сприймають подразнення і
проводять нервові імпульси
до певних органів
Клітини зірчастої форми,
мають короткі та довгі
відростки
Властивості: збудження,
гальмування, провідність

4.

Типи нервових систем
Типи НС
Дифузна НС
Вузлова НС
Трубчаста
НС
Характеристика
Нервові клітини розкидані по поверхні
тіла. Нервове збудження поширюється
по всьому тілу
ЦНС: нейрони зібрані в нервові вузли –
ганглії.
Скупчення
закінчень
нейронів
утворюють нерви. Нервові імпульси
прямують від певної ділянки тіла до
конкретного нервового вузла.
ЦНС: спинний і головний мозок, що
утворюються з нервової трубки.
Периферична НС: нерви і нервові вузли
Для кого властива
Кишковопорожнинні
Черви,
членистоногі,
молюски
Хребетні

5.

Кишковопорожнинні
Нервова система – дифузна.
Нервові клітини розкидані по
поверхні тіла.
Нервове збудження
пиширюється по всьому тілу.

6.

Кільчасті черви
ЦНС:
головний мозок (передній, середній і задній відділи);
черевний нервовий ланцюжок.

7.

Членистоногі

8.

Молюски

9.

Відділи головного мозку хребетних тварин
Передній – відповідає за складні форми
поведінки, розташований нюховий центр.
Проміжний – розташовані клітини, які
виробляють речовини, що регулюють
процеси життєдіяльності тварин.
Середній – отримує сигнали від
органів чуття, відповідає за складні
форми поведінки, регулює процеси
життєдіяльності.
Задній (мозочок) – відповідає за
узгодженість рухів.
Довгастий – регулює процеси
життєдіяльності (дихання, ковтання,
серцева діяльність).

10.

Риби
Добре розвинений мозочок.

11.

Амфібії
Розвинений передній мозок, який поділяється на дві півкулі.

12.

Рептилії
Півкулі переднього мозку вкриті гладенькою
сірою речовиною (сукупністю тіл мільйонів нервових
клітин).
Добре розвинений мозочок.

13.

Птахи
Півкулі переднього мозку вкриті сірою речовиною.
Добре розвинений мозочок.

14.

Ссавці
Добре розвинена кора півкуль переднього мозку, що вкрита
численними борознами і звивинами.

15.

• Опрацювати в
підручнику §
English     Русский Правила