Тема: Нервова система, її значення і розвиток у різних тварин. Поняття про регуляцію діяльності організму тварин
Значення нервової системи
Нейрон – структурна одиниця НС
Еволюційний розвиток НС
Кишковопорожнинні
Черви та членистоногі
Хребетні
Регуляція організму тварин
Домашнє завдання
1.33M
Категория: БиологияБиология

Нервова система, її значення і розвиток у різних тварин. Поняття про регуляцію діяльності організму тварин

1. Тема: Нервова система, її значення і розвиток у різних тварин. Поняття про регуляцію діяльності організму тварин

2. Значення нервової системи

- регулює та координує функції всіх
частин організму;
- здійснює взаємодію між органами та
підтримує зв’язок організму з
навколишнім світом;

3. Нейрон – структурна одиниця НС

нейрони дуже ніжні клітини,
які можуть легко пошкоджуватись або знищуватись в результаті травми, інфекції, хімічної
дії або недостатку кисню

4. Еволюційний розвиток НС

- І етап – дифузна;
- ІІ етап – вузлова;
- ІІІ етап - трубчаста

5. Кишковопорожнинні

Уперше нервова система утворюється у
кишковопорожнинних тварин. Зірчасті нейрони
утворюють сітку.

6. Черви та членистоногі

Нервові клітини зібрані у скупчення – вузли
(ганглії)

7. Хребетні

Нервові клітини зібрані у вигляді нервової
трубки. Розрізняють центральну та
периферичну нервову систему

8. Регуляція організму тварин

- нервову регуляцію тварин забезпечує нервова
система;
- завдяки НС організми швидко реагують на
подразники зовнішнього середовища;
- до складу НС більшості тварин входить
головний мозок;
- мозок не лише координує роботу органів, а й
забезпечує складні форми поведінки;
- чим складніша будова головного мозку, тим
складніші форми поведінки притаманні тваринам

9. Домашнє завдання

- опрацювати відповідний параграф підручника;
- підготувати міні-проект:
Як бачать тварини?
Як тварини визначають напрям руху?
English     Русский Правила