Питання лекції:
Мета заняття:
1 питання
Уильям Стенли Джевонс
Карл Ме́нгер
Мари Эспри Леон Вальрас
1. Загальна корисність Функція загальної корисності
Крива граничної корисності
Взаємозв'язок
Висновки по 1 питанню
2 питання
Ординалістську (порядкову) теорію корисності запропонували
Основні положення ординалістської теорії
Крива байдужості. Карта байдужості
Властивості кривих байдужості
Зона субституції (англ. substitution — підстава, заміщення)
Гранична норма субституції
Гранична норма субституції
Висновки по 2 питанню
3 питання
Бюджетна лінія
Властивості бюджетної лінії
Зрушення бюджетної лінії
Рівновага споживача
Крива “ціна споживання”
Крива «дохід-споживання»
Крива «дохід-споживання»
Крива «дохід-споживання»
Крива «дохід-споживання»
Ефект доходу та ефект заміщення
Парадокс Гиффена Крива “ціна споживання”
Класифікація благ в залежності від впливу зміни доходу споживача I та ціни товару Р на обсяг його споживання Q
Висновки по 3 питанню
Дякую за увагу!!!
917.98K
Категории: ЭкономикаЭкономика ФинансыФинансы

Тема 5. Аналіз поведінки споживача. Лекція 1. Сутність підходів до аналізу поведінки споживача

1.

ТЕМА 5 АНАЛІЗ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА
Лекція 1 Сутність підходів до аналізу
поведінки споживача
Розробив
к.е.н., доцент Макуха С.М.
14.10.16
1
1

2. Питання лекції:

ПИТАННЯ ЛЕКЦІЇ:
1. Кардиналістський підхід у визначенні
споживацьких переваг
2. Ординалістський підхід у визначенні
споживацьких переваг
3. Бюджетна лінія споживача
.
14.10.16
2
2

3. Мета заняття:

МЕТА ЗАНЯТТЯ:
вивчити сутність різних підходів у визначенні
споживацьких переваг
зрозуміти сутність бюджетної лінії споживача
Уявити сутність ефекту доходу та ефекту заміщення
14.10.16
3
3

4. 1 питання

1 ПИТАННЯ
Кардиналістський підхід у визначенні
споживацьких переваг
14.10.16
4
4

5. Уильям Стенли Джевонс

УИЛЬЯМ СТЕНЛИ ДЖЕВОНС
.
англійський економіст, статистик
та філософ-логік. Професор
логики, філософії та політичної
економії в Манчестере и
Лондоне.
1.09.1835 г.,- 13.08.1882 г.
14.10.16
5
5

6. Карл Ме́нгер

КАРЛ МЕЕ́ НГЕР
.
австрийский экономист,
основатель австрийской школы
23.02.1840 р. – 27.02.1921 р.
14.10.16
6
6

7. Мари Эспри Леон Вальрас

МАРИ ЭСПРИ ЛЕОН ВАЛЬРАС
французский экономист, лидер
лозаннской школы маржинализма
16.12.1834 р. – 5.01.1910 р.
14.10.16
7
7

8.

Кардиналістська (кількісна) теорія поведінки
споживача заснована на кількісному вимірюванні
корисності в абсолютних величинах
Основні категорії кардиналистської теорії
1.Загальна
корисність
2.Гранична корисність
3.Цінність
4.Гранична цінність
5.Вартість
14.10.16
8
8

9. 1. Загальна корисність Функція загальної корисності

.
ТU f(Q X ,QY ,...,QN )
ТU – корисність;
Q – обсяги відповідних споживчих товарів
14.10.16
9

10.

2. Гранична корисність
- додаткове задоволення від споживання
кожної останньої (додаткової) одиниці товару
ΔTU
MU
ΔQ
∆TU- додаткова порція корисності
∆Q - додаткова порція блага
14.10.16
10
10

11. Крива граничної корисності

КРИВА ГРАНИЧНОЇ КОРИСНОСТІ
10
8
Корисність
(U)
6
4
2
0
2
4
6
8
10
Кількість благ (Q)
14.10.16
11
11

12. Взаємозв'язок

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК
Корисні
сть
Вартість
(грн.)
14.10.16
Цінність
(вигода)
12
12

13.

Точка насичення
ТU
Точка
насичення
ТU
1
2
3
4
5
Q
14.10.16
13
13

14.

Точка насичення
ТU
Точка
насичення
ТU
1
2
3
4
5
Q
14.10.16
14
14

15. Висновки по 1 питанню

ВИСНОВКИ ПО 1 ПИТАННЮ
1.Кількісний
підхід до аналізу корисності виходить
з суб'єктивних оцінок корисності блага споживачем
2.При споживанні благ кожна наступна одиниця
приносить меншу корисність
14.10.16
15
15

16. 2 питання

2 ПИТАННЯ
Ординалістський підхід у визначенні
споживацьких переваг
14.10.16
16
16

17. Ординалістську (порядкову) теорію корисності запропонували

Ф.Эджворт (1845 - 1926)
В.Парето (1848 - 1923)
І.Фішер (1867 - 1947)
Р.Аллен
Дж.Хікс
Граничну корисність виміряти
неможливо
14.10.16
17
17

18. Основні положення ординалістської теорії

- граничну корисність виміряти неможливо
- споживач вимірює не корисність окремих благ, а
корисність наборів благ
- вимірюванню піддається лише порядок надання
переваги наборам благ
- споживач систематизує вибір набору благ за рівнем
задоволення
14.10.16
18

19.

Аксіоми теорії споживацького вибору
Аксіома повного упорядкування уподобань.
Аксіома транзитивності уподобань.
Аксіома про ненаситність потреб.
14.10.16
19
19

20. Крива байдужості. Карта байдужості

Qy
A
C
U2
D
B
U1
U
0
Qx
14.10.16
20

21. Властивості кривих байдужості

Не перетинаються
Є спадними
Увігнуті до початку координат
Далі від початку координат – вищий
рівень загальної корисності
14.10.16
21

22. Зона субституції (англ. substitution — підстава, заміщення)

Qy
U
0
Qx
14.10.16
22

23. Гранична норма субституції

14.10.16
23

24. Гранична норма субституції

Y
x
Зона заміщення (субституції) - ділянка кривої
байдужості, в якій можлива ефективна заміна одного
блага іншим.
14.10.16
24

25. Висновки по 2 питанню

ВИСНОВКИ ПО 2 ПИТАННЮ
1.Ординалістська (порядкова) теорія
корисності є альтернативою кардиналістсбькій
(кількісній) теорії корисності
14.10.16
25
25

26. 3 питання

3 ПИТАННЯ
Бюджетна лінія споживача
14.10.16
26
26

27. Бюджетна лінія

Qy
М
Рівняння бюджетної лінії
В = РхQx + уРуQ
В – бюджет споживача
Кут нахилу бюджетної лінії
визначається співвідношенням цін
товарів:
PX
ΔX
PY
ΔY
0
К
Qx
14.10.16
27

28. Властивості бюджетної лінії

Характеризує набори товарів X та Y, які
бюджет споживача дає змогу придбати
Має від’ємний нахил
Є межею між можливим та недосяжним
для споживача
Зміна доходу споживача, або цін товару
змінює бюджете обмеження
14.10.16
28

29. Зрушення бюджетної лінії

Qy
0
Qy
Qx
0
14.10.16
Qx
29

30. Рівновага споживача

- комбінація придбаних товарів, яка
максимізує
корисність
при
заданому
бюджетному обмеженні.
Qy
A
B
E
C
D
0
Qx
14.10.16
30

31.

Умови рівноваги споживача
В ординалістській
концепції
В кардиналістській
концепції
MU
MU
MU
Р
14.10.16
Х
X
Y
X
PX
PY
MUY
PY
31

32. Крива “ціна споживання”

Qy
Х та У –
нормальні блага
0
Qx
14.10.16
32

33. Крива «дохід-споживання»

Qy
Х та У – нормальніі блага
0
Qx
14.10.16
33

34. Крива «дохід-споживання»

Qy
Х – нормальне благо
У – гірше благо
0
Qx
14.10.16
34

35. Крива «дохід-споживання»

Qy
Х – гірше благо
У – нормальне благо
0
Qx
14.10.16
35

36. Крива «дохід-споживання»

Qy
У – незалежне благо
Х – незалежне благо
0
Qx
14.10.16
36

37. Ефект доходу та ефект заміщення

Ефект доходу – вплив на попит споживача за
рахунок зміни реального доходу, викликаного
зміною ціни блага без урахування ефекту
заміщення.
Ефект заміщення - зміни у споживанні товару,
які є результатом зміни цін цього товару відносно
цін на інші товари.
14.10.16
37

38. Парадокс Гиффена Крива “ціна споживання”

Товар
Гіффена
повинен одночасно бути
неякісними в уявленні
споживача і займати
значну частку в структурі
його витрат.
14.10.16
38

39. Класифікація благ в залежності від впливу зміни доходу споживача I та ціни товару Р на обсяг його споживання Q

І ↑(↓) => Q ↑ (↓) — нормальні блага;
І ↑(↓) => Q ↓ (↑) – блага нижчої
споживчої цінності;
Р ↑(↓) => Q ↓ (↑) – звичайні блага;
Р ↑(↓) => Q ↑ (↓) – товари Гіффена.
14.10.16
39

40. Висновки по 3 питанню

ВИСНОВКИ ПО 3 ПИТАННЮ
1.Бюджетна пряма є межею між можливим
та недосяжним для споживача.
2.Бюджетна лінія споживача залежить від
ефекту доходу та ефекту заміщення.
14.10.16
40
40

41. Дякую за увагу!!!

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!!!
14.10.16
41
41
English     Русский Правила