ТЕМА 4 ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЯ В МЕХАНІЗМІ РИНКУ
Питання лекції:
Мета заняття:
1 питання
Методи розрахунку цінової еластичності попиту
Види еластичності попиту
Криві попиту залежно від коефіцієнту еластичності
Криві попиту залежно від коефіцієнту еластичності
Криві попиту залежно від коефіцієнту еластичності
Криві попиту залежно від коефіцієнту еластичності
Криві попиту залежно від коефіцієнту еластичності
Чинники, що впливають на цінову еластичність попиту:
Висновки по 1 питанню
2 питання
Висновки по 2 питанню
3 питання
Види еластичності пропозиції
Методи розрахунку еластичності пропозиції за ціною
Криві пропозиції залежно від коефіцієнту еластичності
Криві пропозиції залежно від коефіцієнту еластичності
Криві пропозиції залежно від коефіцієнту еластичності
Фактори, що впливають на цінову еластичність пропозиції:
Фактори, що впливають на цінову еластичність пропозиції:
Практичне значення коефіцієнтів еластичності
Дякую за увагу!!!
1.68M
Категории: ЭкономикаЭкономика ФинансыФинансы

Тема 4. Попит і пропозиція в механізмі ринку. Лекція 2. Сутність еластичності попиту і пропозиції

1. ТЕМА 4 ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЯ В МЕХАНІЗМІ РИНКУ

Лекція 2 Сутність еластичності
попиту і пропозиції
Розробив
к.е.н., доцент Макуха С.М.
14.10.16 22:02:48
1

2. Питання лекції:

1. Цінова еластичність попиту та фактори, що її
зумовлюють
2. Еластичність попиту відносно доходу та
перехресна еластичність
3. Сутність еластичності пропозиції
14.10.16 22:02:48
2

3. Мета заняття:

Вивчити сутність еластичності та перехресної
еластичності попиту.
Вивчити сутність цінової еластичності пропозиції.
Розкрити проблеми застосування теорії
еластичності.
14.10.16 22:02:48
3

4. 1 питання

Цінова еластичність попиту та фактори, що її
зумовлюють
14.10.16 22:02:49
4

5.

Коефіцієнт еластичності попиту
- відношення відсоткової зміни величини попиту до
відсоткової зміни ціни.
ED
Q
ΔQ P
Q
P
ΔP Q
P
Q - величина попиту на товар
P - ціна товару
14.10.16 22:02:49
5

6. Методи розрахунку цінової еластичності попиту

Точкова
еластичність
14.10.16 22:02:49
Дугова
еластичність
6

7. Види еластичності попиту

Цінова еластичність
Перехресна еластичність
Еластичність попиту по доходу
14.10.16 22:02:49
7

8. Криві попиту залежно від коефіцієнту еластичності

е) Еластичний попит
Ed > 1
Px
P2
P1
0
14.10.16 22:02:49
Q1
Q2
Qx
8

9. Криві попиту залежно від коефіцієнту еластичності

е) Нееластичний попит
Px
0 < Ed < 1
P2
P1
0
14.10.16 22:02:49
Q1
Qx
9

10. Криві попиту залежно від коефіцієнту еластичності

в) Попит з одиничною еластичністю
Px
Ed = 1
P2
P1
0
14.10.16 22:02:49
Q 2 Q1
Qx
10

11. Криві попиту залежно від коефіцієнту еластичності

а) Абсолютно нееластичний попит
Px
Ed = 0
P2
P1
0
14.10.16 22:02:49
Q1
Qx
11

12. Криві попиту залежно від коефіцієнту еластичності

б) Абсолютно еластичний попит
P
Es = ∞
Px1
0
14.10.16 22:02:49
Q1
Q2
Qx
12

13.

Неоднакова еластичність кривої попиту
P
Ed > 1
Ed = 1
Ed < 1
0
14.10.16 22:02:49
Q
13

14. Чинники, що впливають на цінову еластичність попиту:

Ступінь необхідності товару Х
для споживача.
Ступінь замінності блага Х
іншими благами.
Питома вага витрат на товар Х у
бюджеті споживача.
Період часу, протягом якого
відбувається реакція споживача.
14.10.16 22:02:49
14

15. Висновки по 1 питанню

1. В залежності від різних факторів попит може
бути еластичним, з одиничною еластичністю, або
нееластичним.
2. Виділяють різні види еластичності попиту.
14.10.16 22:02:49
15

16. 2 питання

Еластичність попиту за доходом та перехресна
еластичність
14.10.16 22:02:49
16

17.

Еластичність попиту за доходом
- показник відсоткової зміни попиту при зміні на 1%
доходу споживача (І)
Q D Q D Q D I
EI
I I
I Q D
де Qd - величина попиту на товар d
I - величина доходу споживача
14.10.16 22:02:49
17

18.

Еластичність попиту за доходом
залежить від оцінки товару споживачем
Нормальні
ЕІ > 0
Товари
Нейтральні
ЕІ = 0
Першої необхідності
0< ЕІ < 1
«Другої необхідності»
ЕІ = 1
Предмети розкоші
ЕІ > 1
Неякісні
ЕІ < 0
14.10.16 22:02:49
18

19.

Перехресна еластичність попиту
- характеризує зміну величини попиту на товар X, яка
викликана зміною ціни товару Y (товару субституту чи
комплементу)
E XY
Q X Q X Q X PY
PY PY
PY Q X
або
% Q X
ED
% PY
QX - величина попиту на
товар Х,
PY - ціна товару Y.
14.10.16 22:02:49
19

20.

Точкова еластичність попиту
- еластичність, виміряна в одній точці кривої попиту
є постійною величиною всюди, вздовж лінії попиту і
пропозиції
14.10.16 22:02:49
20

21.

Дугова еластичність попиту
приблизна (орієнтовна) ступінь реакції попиту
(пропозиції) на зміни ціни, доходу та інших факторів.
де P0 - початкова ціна;
Q0 - початковий обсяг
попиту;
P1 - нова ціна;
Q1 - новий обсяг попиту.
14.10.16 22:02:49

22.

Ален Рой Джордж Дуглас
Англійський економістматематик
і
статистик,
прихильник ординалізму в
рамках теорії граничної
корисності.
3.06.1906 р. — 29.09.1983 р.)
14.10.16 22:02:49
22

23. Висновки по 2 питанню

1. Еластичність попиту за ціною на товари
субститути має додатне (положительное) значення.
2. Еластичність попиту на товари комплементи має
від'ємне значення.
14.10.16 22:02:49
23

24. 3 питання

Сутність еластичності пропозиції
14.10.16 22:02:49
24

25. Види еластичності пропозиції

Еластичність пропозиції
- це процентна зміна величини пропозиції, яка
викликана процентною зміною ціни.
Види еластичності пропозиції
Цінова еластичність
Еластичність за ціною
фактору виробництва
14.10.16 22:02:49
25

26. Методи розрахунку еластичності пропозиції за ціною

Точкова
еластичність
Дугова
еластичність
де P0 – початкова ціна;
Q0 – початковий обсяг попиту;
P1 – нова ціна;
Q1 – новий обсяг попиту.
26

27.

Криві пропозиції залежно від коефіцієнту
еластичності
Е=N
P
a
b
c
а) Еластична пропозиція
Es > 1
с) Нееластична пропозиція
0< Es < 1
0
14.10.16 22:02:49
Q
27

28. Криві пропозиції залежно від коефіцієнту еластичності

Пропозиція з одиничною еластичністю
P
Es = 1
Px1
0
14.10.16 22:02:49
Q1
Qx
28

29. Криві пропозиції залежно від коефіцієнту еластичності

Абсолютно нееластична пропозиція
Es = 0
Px
P2
P1
14.10.16 22:02:49
0
Q1
29
Qx

30. Криві пропозиції залежно від коефіцієнту еластичності

Абсолютно еластична пропозиція
P
Es = ∞
Px1
0
14.10.16 22:02:49
Q1
Q2
Qx
30

31. Фактори, що впливають на цінову еластичність пропозиції:

1. Можливість переходу
від виробництва інших
товарів до виробництва
даного виду товару
2. Мобільність факторів
виробництва
14.10.16 22:02:49
31

32. Фактори, що впливають на цінову еластичність пропозиції:

3. Характер виробництва:
одиничне, серійне чи масове
4. Витрати
5. Період часу, протягом
якого відбувається реакція
виробника
14.10.16 22:02:49
32

33. Практичне значення коефіцієнтів еластичності

- дозволяють виробникам та
продавцям визначати власну
цінову політику
- є важливими факторами, для
прийняття господарських
рішень
- впливають на обсяг загальної
виручки та прибутку
14.10.16 22:02:50
33

34.

Висновки:
1. Пропозиція товарів та послуг коливається під
впливом ціни та інших факторів.
2. Коливання попиту та пропозиції визначають за
допомогою коефіцієнтів еластичності.
14.10.16 22:02:50
34

35. Дякую за увагу!!!

14.10.16 22:02:50
35
English     Русский Правила