Самостiйна робота
Що таке презентація?
Який розмiр шрифту рекомендовано використовувати в презентації?
Назви основні етапи створення комп ютерної презентація
Тема самостійної роботи
268.86K

Що таке презентація? 6 класс

1. Самостiйна робота

Виконала Юдина Елена
Учениця 6-В класу

2. Що таке презентація?

Мультимедійна презентація – це програма, яка може
містити текстові матеріали, фотографії, малюнки, діаграми
та графіки, слайд-шоу, звукове оформлення і дикторський
супровід, відеофрагменти й анімацію, тривимірну графіку.
Основною відмінністю презентацій від інших способів
подання інформації є їх особлива насиченість змістом та
інтерактивність, тобто здатність певним чином
змінюватися й реагувати на дії користувача.

3. Який розмiр шрифту рекомендовано використовувати в презентації?

Найдрібніший для тексту презентації — шрифт 22 кеглю.
Дослідники дійшли висновку, що правильний вибір
шрифту сприяє збереженню гостроти зору. Кегль шрифту
залежить від типу, фону презентації, проекційного
обладнання.
Рекомендовані розміри шрифтів:
Вид об’єкта
Розмір шрифту
Заголовок слайда
22 – 30 pt
Підзаголовок
20 – 28 pt
Текст
18 – 22 pt
Номер слайда
14 – 16 pt
Інформація в таблицях
18 – 22 pt

4.

Що таке макет слайда?
Макет слайда являє собою схему розміщення об’єктів на
слайді й визначає місце розташування заголовка,
підзаголовків, малюнків, таблиць, відеофрагментів тощо.
Вибір макета залежить від типу об'єктів, які будуть
розміщуватися на слайді. Швидко підібрати доцільний
варіант розміщення об'єктів допоможе використання
готових макетів слайдів, убудованих у PowerPoint.
Щоб вибрати готовий макет слайда, потрібно:
1) виділити один або декілька слайдів;
2) на вкладці Основне в групі Слайди розкрити список
Макет
3) клацнути потрібний макет.

5.

Як додати ефект анімації до об'єкта на
слайді?
• Виберіть перше зображення.
• На вкладці Анімації виберіть анімаційний ефект.
Наприклад, виберіть Виліт.
• Натисніть кнопку Параметри ефекту й виберіть напрямок
анімації. Наприклад, Зліва.
• Виберіть друге зображення, до якого потрібно додати
анімацію.
• На вкладці Анімація виберіть Виліт.
• Натисніть кнопку Параметри ефекту й виберіть напрямок
анімації, наприклад Справа.

6. Назви основні етапи створення комп ютерної презентація

• Скласти тексти, які планується розмістити на слайдах;
• Ретельно дібрати ілюстрації, які надають найповнішу
інформацію про об’єкт розповіді;
• Ввести дані в презентацію;
• Оформити презентацію;
• Переглянути готову презентацію та виправити недоліки,
якщо вони є;
• Зберегти презентацію.

7.

Назви основні властивости слайдів
• Розмір слайду.
• Шаблон оформлення, тобто параметри кольорів фону,
шрифтів.
• Розмітка слайдів, що включає значний набір стандартних
прикладів розміщення інформації на слайді: розміщення
заголовка, малюнків, таблиць, надписів.
• Ефект переходу, який становить той чи інший режим появи
і зникнення слайду після натискання кнопки миші або
автоматично через заданий час, з анімаційними чи
звуковими ефектами.

8. Тема самостійної роботи

6-В Клас “Хмарний день” (Створити
презентацію у якій буде зображено сонце та
дві хмарки, після першого натискання миші
одна з хмарок переміщається у бік сонця і
частково закриває його, після другого
натискання друга хмарка переміщується в бік
сонця і збільшує свій розмір)

9.

10.

Дякую за увагу.
English     Русский Правила