316.56K
Категория: СоциологияСоциология

Звіт про проходження соціолінгвістичної практики

1.

ЗВІТ ПРО
ПРОХОДЖЕННЯ
СОЦІОЛІНГВІСТИЧНОЇ
ПРАКТИКИ
Підготувала
студентка 32 групи

2.

Вступ
Соціолінгвістичне дослідження мовної
ситуації було проведено у школі №25,
Новомиколаївського району, серед учнів
11 класів. Мета дослідження полягала у
проведенні аналізу мовної ситуації у
районі,
та
визначенні
тенденцій
поширення української мови як основного
засобу комунікації в усіх сферах життя.

3.

Загальна мовна
Мовна
ситуація
в
даного
району
характеризується
виокремленням двох мов:
ситуація
російської та української. У повсякденному
спілкуванні
більшість
користується
російською
мовою,
значна
частина
суржиком, однак є й ті, хто послуговується
українською мовою завжди і всюди.
На думку самих опитуваних у місті
переважає російська мова і більшість
ставиться до цього негативно. Багато з
опитаних може вільно користуватись як
українською так і російською.

4.

Дані анкетного опитування одинадцятикласників показують,
що для спілкування вони використовують дві мови:
українську і російську.
Українська
Російська

5.

100%
90%
Мова усного
спілкування
80%
70%
60%
українською
50%
російською
40%
залежно від
ситуації
30%
20%
10%
0%
з учнями
з учителями

6.

Мова письмового
спілкування
100%
90%
80%
70%
60%
українською
50%
російською
40%
залежно від
ситуації
30%
20%
10%
0%
смс та інтернет повідомлення
інше

7.

Залежність вибору
мови спілкування
80%
70%
60%
50%
Батьк
о
40%
30%
20%
10%
0%
Українська
Роійська

8.

60%
Мова спілкування у
родині
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Батько
Матір
Сестра, брат
інші родичі

9.

Мова спілкування у
різних ситуаціях
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
українсь
ка
російськ
а

10.

Висновки
Загалом мовна ситуація в районі характеризується
паралельним використанням двох мов з досить
чітким
їх
функціональним
розмежуванням.
Причому, якщо російська мова функціонує в усіх
сферах спілкування, то вживання української
обмежено переважно офіційною сферою. Таку
ситуацію не можна вважати нормальною. І не
випадково майже дві третини опитуваних
висловились за необхідність підняти престиж
української мови.
English     Русский Правила