Презентація на тему: “Етнічний та релігійний склад населення” Географія, 8 клас
Раси
Ознаки, які лежать в основі поділу людей на раси
Класифікація рас
Що таке “Етнос” ?
Основні ознаки етносу
Етапи формування етносу
Етнічний склад населення світу 
Формування нації
Найбільші нації світу
Карта “Народи світу”
Мови народів світу
Мовні сім’ї
Цікаво знати, що:
Частка основних мовних сімей у населенні світу (%)
Найпоширеніші мови світу
Країни за етнічним складом населення поділяють на:
Однонаціональні країни
Багатонаціональні країни
Національний склад населення України
Національний склад населення України (за переписом 2001 р.)
Національні меншини
Склад національниХ меншин в Україні ( % 2001 р)
Проживання національних меншин на території України ( за переписом 2001 р)
Класифікація релігій
Релігії поділяють:
Відомості про християнство
Поширення християнства на континентах світу
Розподіл віруючих у світі (2016р.)
Буддизм
Поширення буддизму на континентах світу
Іслам
Території поширення ісламу
Основні національні релігії:
Релігія в Україні
Релігії України на карті
Ставлення до конфесій православної церкви (% від віруючих регіону)
Дякую за перегляд! Бажаю успіхів!
2.11M
Категория: ГеографияГеография

Етнічний і релігійний склад населення світу. Національний склад населення України

1. Презентація на тему: “Етнічний та релігійний склад населення” Географія, 8 клас

ПРЕЗЕНТАЦІЯ НА ТЕМУ:
“ЕТНІЧНИЙ ТА РЕЛІГІЙНИЙ СКЛАД
НАСЕЛЕННЯ”
ГЕОГРАФІЯ, 8 КЛАС

2. Раси

РАСИ
Раси людини - це сукупність зовнішніх
морфологічних ознак, тобто тих, що є
фенотипом представника. Вони
сформувалися під впливом зовнішніх умов,
впливу комплексу біотичних і абіотичних
факторів, і закріпилися в генотипі в ході
еволюційних процесів.

3. Ознаки, які лежать в основі поділу людей на раси

ОЗНАКИ, ЯКІ ЛЕЖАТЬ В ОСНОВІ
ПОДІЛУ ЛЮДЕЙ НА РАСИ
зростання
(зріст);
пропорції тіла;
колір шкіри і очей;
структура і форма волосся;
оволосіння шкірного покриву;
особливості будови обличчя і його частин.

4. Класифікація рас

КЛАСИФІКАЦІЯ РАС

5. Що таке “Етнос” ?

ЩО ТАКЕ “ЕТНОС” ?
Е́тнос — стійке соціальне угруповання людей, що
виникло упродовж тривалого історичного розвитку на
певній території, де люди мають власну біологічну
складову (раса, спільне походження), мову, культуру,
господарство, територію проживання, самопізнання,
зовнішній вигляд та інше.
Однією з головних рис етносів (племен, народностей,
націй) є спільна мова, тому назви народів і мов
найчастіше збігаються
У світі налічується близько 5 тисяч етносів.

6. Основні ознаки етносу

ОСНОВНІ ОЗНАКИ ЕТНОСУ
Мова
Спільна територія
Віросповідання
Історична доля
Особливості господарювання
Побут
Звичаї
Традиції

7. Етапи формування етносу

ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ЕТНОСУ
1.Найпершою формою етносу, що історично
виникла, було плем'я. Зараз племена ще
збереглися в лісах Амазонії, деяких країнах
Африки, Азії, островах Тихого океану.
2. З плином часу кровна спорідненість замінялася
спільністю території проживання й формувалася
народність. В Європі першими народностями
були
наприклад
давньоруська,
польська,
давньонімецька, північнофранцузька та інші.
3. Коли спільні риси мови, культури, єдність
території
набувають
стійкого
характеру,
народність перетворюється в націю – останню
форму етносу.

8. Етнічний склад населення світу 

ЕТНІЧНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ СВІТУ
Етнічний
склад населення світу дуже
строкатий. Адже він складається з
великої кількості так званих етнічних
спільнот - племен, народностей, націй.
Однак поняття «народ» («етнос») не
варто ототожнювати з поняттям «нація».

9. Формування нації

ФОРМУВАННЯ НАЦІЇ
Нація є спільнотою, яка вирізняється не лише
спільністю історичного походження, культури і
території, а й власною державністю або
прагненням до її створення.
Не всі племена та народності формують нації.
Дрібні групи людей не в змозі розвивати свою
мову, культуру та власне господарство. З
часом вони зливаються з сусідніми націями,
засвоюючи їх мову та культуру, що врештірешт веде до зміни національної
самосвідомості людей.

10. Найбільші нації світу

НАЙБІЛЬШІ НАЦІЇ СВІТУ
Націй
чисельністю понад 10 млн
осіб у світі лише 67, серед них
китайці, хіндустанці, американці,
росіяни, японці та інші

11. Карта “Народи світу”

КАРТА “НАРОДИ СВІТУ”

12. Мови народів світу

МОВИ НАРОДІВ СВІТУ
Нації
та народності об'єднують у
споріднені групи, що дає можливість
простежити їх походження.
Найважливішою для цього ознакою є
мова. Загальне число мов на Землі
становить 4-5 тисяч. Здебільшого, кожній
нації та народності притаманна своя
мова. Проте, мов значно більше, ніж
націй

13. Мовні сім’ї

МОВНІ СІМ’Ї
Мови світу за ознакою спорідненості
об’єднують у мовні сім’ї . Сім’ї поділяють на
групи. Найбільш поширені мови
індоєвропейської сім’ї, яка включає
близько 100 різних мов. Ними розмовляє
близько 45 % населення світу. Ця сім’я
об’єднує 10 мовних груп, але тільки чотири
з них (індоарійська, романська, германська
і слов’янська) мають понад 100 млн осіб
кожна.
Українська мова належить до слов'янської
групи найчисельнішою в світі
індоєвропейської мовної родини (сім’ї)

14. Цікаво знати, що:

ЦІКАВО ЗНАТИ, ЩО:
На
земній кулі проживає понад 4
тис. різних етносів, близько 800
націй, які використовують для
спілкування до 5 тис. різних мов.

15. Частка основних мовних сімей у населенні світу (%)

ЧАСТКА ОСНОВНИХ МОВНИХ СІМЕЙ У
НАСЕЛЕННІ СВІТУ (%)

16. Найпоширеніші мови світу

НАЙПОШИРЕНІШІ МОВИ СВІТУ
Китайська 11.8%
Іспанська 5.8%
Англійська
Гінді
Арабська
4.7%
3.6%
3.3%

17. Країни за етнічним складом населення поділяють на:

КРАЇНИ ЗА ЕТНІЧНИМ СКЛАДОМ
НАСЕЛЕННЯ ПОДІЛЯЮТЬ НА:
За
національним (етнічним) складом
населення всі країни поділяють на
однонаціональні та
багатонаціональні

18. Однонаціональні країни

ОДНОНАЦІОНАЛЬНІ КРАЇНИ
Однонаціональні
країни виникають
тоді, коли збігаються етнічні межі та
політичні кордони.
Такі країни переважають в Європі
(Польща), Латинській Америці
(Аргентина), Південно-Західній Азії
(Японія)

19. Багатонаціональні країни

БАГАТОНАЦІОНАЛЬНІ КРАЇНИ
Більшість
у світі становлять
багатонаціональні країни (Індія,
Пакистан, Китай, Росія, США, Індонезія
тощо). Є і двонаціональні країни:
Бельгія, Канада. Для
багатонаціональних країн характерним
є федеративний адміністративнотериторіальний устрій

20. Національний склад населення України

НАЦІОНАЛЬНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
В
Україні проживають представники
понад 130 національностей і
народностей. Корінним населенням
України є українці, угорці, румуни,
молдавани і кримські татари.
Чисельність українців становить 37,5
млн осіб, або близько 78 % загальної
кількості населення.

21. Національний склад населення України (за переписом 2001 р.)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ
УКРАЇНИ (ЗА ПЕРЕПИСОМ 2001 Р.)

22. Національні меншини

НАЦІОНАЛЬНІ МЕНШИНИ
Національна меншина – спільнота людей певної національності,
що проживають за межами етнічної батьківщини і становлять
меншість порівняно з корінною нацією.
ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО НАЦІОНАЛЬНІ МЕНШИНИ В УКРАЇНІ»
( введено в дію з дня опублікування – 16 липня 1992 року)
Стаття 1.
Україна гарантує громадянам республіки незалежно від їх
національного походження рівні політичні, соціальні,
економічні та культурні права і свободи, підтримує розвиток
національної самосвідомості й самовиявлення.
Усі громадяни України користуються захистом держави на
рівних підставах.
При забезпеченні прав осіб, які належать до національних
меншин, держава виходить з того, що вони є невід'ємною
частиною загальновизнаних прав людини.

23. Склад національниХ меншин в Україні ( % 2001 р)

СКЛАД НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН В УКРАЇНІ
( % 2001 Р)

24. Проживання національних меншин на території України ( за переписом 2001 р)

ПРОЖИВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН НА
ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ( ЗА ПЕРЕПИСОМ 2001 Р)

25. Класифікація релігій

КЛАСИФІКАЦІЯ РЕЛІГІЙ
Релі́гія (від лат. religio — зв'язок) — особлива система
світогляду та світосприйняття конкретної людини або групи
людей, набір культурних, духовних та моральних цінностей,
що обумовлюють поведінку людини.
Конфе́сія (лат. confessio — визнання) — особливість
віросповідання в межах певного релігійного вчення, а
також об'єднання віруючих, послідовників цього
релігійного віросповідання. Є релігії світові і національні.
До світових релігій належать:
буддизм
християнство
іслам

26. Релігії поділяють:

РЕЛІГІЇ ПОДІЛЯЮТЬ:

27. Відомості про християнство

ВІДОМОСТІ ПРО ХРИСТИЯНСТВО
У І ст. до н. е. в Палестині зародилося християнство.
Ця релігія швидко поширилася спочатку в Римській
імперії, потіснивши інші вірування, а потім і по всій
Європі.
В наш час християнство — найпоширеніша у
світі релігія, — його дотримуються близько 2,2 млрд
осіб, що становить понад 1/3 людства. Християнство
посідає 1-е місце у світі за географічним поширенням,
тобто майже в кожній країні світу є хоча б одна
християнська громада.
Основні напрямки християнства:
православ’я
католицизм
протестантизм

28. Поширення християнства на континентах світу

ПОШИРЕННЯ ХРИСТИЯНСТВА НА
КОНТИНЕНТАХ СВІТУ

29. Розподіл віруючих у світі (2016р.)

РОЗПОДІЛ ВІРУЮЧИХ У СВІТІ (2016Р.)

30. Буддизм

БУДДИЗМ
Буддизм
— найдавніша світова релігія, що
виникла в 4 ст. до н. е. Кількість людей, що
сповідують буддизм, за різними оцінками
становить від 300 до 500 млн осіб. В
основному це жителі Південно-Східної та
Східної Азії.

31. Поширення буддизму на континентах світу

ПОШИРЕННЯ БУДДИЗМУ НА КОНТИНЕНТАХ
СВІТУ

32. Іслам

ІСЛАМ
Наймолодшою
світовою релігією
є іслам. Ця релігія виникла в 6 ст.
серед населення Аравійського
півострова.
Іслам часто називають
мусульманством (магометанством)

33. Території поширення ісламу

ТЕРИТОРІЇ ПОШИРЕННЯ ІСЛАМУ

34. Основні національні релігії:

ОСНОВНІ НАЦІОНАЛЬНІ РЕЛІГІЇ:
Національні
релігії – це релігії, що
розповсюджені й звернені до якоїсь
нації, народності, етносу/
Юдаїзм (хасидизм, караїмізм) (Ізраїль)
Індуїзм, джайнізм, сикхізм (Індія)
Конфуціанство, даосизм (Китай)
Синтоїзм (Японія)

35. Релігія в Україні

РЕЛІГІЯ В УКРАЇНІ

36. Релігії України на карті

РЕЛІГІЇ УКРАЇНИ НА КАРТІ

37. Ставлення до конфесій православної церкви (% від віруючих регіону)

СТАВЛЕННЯ ДО КОНФЕСІЙ ПРАВОСЛАВНОЇ
ЦЕРКВИ (% ВІД ВІРУЮЧИХ РЕГІОНУ)

38. Дякую за перегляд! Бажаю успіхів!

ДЯКУЮ ЗА ПЕРЕГЛЯД!
БАЖАЮ УСПІХІВ!
English     Русский Правила