Access (Форми) Лекція 5 Конструктор форм
Елементи керування
Елементи керування
Елементи керування
Робота з Конструктором форм
Робота з Конструктором форм
Робота з Конструктором форм
Режими
Режими
Режими
Режими
Підпорядковані форми
Підпорядковані форми
Підпорядковані форми
Підпорядковані форми
Підпорядковані форми
Підпорядковані форми
Створення підпорядкованої форми перетягуванням
Підпорядковані форми

Access (Форми). Лекція 5. Конструктор форм

1. Access (Форми) Лекція 5 Конструктор форм

Елементи керування
2. Робота з Конструктором форм
3. Режими Конструктора форм
4. Створення підпорядкованої форми
1.
22.06.2020

2. Елементи керування

Елементи керування це – властивості, які використовуються для надання
додаткових можливостей інтерфейсу користувача. Це – поля, надписи,
флажки, елементи керування підпорядкованих форм і звітів.
Елементи керування поділяються на приєднані, вільні, обчислювані.
Приєднаний елемент керування – поле таблиці або запиту. Може мати
тип: текстовий, числовий, логічний, дата, рисунок, діаграма.
Вільний елемент керування – відсутність джерела даних.
Використовується для виводу на екран повідомлень, ліній, прямокутників,
рисунків. Прикладом може бути напис, що відображає заголовок форми.
Обчислюваний елемент керування – джерелом даних для нього є вираз.
Для визначення цього елемента управління варто задати вираз, яки є
джерелом даних елемента.
Вираз це – комбінація операторів (напр. “+” і “-”), імен інших елементів
управління, імен полів, функцій, констант.
22.06.2020

3. Елементи керування

У
виразах
можуть
використовуватися дані поля в
базовій таблиці або запиті
форми або дані з іншого
елемента керування форми.
При створенні форми варто
спочатку додати і розмістити
всі
приєднані
елементи
керування.
Потім
можна
додати вільні і обчислювані
елементи
за
допомогою
інструментів
групи
«Элементы управления »
вкладки “ Конструктор” в
режимі конструктора форм.
Елемент
керування
приєднується до якогось поля
за допомогою
вказування
того поля, з якого елемент
керування
інформацію.
отримує
Елементи керування
Щоб
створити
елемент
керування,
приєднаний до
вибраного
поля,
потрібно
“перетягнути” потрібне поле з
області “Список полей” на форму
– в цій області перебувають поля
базової таблиці.
Для
відображення області
“Список
полей”
натиснути
клавіші <Alt+ F8>, або на вкладці
“Конструктор” в групі “Сервис”
активізувати
піктограму
“Добавить существующие поля”
і виконати подвійний “клік” на
вибраному полі.
22.06.2020

4. Елементи керування

1.
Використання області “Список полей” має певні переваги.
Приєднане текстове поле має
зв’язаний з ним надпис, який за
промовчанням є іменем поля.
2.
Відбувається автоматичне настроювання
властивостей елемента керування, виходячи
з властивостей полів базової таблиці.
Якщо в формі вже є елемент керування, який необхідно звя”зати з полем,
потрібно задати ім’я поля як значення властивості “ Данные” цього
елемента керування. Для отримання відомостей про цю властивість
необхідно натиснути <F1> , встановивши вказівник миші в отриманий
список властивостей.
Елементи керування
22.06.2020

5. Робота з Конструктором форм

22.06.2020

6. Робота з Конструктором форм

22.06.2020

7. Робота з Конструктором форм

Вікно властивостей.
У верхній частині вікна в полі списку можна
вибирати елемент бази даних, властивості якого
потрібно переглядати в поточний момент –
форму, або окремий елемент цієї форми.
В залежності від вибору змінюється перелік
відобажуваних властивостей .
Для
одночасного
перегляду
властивостей
потрібно вибрати вкладку “Все”.
Робота з Конструктором форм
22.06.2020

8. Режими

Режим форми. Стандартний режим, в якому
створюються і редагуються найпростіші форми.
Привиборі цього режиму відображається вкладка
“Главная”, в лівій частині – область переходів, в
центральній частині – форма з усіма визначеними
раніше полями.
Режим макету. В цьому режимі є можливим
змінювати властивості полів форми, визначати
формат полів форми ( за допомогою групи команд
“Форматирование” на вкладці “Формат”, а
також змінити макет форми в цілому – група
команд “Автоформат”.
Режими
22.06.2020

9. Режими

22.06.2020

10. Режими

Режим конструктора.
Команди в групі
“Шрифт” забезпечують форматування тексту.
Група команд “Элементы” забезпечує вставку в
форму готових елементів керування. Для вставки
елемента керування достатньо “клікнути” на
ньому лівою кнопкою миші, потім “клікнути” в
області форми, де буде розміщений елемент
керування.
Аналогічно
використовується
діалогове вікно “Вставка элемента ActiveX”.
Команди групи “Сервис” дозволяють додавати
поля в форму з списку створених полів –
піктограма “Добавить существующие поля”.
Режими
22.06.2020

11. Режими

22.06.2020

12. Підпорядковані форми

Якщо в процесі створення форм одна форма
включає іншу, то перша є головною, а друга –
підпорядкованою, причому, головна форма
відноситься до підпорядкованої як “1 -> ”, тобто
головна форма відображає інформацію зі сторони
“1”, а підпорядкована - зі сторони “ ”.
Створення :
1. Відкрити в режимі конструктора форму, яка
буде головною.
2. В групі “Элементы управления” на вкладці
“Конструктор”
активувати
піктограму
“Использовать мастера”. Потім активізувати
кнопку “Подчиненная форма/отчет”
Підпорядковані форми
22.06.2020

13. Підпорядковані форми

22.06.2020
Підпорядковані форми

14. Підпорядковані форми

3. У вікні «Мастер подчиненных форм» вибрати
форму, яка має бути підпорядкованою + «Далее».
Підпорядковані форми
22.06.2020

15. Підпорядковані форми

4. Визначити поля, якими будуть зв’язуватися
головна та підпорядкована форми – їх можна вибрати
зі списку + «Далее».
Підпорядковані форми
22.06.2020

16. Підпорядковані форми

5. Задати назву підпорядкованої форми + «Готово».
Підпорядковані форми
22.06.2020

17. Підпорядковані форми

Додавання елементів керування
Потрібно
на вкладці «Инструменты
конструкторских форм / Конструктор»
використати
інструменти
групи
«Элементы управления»
Підпорядковані форми
22.06.2020

18. Створення підпорядкованої форми перетягуванням

1. Відкрити головну форму в режимі «Макет».
2. Вибрати в області навігації форму, яка має
бути підпорядкованою.
За допомогою
маніпулятора перетягнути її у макет головної
форми.
3. Якщо потрібно, повторити крок 2 ддля інших
підпорядкованих форм.
4. Доопрацювати створену форму в режимах
«Конструктор» або «Макет».
5. Зберегти отриману форму.
Створення підпорядкованої форми перетягуванням
22.06.2020

19. Підпорядковані форми

Зберегти головну форму і перемкнутися в режим
форми.
Перевірити
коректність
функціонування
встановлених зв’язків.
Підпорядковані форми
22.06.2020
English     Русский Правила