Лекція №

Створення таблиць, форм, запитів і звітів

1. Лекція №

Тема: Створення таблиць,
форм, запитів і звітів.

2.

Створення таблиць
Майстер
Імпорт
• з інших БД Access
• з БД інших форматів (*.db,
*.dbf)
• з таблиць Excel
• и документів XML
• з текстових БД (CSV –
comma separated values)
Введення даних

3.

Конструктор таблиць
перейти в
конструктор
перейти в
режим таблиці

4.

Конструктор таблиць
ключ
поточне поле
тип
тип поля
поля (вибір
(вибір зз
списку)
списку)
властивості
властивості
поточного
поточного поля
поля

5.

Робота з таблицями
область
область
виділення
виділення
поточне
поточне
поле
поле
поля
поля
записи
записи
поточний
поточний
запис
запис
останній
останній
запис
запис
новий
новий
запис
запис
на
на 1-й
1-й
запис
запис
попередній
попередній
запис
запис
номер
номер
поточного
поточного
запису
запису
наступний
наступний
запис
запис
перейти
перейти на
на
новий
новий
запис
запис
всього
всього
записів
записів

6.

Робота з таблицями
Таблиці – Замовлення –
або два рази клікаємо ЛКМ

7.

Сервіс – Схема даних
таблиця
таблиця
ключове
ключове поле
поле
зв'язок
зв'язок «1«1- »
»
Усунути зв'язок: ЛКМ + Delete.
Створити зв'язок: перетягнути потрібне поле на відповідне
поле іншої таблиці.

8.

Зв'язки між таблицями
Один до одного («1-1») – одному запису в першій таблиці відповідає тільки
один запис в другій таблиці.
Примітка: виділення часто використовуваних даних.
1
1
Код
Прізвище
Ім'я
Код
Рік народження
Адреса
1
Іванов
Кузьма
1
1992
Шевченка, б.20, кв. 6
2
Петров
Василь
2
1993
Франка вул., б. 30, кв. 18


Один до багатьох («1- ») – одному запису в першій таблиці відповідає
декілька записів в другій.
товари
товари
1
Код
Назва
Код
Код товару
Ціна
1
Монітор
123
1
2 999
2
Вінчестер
345
1
2 499


прайспрайслист
лист

9.

Зв’язок між таблицями
Багато до багатьох (« - ») – одному запису в першій таблиці відповідає
декілька записів в другій, і навпаки.
вчителі
вчителі
Код
Прізвище
1
Іванов
2
Петров

Код
Назва
1
Історія
2
Географія
3
Біологія
предмети
предмети

Реалізація – через третю таблицю і два зв'язки «1- ».
розклад
розклад
Код
Код
вчителя
Код
предмету
Клас
1
1
1
9-А
2
1
2
8-Б
3
2
3
7-В
1
Код
Прізвище
1
Іванов
2
Петров


1
Код
Назва
1
Історія
2
Географія
3
Біологія

10.

Нормалізація бази даних
Нормалізація – це розробка такої структури БД, в які немає надлишкових
даних і зв'язків.
Основні принципи:
Будь-яке поле повинно бути неподільним.
Прізвище
Прізвище і ім'я
Ім'я
Іванов Петро
Іванов
Петро
Петров Іван
Петров
Іван


Не повинно бути полів, в яких позначені різні види одного і того ж,
наприклад, товарів.
Рік
Банани
Ківі
2006
3200
1200
2007
5600
1500

1
Рік
Код
товару
Кількість
2006
1
2007
2

Код
Назва
1
Банани
1200
2
Ківі
1500

11.

Нормалізація бази даних
Основні принципи:
Будь-яке поле повинно залежати тільки від ключа (ключ – це поле або
комбінація полів, однозначно визначає запис).
залежить
залежитьне
нетільки
тількивід
від
назви
назвитовару!
товару!
товари
товари
Код
Назва
Ціна
1
Монітор
1800 грн.
2
Вінчестер
2200 грн.
прайс-лист
прайс-лист

Не повинно бути полів, які можуть бути знайдені з допомогою інших.
Код
Товар
Ціна за
тонну
Кількість,
тонн
Вартість
1
Банани
240
10
2400
2
Киви
300
20
6000

12.

Пошук в базі даних
Лінійний пошук – це перебір всі записів до тих пір, поки не
буде знайдений потрібний.
Код
Прізвище
1
Сидоров
2
Вєтров

1024
Іванов?
Іванов?
1024 порівняння!
Помаранський
дані не потрібно попередньо підготовлювати
низька швидкість пошуку

13.

Двійковий пошук
1.
1. Розділити
Розділити область
область пошуку
пошуку на
на дві
дві
рівні
рівні частини.
частини.
2.
2. Визначити,
Визначити, вв якій
якій половині
половині
знаходиться
знаходиться потрібний
потрібний об'єкт.
об'єкт.
3.
3. Перейти
Перейти до
до кроку
кроку 11 для
для цієї
цієї
половини.
половини.
4.
4. Повторювати
Повторювати кроки
кроки 1-3
1-3 поки
поки
об'єкт
об'єкт не
не буде
буде “зловлений”.
“зловлений”.

14.

Пошук в базі даних
Двійковий пошук в БД – потребує попереднього сортування.
Іванов?
Іванов?
1
Андрєєв
1
2
Борсуков


512
255
Коваль

1023 Юр'єв
1024 Яшин
??
Андрєєв
255
Жаров
Коваль

1024 Яшин
Скільки
Скількипорівнянь?
порівнянь?
Жаров

383

512

Ігорів

512
Коваль

11 порівнянь!
швидкий пошук
1) записи потрібно відсортувати по відповідному полю;
2) можна використовувати тільки для одного поля.

15.

Пошук по індексах
Індекс – це допоміжна таблиця, яка призначена для швидкого
пошуку в основній таблиці по обраному стовпчику.
Таблиця
Номер
Дата
Товар
Кількість
1
02.02.2006 Ківі
6
2
01.11.2006 Банани
3
3
12.04.2006 Апельсини
10
Індекси:
по товару
по даті
по кількості
Номер
Количество
Апельсини
2
3
2
Банани
1
6
1
Ківі
3
10
Номер
Дата
Номер
1
02.02.2006
3
3
12.04.2006
2
01.11.2006
Товар

16.

Пошук по індексах
Алгоритм пошуку:
1) двійковий пошук по індексу – знайти номер потрібних
записів;
2) вибрати ці записи по номерам із основної таблиці.
двійковий пошук по всім стовпчикам, для яких
побудовані індекси
1) індекси займають місце на диску;
2) при зміні таблиці потрібно перебудовувати всі
індекси (в СКБД – автоматично).

17.

Форми
Форма – це діалогове вікно для:
• перегляду і редагування даних
• введення нових записів
• керування процесом роботи (кнопки)
• виведення додаткової інформації
Створення форм:
джерело
джерело
даних
даних

18.

Створення форм
Конструктор – повністю вручну.
Майстер форм – режим «запитання – відповідь».
Автоформа в стовпчик:
Автоформа стрічкова:
Діаграма:
Автоформа таблична:

19.

Конструктор форм
перейти в
конструктор
область
область
виділення
виділення
кнопки
кнопки
переходу
переходу
перейти в
режим форми

20.

Конструктор форм
вибраний
вибраний
елемент
елемент
заголовок
заголовок
форми
форми
область
область даних
даних
примітки
примітки
форми
форми
зміна
зміна
розмірів
розмірів

21.

Добавлення нових елементів
Вивести (приховати) панель елементів
вибір
вибір
об'єктів
об'єктів
майстри
майстри
поле
поле (інформація
(інформація зз бази
бази
даних
даних
елементи
елементи
інтерфейсу
інтерфейсу
надпис
надпис
малюнок
малюнок
незалежний
незалежний об'єкт
об'єкт
(наприклад,
(наприклад, діаграма
діаграма
Excel)
Excel)
розрив
розрив
сторінки
сторінки
зв'язаний
зв'язаний об'єкт
об'єкт (який
(який
зберігається
зберігається вв БД)
БД)
підлегла
підлегла форма
форма
інші
інші
елементи
елементи

22.

Запити
«Ну і запити у вас!» - сказала база
даних и «зависла».
(Фольклор)
Запит – це звернення до СКБД для виконання якихнебудь операцій з даними.
Типи запитів:
•вибірка
•створення таблиці
•обновлення (зміна даних)
•добавлення записів
•вилучення записів
•…

23.

Створення запитів

24.

Майстер запитів

25.

Запуск запиту

26.

Конструктор
перейти в
конструктор
перейти в
режим таблиці

27.

Конструктор
всі
всі
поля
поля
••по
по зростанню
зростанню
••по
по спаданню
спаданню
••відсутнє
відсутнє
фільтр
фільтр
таблиця
таблиця
(ПКМ
(ПКМ –– Добавити
Добавити таблицю)
таблицю)
перетягнути
перетягнути
ЛКМ
ЛКМ

28.

Робота з стовпчиками
перетягнути(
перетягнути(
ЛКМ)
ЛКМ)
виділити
виділити
(ЛКМ)
(ЛКМ)
ПКМ:
ПКМ:
•• вирізати
вирізати
•• копіювати
копіювати
•• вставити
вставити
•• властивості
властивості

29.

Створення звітів
Звіт – це документ, який містить інформацію з бази даних і
призначений для виведення на друк.
Джерело:
Джерело:
таблиця
таблиця або
або
запит
запит
!!
Тільки
Тількиодне
однеджерело!
джерело!

30.

Автозвіти
Автозвіт в стовпчик
Автозвіт стрічковий

31.

Режим перегляду звіту
– перейти в конструктор
– друк
– масштаб (переключення режиму)
– одна сторінка
– дві сторінки
– декілька сторінок
– масштаб у відсотках
– закрити вікно перегляду
– налаштування (поля, формат папір)

32.

Конструктор звітів
=Now()
=Now()
=“Сторінка
=“Сторінка "" &
& [Page]
[Page] &
& "" зз "" &
& [Pages]
[Pages]
Заголовок звіту
Верхній колонтитул
Область даних
Нижній колонтитул
Примітки звіту
– один раз на початку звіту.
– на початку кожної сторінки.
– інформація з БД.
– в кінці кожної сторінки.
– один раз в кінці звіту.
English     Русский Правила