Ринкова рівновага та механізм її досягнення
Економічні системи
Типи економічних систем
Ринкова економіка
Ринок та його роль в економічному житті
Q - величина попиту, D – пропозиція, P – ціна товара
Закон попиту
Попит
Зміна функції попиту
Пропозиція
Пропозиція: зміна ціни
Закон пропозиції
Зміна функції пропозиції
Предложение
Ринкова рівновага
Ринкова рівновага
Ринковий механізм
Ціна
226.46K
Категория: ЭкономикаЭкономика

Ринкова рівновага та механізм її досягнення

1. Ринкова рівновага та механізм її досягнення

Виконав:
студент групи Е15 1/9
Задорожній Анатолій Леонідович

2. Економічні системи

— спосіб організації виробництва,
розподілу і споживання,
заснований на існуючих
відносинах власності

3. Типи економічних систем

Ринкова
Змішана
Традиційна
Централізованопланова

4. Ринкова економіка

— економічна система, в якій основна частина
факторів виробництва знаходиться у приватній
власності і вироблені товари і послуги
розподіляються на основі співвідношення попиту і
пропозиції в умовах вільних цін
До терористичних актів 11
вересня 2001 Центр світової
торгівлі в Нью-Йорку (США)
був символом ринкової
економіки.

5. Ринок та його роль в економічному житті

Ринок – сукупність всіх відносин, а також
форм і організації співробітництва людей
один з одним, що стосуються купівліпродажу товарів і послуг.
Умови виникнення ринку
Суспільний поділ праці
Економічна відособленість виробників
Самостійність виробника

6.

Ознаки ринка
• Нерегульовані
пропозиції
• Нерегульований
попит
• Нерегульована ціна
Функції ринку
Посередницька
Ціноутворююча
Інформаційна
Регулююча

7.

Величина попиту
(обсяг покупок)
відображає кількість
товару, яке було куплене
по даній ціні за певний
період часу при даному
характері попиту, тобто
незмінності інших
факторів, що впливають на
попит.
Величина попиту залежить
від ціни товару.
Ціна попиту –
максимальна
ціна, яку покупець
готовий
заплатити за
певну кількість
товару.

8. Q - величина попиту, D – пропозиція, P – ціна товара

P
ціна
C
A
B
D
Q
Змінв величини попиту
кількість

9. Закон попиту

Величина попиту знаходиться у зворотній
залежності від ціни
вище ціна
нижче попит
нижче ціна
вижче попит

10. Попит

Q - величина
попита
D - попит
P – ціна
товара
Функція попиту (або просто попит)
змінюеться в результаті зміни
інших факторів при незмінній ціні.
Нецінові фактори попиту
• Число покупців
• Прибуток покупців
• Ціни на інші товари (Турція/Египет,
апельсин/мандарин, принтер/картридж,
бензин/автомобіль… )
• Переваги (детектив/класика)
• Очікування (очікування зросту цін на мило в
наступному році – ріст попиту зараз при той
самій ціні)

11. Зміна функції попиту

P
ціна
товару
D
D
1
Ріст попиту
Q
величина
попиту
D
попит
P
ціна
товару
Q
(об’єм покупок)

12. Пропозиція

Відображає
готовність
продавця
продавати Т або
послуги
по тим або іншим
цінам в певних
кількостях
за проміжок часу
Величина пропозиції –
відображає ту кількість товар,
яка може бути продано по
деякій ціні за певний період
часу при данному характері
пропозиції (в даному місці, в даний
час), тобто незміності інших
факторів, впливаючих на
пропозицію.
Q – величина пропозиції
Р – ціна товара
S – пропозиція

13. Пропозиція: зміна ціни

Q – величина пропозиції
Р – ціна товару
S – пропозиція
P
C
Ціна
товару
A
S
Q
Об’єм товару
Пропозиція: зміна ціни

14. Закон пропозиції

— величина пропозиція знаходиться в
прямій залежності від ціни:
вижче ціна — вижче пропозиція
нижче цена — нижче пропозиція

15. Зміна функції пропозиції

P
S
Ціна товара
S
1
Ріст пропозиції
A
D
Q
Об’ем
товара

16. Предложение

Нецінові фактори
пропозиції:
• Ріст об’ємів
виробництва
• Покращення умов
виробництва (технології,
податки)
• Ціни на інші товари
• Переваги
• Очікування
Взаємозалежність між
змінами пропозиції і
величини пропозиції
проявляється в
наступному: коли
пропозиція
збільшується,
збільшуються об’єми
пропозиції при всіх
цінах, і навпаки.

17. Ринкова рівновага

• Ринкова
рівновага –
рівність попиту
та пропозиції на
ринку певного
товару
Ринкову рівновагу
характеризуют два
показника:
• Рівноважна кількость –
рівність величин попиту
величині пропозиції (5 од.)
• Рівноважна ціна – ціна,
при якій величина попиту
рівна величині пропозиції
(2 тис. Грн.)

18. Ринкова рівновага

P
D
D
S
S
Надлиш
ок
B
A
C
Ринкова рівновага
F
Дефіцит
Q
«крест маршала»

19. Ринковий механізм

Ринковий механізм
– автоматичне
досягнення балансу
попиту і
пропозиції,
рівновагомих цін і
кількості товару.
• Еластичність пропозиції
по ціні – маштаб зміни
величини пропозиції (в
%) при змінні ціни на 1%.
• Еластичність попиту по
ціні – маштаб зміни
величини попиту (в %)
при змінні ціни на 1%.

20. Ціна

Ціна – пропорція обміну товара на гроші,
якщо ціна виражена в грошах, або
альтернативна вартість, якщо ціна
виражена в іншому товарі.
Ринковий механізм,
автоматично
забезпечуючий баланс
Функції ціни в умовах ринкової
попиту і пропозиції,
економіки:
показує віробнику
відповіді на основні • Інформаційна – показує найбільш вигідні
питання економиці:
області діяльності
Що?
• Розподільча – якщо доходи незмінні, то ціни
Як?
показують, скільки кажного товару споживач
для кого?
може дозволити собі купити
• Стимулююча – зміна ціни пробуджує
скільки?
вдосконалювати виробництво та найбільш
коли?
ефективно використовувати обмежені ресурси
виробляти
English     Русский Правила