ТЕМА 2. ПРОПОЗИЦІЯ. РИНКОВА РІВНОВАГА
Пропозиція. Закон пропозиції
Пропозиція. Закон пропозиції
Формування пропозиції
Формування пропозиції
Індивідуальна і ринкова пропозиція
Аналіз змін у величині пропозиції та у пропозиції в цілому
Фактори зміни пропозиції
Фактори зміни пропозиції
Еластичність пропозиції
Ринкова рівновага
Павутинна модель ринкової рівноваги
Павутинна модель ринкової рівноваги
Павутинна модель ринкової рівноваги
Вигоди споживачів і продавців при встановлені рівноважної ціни
Вигоди споживачів і продавців при встановлені рівноважної ціни
Вигоди споживачів і продавців при встановлені рівноважної ціни
Зміна ринкової рівноваги
Зміна ринкової рівноваги
Зміна ринкової рівноваги
Зміна ринкової рівноваги
Вплив акцизних податків на ринкову рівновагу
Вплив акцизних податків на ринкову рівновагу
Вплив акцизних податків на ринкову рівновагу
Вплив акцизних податків на ринкову рівновагу
Вплив акцизних податків на ринкову рівновагу
ТЕМА 2. ПРОПОЗИЦІЯ. РИНКОВА РІВНОВАГА
674.50K
Категория: ЭкономикаЭкономика

Пропозиція. Ринкова рівновага

1. ТЕМА 2. ПРОПОЗИЦІЯ. РИНКОВА РІВНОВАГА

1
ТЕМА 2. ПРОПОЗИЦІЯ. РИНКОВА РІВНОВАГА
1.
2.
3.
4.
Пропозиція. Закон
пропозиції
Аналіз змін у величині
пропозиції та у пропозиції
в цілому
Еластичність пропозиції
Ринкова рівновага

2. Пропозиція. Закон пропозиції

2
Пропозиція. Закон
пропозиції
Ф о р м и у я в л е н н я пропозиції
Аналітична форма
QS f ( P, Pr , К , P
,P
, T , N , B)
sub com
Q S f P
Графічна форма
Ціна, 5
грн. Р
4
S
3
2
Пропозиція
1
0
S
0 10 20 30 40 50
Обсяг пропозиції, од. Qs
Таблична форма
Ціна за
одиницю,
грн., P
Обсяг
пропозиції
од., Qs
1
5
2
20
3
30
4
38

3. Пропозиція. Закон пропозиції

3
Пропозиція. Закон
пропозиції
P – ціна товару;
Pr– ціни ресурсів, що споживаються при виробництві даного
товару;
K –технології; що використовуються при виготовлені
товару;
Psub – ціни товарів замінників (субститутів) у виробництві,
тобто альтернативних продуктів, які можуть виготовляться на
цьому ж підприємстві;
Pcom – ціни товарів доповнювачів (комплектуючих виробів,
які підприємство отримує по кооперації);
T – податки та субвенції;
N – кількість продавців на ринку;
B – інші фактори.

4. Формування пропозиції

4
Формування пропозиції
Ціна, грн.
Обсяг пропозиції,
од.
77
220
73
204
67
180
57
140
37
54
27
12

5. Формування пропозиції

5
Формування пропозиції
Ціна, Р
80
70
60
50
40
30
Пропозиція
20
10
0
0
40
80
120
160
200
240
Обсяг пропозиції, Q

6. Індивідуальна і ринкова пропозиція

6
Індивідуальна і ринкова
пропозиція
Ціна за
Обсяг
Число
Обсяг
одиницю, пропозиції продавці ринкової
грн. P
шт. Qs
в на
пропозиц
ринку
ії
5
44
100
4400
4
38
100
3800
3
30
100
3000
2
20
100
2000
1
5
100
500

7. Аналіз змін у величині пропозиції та у пропозиції в цілому

7
Аналіз змін у величині пропозиції
та у пропозиції в цілому
P
P
S
S2
S
S
S1
S1
B
P1
A
PE
C
P2
S2
S
0
Q2
QE
Q1
Рис.. Зміна величини
пропозиції під впливом
ринкової ціни товару.
QD
0
QS
Рис.. Зміни пропозиції товару.

8. Фактори зміни пропозиції

8
Фактори зміни пропозиції
- кількість продавців
- зміна цін на ресурси
- впровадження технологій
- зміна цін на товари-субститути
і товари-комплементи у
виробництві
- податкова політика держави

9. Фактори зміни пропозиції

9
Фактори зміни пропозиції
Ціна, Р
100
80
60
57
S
40
S1
20
0
0
60 72
120 140
180
240
Обсяг пропозиції,Q
Рис. Зменшення пропозиції внаслідок встановлення акцизного збору.

10. Еластичність пропозиції

10
Еластичність пропозиції
ΔQ S P
ES
ΔPS Q S
S1
P
S2
S3
S2
S3
S1
0
Q1
Q2
QS
Рис. Еластичність пропозиції у миттєвому (S1),
короткостроковому (S2) і довготривалому (S3) періодах

11. Ринкова рівновага

11
Ринкова рівновага
Надлишок
P
D
S
P2
PE
E
P1
S
0
D
Дефіцит
Q4 Q2
QE
Q1 Q3
Q
Рис. Ринкова рівновага за Вальрасом

12. Павутинна модель ринкової рівноваги

12
Павутинна модель ринкової
рівноваги
Умови виникнення стійкої рівноваги на ринку
Р
S
D
Р
P1
E
P3
P2
D
S
0
Q2 Q 3 Q1
Рис. Стійка ринкова рівновага
Q 0
Рис. Коливання цін за умови
стійкої рівноваги
t

13. Павутинна модель ринкової рівноваги

13
Павутинна модель ринкової
рівноваги
Умови виникнення нестійкої рівноваги на ринку
D
Р
S
P5
P3
P1
P2
P4
Р
Р6
S
D
0
Q6
Q4 Q2 Q 1 Q3 Q5
Q
Рис. Нестійка ринкова рівновага
0
t
Рис. Коливання цін за умови
нестійкої рівноваги

14. Павутинна модель ринкової рівноваги

14
Павутинна модель ринкової
рівноваги
Умови регулярного коливання цін
S
D
P
Р
P1
Р1
E
PE
РЕ
P2
Р2
S
0
Q 2 QE Q1
Рис. Регулярні коливання
навколо ринкової рівноваги
D
Q
0
Рис. Регулярні коливання цін
t

15. Вигоди споживачів і продавців при встановлені рівноважної ціни

15
Вигоди споживачів і продавців
при встановлені рівноважної ціни
А
D
S
E
D
B
S
Рис. Надлишок у споживачів і надлишок у продавців

16. Вигоди споживачів і продавців при встановлені рівноважної ціни

16
Вигоди споживачів і продавців
при встановлені рівноважної ціни
Надлишок у споживача –
це різниця між рівноважною ціною та
максимально можливою (відправною) ціною,
яку може сплатити покупець.
Надлишок у продавця –
це різниця між рівноважною ціною та
мінімально можливою ціною, за якою
продавець може реалізувати свій товар.

17. Вигоди споживачів і продавців при встановлені рівноважної ціни

17
Вигоди споживачів і продавців
при встановлені рівноважної ціни
Величина виграшу покупців і продавців в залежності від
еластичності попиту і пропозиції.
Р
Р
A
S
D
D
A
E
PE
PE
D
B
0
S
E
B
S
Q
Величина виграшу у покупців
менше, ніж у продавців, якщо попит
більш еластичний, ніж пропозиція
0
S
D
Q
Величина виграшу у покупців
більше, ніж у продавців, якщо попит
менш еластичний, ніж пропозиція

18. Зміна ринкової рівноваги

18
Зміна ринкової рівноваги
Попит і пропозиція збільшуються
D S
P
D
D1
S S1
К
P1
PE
E
E1
D1
D
S
S1
0
QE
Q1
PE QE
Q

19. Зміна ринкової рівноваги

19
Зміна ринкової рівноваги
Попит і пропозиція збільшуються
D S
P
D D1
S
PE
P1
E
Е1
S
D1
D
М
S1
0
S1
QE
Q1
PE QE
Q

20. Зміна ринкової рівноваги

20
Зміна ринкової рівноваги
Попит і пропозиція зменшуються
D S
D S
Попит зростає, пропозиція зменшуються
D S
D S

21. Зміна ринкової рівноваги

21
Зміна ринкової рівноваги
Попит зменшуються,
пропозиція зростає
D S
D S

22. Вплив акцизних податків на ринкову рівновагу

22
Вплив акцизних податків на
ринкову рівновагу
|ED|=|ES|=1
P
S1
S
D
A
E1
P1
К E
PE
P2
L
S1
D
S
0
Q1
QE
QE - Q1 - Зміна рівноважного
обсягу реалізації.
A - Величина акцизного збору.
Р1 - Ціна, яку сплачує покупець.
Р2 - Ціна, яка формує дохід
продавця.
P1Е1КPE – Податковий тягар
покупця
PEКLP2 – Податковий тягар
продавця
Q
Рис. Акциз за одиничної еластичності попиту і пропозиції

23. Вплив акцизних податків на ринкову рівновагу

23
Вплив акцизних податків на
ринкову рівновагу
|ED|=|ES|>1
P
S1
D
A
E1
P1
К
S
E
PE
P2
D
L
S
0
Q1
QE
Q

24. Вплив акцизних податків на ринкову рівновагу

24
Вплив акцизних податків на
ринкову рівновагу
|ED|=|ES|<1
D
P
S
S1
E1
P1
A
E
К
P
E
P2
L
S
S
D
1
0
Q1 QE
Q
Рис. Акциз за низької еластичності попиту і пропозиції

25. Вплив акцизних податків на ринкову рівновагу

25
Вплив акцизних податків на
ринкову рівновагу
|ED|<|ES|
P
D
S1
E1
P1
A
К
PE
P2
S
S
E
L
D
0
Q1 QE
Q
Рис. Значне погіршення положення покупця

26. Вплив акцизних податків на ринкову рівновагу

26
Вплив акцизних податків на
ринкову рівновагу
|ED|>|ES|
P
S1
D
S
A
E1
P1
PE
E
К
P2
L
S1
0
D
S
Q1 QE
Q
Рис. Значне погіршення положення продавця

27. ТЕМА 2. ПРОПОЗИЦІЯ. РИНКОВА РІВНОВАГА

27
ТЕМА 2. ПРОПОЗИЦІЯ. РИНКОВА РІВНОВАГА
Дякую за увагу
English     Русский Правила