3.06M
Категория: МатематикаМатематика

Ребусы на уроке математики

1.

2.

М=Е
С
П=И
,,
П ЯТЬ
СТЕРМ
Е ОМЕТР И

3.

3,2,1
КОТЗ Е РКАЛО
ОК

4.

Ве к торт
к
,

5.

Й
Т=Й
,,
,
е
C
Я=А
А
КОЛОБМЯЧЕВСКИТ
ОК

6.

А
Е=А
ДИ СК АГОН Е ЛЬ

7.

Ь
ДО РОБ ОТ

8.

ЗАЯЦ ДАЧА

9.

ТАКСИ ДОМА

10.

ЗА Д АЧАЙНИК

11.

ИР
ТРАНСПОРТ

12.

А
Н
РА В Е НСТВО Л

13.

ДИА МЕТР

14.

А
6=А
ВЫСОТ Ы

15.

1,2,Т
Т
КВА

ДД
КВА РА

16.

Е
ЕЛЬ
ЗНАМЯНАТ

17.

ДЕПИСОЛЕВ
ВЕЛОСИПЕД
1,2,1
Д
Е
П
p
ПАРА ЛЛ ЕЛ ПИ
3,2,1

18.

Т
Р=Т
1 Д
ОДИН НА Д ЦА РЬ

19.

3
Р=Т
Т
ТРИ НАДЦАРЬ

20.

ИР
Ь
ЦИРК УЛ ЕЙ

21.

Е
1,2
2
ТЬ
ДВАЕ НА ЦА ПЛЯ

22.

АПО ФЕ Н МАК

23.

РТ
Т
Д
ПЯТЬНА Д ЦА РЬ

24.

Ё
МЁДЛИАНА
Р

25.

2кг
ИЛ Ч
С
СИЛАЧ
5,2,1,3,О

26.

ТОК
ОК
Д
Д
2,3,А
Т
А ЗАТ ЕЛЬСТ ВО

27.

ПРО
а
1, 33
ПРОИЗ ВОД А А
НЯ
English     Русский Правила