10.20M

Психолого-педагогічні умови розвитку логічного мислення у дошкільнят

1.

2.

Дата народження
22 вересня 1964 року
Освіта: вища
Кременецький
гуманітарно-педагогічний
Інститут ім. Т.Г.ШЕВЧЕНКА
Спеціальність:
“ Дошкільне виховання ”
Педагогічний стаж:
32 роки.

3.

Життєве кредо:
Любити життя і
Цінувати кожну
його хвилину.
У книгах шукати
істину, у людях –
мудрість.
Педагогічне кредо:
Дитина не глечик, що
треба наповнювати , а
вогник, що треба
запалювати.

4.

5.

ЛОГІЧНЕ МИСЛЕННЯ – це вміння оперувати абстра
поняттями ,це кероване мислення шляхом міркува
суворої відповідальності законам логіки, бездоган
причинно-наслідкових зв'язків, уміння проводити
такі найпростіші логічні операції, як визначення п
порівняння, узагальнення, класифікація, судженн

6.

МЕТА ДОСВІДУ:
- створення оптимального розвивального пр
для розвитку логічного мислення дитини;
- створення атмосфери співробітництва, вза
вихователя і дошкільника;
- розвиток соціальної та громадської компе
дитини.

7.

ІДЕЯ ДОСВІДУ :
Ігровий простір повинен сприяти розвитку
орієнтовно-пізнавальній діяльності, що забезпечує
засвоєння нових знань, формування розумових дій,
розвиток провідних психологічних процесів дитини,
сприяти розвитку логічних творчих здібностей,
інтересів , умінь і навичок та інших інтелектуальних
чинників у сучасних дошкільнят.

8.

Сприяти
формуванню у дітей
умінь міркувати
і робити висновки
Розвивати операції
логічного мислення:
аналіз, синтез,
порівняння
Головні завдання
розвитку логічного
мислення у дітей
дошкільного віку
Формувати самостійну
розумову діяльність
дітей в певних
якостях мислення
Виховувати ініціативність,
кмітливість, активність
в розумовій діяльності

9.

Психолого-педагогічні умови
розвитку логічного мислення у дошкільнят
Систематичне створення
проблемних і ігрових ситуацій,
які сприятимуть розвитку
пам’яті і мислення
Оптимальне співвідношення
ігрових і проблемних ситуацій
залежно від етапу навчання
Урахування вікових та індивідуально-психологічних
особливостей, при визначенні змісту проблемних та
ігрових ситуацій, і їх співвідношення

10.

Наочно–дійова
(Притаманна дітям
3-х років, які в цьому
віковому проміжку,
сприймають все
через дії)
Наочно–образна
(Характеризує дітей
4-5 р. Саме в цьому
віці, діти здатні
мислити за
допомогою образів)
Мовно–логічна
(Виникає у дітей
старшого
дошкільного
віку (6 -7 р.). Саме
в цей віковий період
вони легко
міркують в розумі)

11.

Порівняння, узагальнення, групування,
класифікація
Моделювання
Алгоритми
Завдання на кмітливість та здогадку
Уточнення прихованого змісту
загадок і прислів’їв

12.

Порівняння, узагальнення,
групування, класифікація
Виділення істотних ознак
Порівняння предметів і явищ
за властивостями і якостями
Знайомство з протилежними
поняттями
Групування предметів
Класифікація предметів по
одному, двом і більше ознак

13.

Порівняння, узагальнення, групування, класифікація
Виділення істотних ознак
літає – не літає
їстівне – не їстівне
впізнай тварину (предмет тощо) за описом
що буває червоного (зеленого тощо) кольору
загадай, ми відгадаємо

14.

Порівняння, узагальнення,групування, класифікація
Порівняння предметів і явищ за властивостями і
якостями
знайди предмет, не схожий на інші
зима – літо
що, на що схоже
порівняй картинку і знайди відмінності
що змінилось?

15.

Порівняння, узагальнення, групування, класифікація
Знайомство з протилежними поняттями
довгий – короткий
легкий – важкий
гіркий – солодкий
високий – низький тощо

16.

Порівняння, узагальнення, групування, класифікація
Групування предметів
назви одним словом
4-й зайвий
що спільного і чим відрізняються

17.

Порівняння, узагальнення, групування, класифікація
Моделювання і алгоритми
Що було спочатку, а що потім
Встанови послідовність
Що в цьому рядку пропущено
Розташуй і назви по-порядку

18.

19.

20.

Поміркуйте:
- Лисичка яка?
- Їжачок який?
- Зима, а за зимою?
- День, а за днем?
- Хто живе в хатинці?
- Сніг – який?
- Сліди чиї?
Дидактична гра:
“ Не помились “.
English     Русский Правила