Розвиток математичних здібностей та логічного мислення дітей старшого дошкільного віку
Складання і розвязування задач
Склад числа
Поняття “більше” та “менше”.
“Рахуємо гроші”.
12.95M

Розвиток математичних здібностей та логічного мислення дітей старшого дошкільного віку

1. Розвиток математичних здібностей та логічного мислення дітей старшого дошкільного віку

2.

Мета і завдання логіко-математичного
розвитку дитини:
розвиток пізнавальної активності й елементів
навчальної діяльності: самостійності;
самооцінки; самоконтролю тощо;
розвиток доказового та логічного мислення
дитини через взаємодію з предметно-ігровим
середовищем;
розвиток конструктивного мислення;
розширення спектра пізнавальних дій;
виховання інтересу до логіко-математичної
діяльності.

3.

Спільна діяльність дитини і дорослого
ґрунтується на засадах особистісно
орієнтованої моделі взаємодії, в основу якої
покладено такі принципи побудови спілкування
з дитиною:
1. Вільний розвиток дитини - основа
формування її індивідуальності.
2. Вилучення наказової форми з навчальновиховного процесу.
3. Надання дитині свободи вибору діяльності.
4. Звернення дитини до дорослого: «Допоможи
мені зробити це самому», - основа взаємодії.

4.

Навчальна діяльність дитини старшого віку (5-6
років) базується на ігрових технологіях,
різноманітності наочності й комунікацій. Тому
важливо розпочинати навчально-виховний
процес із формування логіко-математичних
уявлень, дотримуючись основних принципів:
- від відчуття до знання: «У розумі немає нічого
такого, чого раніше не було б у відчутті»;
- наочності;
- систематичності, послідовності засвоєння
знань, умінь і навичок;
- від простого до складного;
- паралельних вправ (реалізація програмових
завдань у змінених формах організації
діяльності).

5.

Очікувані результати:
1. Засвоєння основних математичних понять.
2. Уміння знаходити різні можливі варіанти
розв'язання логіко-математичних,
інтелектуальних задач.
3. Уміння аргументувати свою відповідь.
4. Розвиток пояснювального мовлення, уміння
висловлювати й обстоювати свою думку.
5. Розвиток і підтримка допитливості, життєвої
компетентності дитини.
6. Упорядкованість уявлень про навколишній
світ, розуміння зв'язку між предметами і
явищами.
7. Цілеспрямоване, послідовне збагачення
лексичного запасу дитини.

6.

Вересень
1. Поради для батьків з розвитку математичних здібностей та логічного мислення.
2. Виготовлення дидактичної гри «Дні тижня».
3. Збирання природного матеріалу для лічби: каштанів, жолудів, листя.
4. Дидактичні ігри для старшого дошкільного віку.
5. Підібрати відео матеріал « Лічба від 1 до 10» ( ромашки).
Жовтень
1. Поновити роздатковий матеріал з математики «Лічильний матеріал».
2. Прийняти участь у виставці «Дарунки осені».
3. Виготовлення роздаткових карток для засвоєння дітьми поняття «більше», «менше»
4. Підібрати відео матеріал «Вивчаємо дні тижня».
5. Завдання в картинах.
Листопад
1. Виготовлення дидактичної гри « Частина доби».
2. Написання конспекту та проведення контрольного заняття за перший квартал.
3. Виготовлення килимка « Здоров’я».
4. Придбати цікаву мозаїку з арифметики для розвивання логіко – математичних
здібностей.
5. Консультація для батьків «Математика – це цікаво».

7.

Грудень
1. Підібрати відео матеріал « Вчимося рахувати. Вчимо цифри».
2. Виготовлення роздаткового матеріалу «Математичний будиночок».
3. Оформити папку « Цікава математика для малят».
4. Виготовлення роздаткових карток з математики « Склад числа».
5. Підібрати відео матеріал «Лічба від 1 до 10» ( машинки).
Січень
1. Виготовлення роздаткового матеріалу «Пропущені числа».
2. Виготовлення математичних карток « Додавання та віднімання в межах 10».
3. Написання конспекту та проведення заняття до колективного перегляду .
4. Дидактична гра « Кошкін будинок».
5. Підібрати відео матеріал « Киця вивчає дні тижня».
Лютий
1. Виготовлення роздаткового матеріалу з математики « Порахуй гроші».
2. Підготувати консультацію для батьків на тему : «Ейдетика в роботі з дітьми».
3. Виготовлення дидактичних ігор « Весела логіка», « Мої перші цифри».
4. Поради батькам, щодо розвитку логіко – математичного мислення дітей.
5. Підібрати відео матеріал «Розвиваючі мультфільми. Геометричні фігури».
Березень
1. Зробити ширму для батьків на тему : «Формування логіко-математичної компетентності
п’ятирічних».
2. Підготувати консультацію для батьків на тему : « Готовність дитини до школи».
3. Зробити альбом групи « Усмішка».
4. Виготовити цифри.
5. Конспект заняття «Проживаємо у співдружності».
6. Розробити презентацію на тему: «Розвиток математичних здібностей та логічного мислення
дітей старшого дошкільного віку».

8. Складання і розвязування задач

9. Склад числа

10.

11. Поняття “більше” та “менше”.

12. “Рахуємо гроші”.

English     Русский Правила