АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
ОПИС ПРОЕКТУ:
ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ
ЯКІ ПЕРШІ МАТЕРІАЛИ ВИКОРИСТОВУВАЛА ЛЮДИНА?
ЗАНЯТТЯ СТАРОДАВНІХ ЛЮДЕЙ
ПЕРШІ МЕТАЛИ ВІДОМІ ЛЮДИНІ
БРОНЗОВИЙ ВІК
ЗАЛІЗНИЙ ВІК
ХІМІЯ В ДАВНИНУ
ПОХОДЖЕННЯ СЛОВА «ХІМІЯ»
ХІМІЯ В ДАВНЬОМУ ЄГИПЕТІ
ЗАНЯТТЯ ЄГИПТЯН
ХІМІЯ В СТАРОДАВНІЙ ГРЕЦІЇ
МИСТЕЦТВО МЕТАЛУРГІЇ
АЛХІМІКИ ЗА РОБОТОЮ
ЦІКАВЕ ВІДКРИТТЯ
ОЦІНКА АЛХІМІКІВ Д.І.МЕНДЕЛЄЄВИМ
ПАРАЦЕЛЬС – «БАТЬКО» ЯТРОХІМІЇ – НАУКИ ПРО ЛІКИ
СТАНОВЛЕННЯ ХІМІЇ ЯК НАУКИ
ЕПОХА ВІДРОДЖЕННЯ
МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ ЛОМОНОСОВ
ДМИТРО ІВАНОВИЧ МЕНДЕЛЄЄВ
ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ БУТЛЕРОВ
МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ БЕКЕТОВ
СУЧАСНА ХІМІЯ
СУЧАСНА ХІМІЯ
ЗБУВАЮТЬСЯ ПРОРОЧІ СЛОВА М.В. ЛОМОНОСОВА
ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА
29.74M
Категории: ХимияХимия ИсторияИстория

Хімічні знання в різні епохи

1.

Хімічні знання
в різні епохи
Сивець Ганна Іванівна,
вчитель хімії
Худяківської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів
Черкаської районної ради
Черкаської області

2. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ

Ця тема зацікавила нас
тому, що ми раніше багато чули
про
науку хімію, в 7 класі
почали
вивчати
новий
шкільний
предмет,
у
нас
виникло бажання дізнатися нове
про
виникнення
хімічних
знань,
знання про науку.
і
розвиток
розширити

3.

опрацювати різні джерела знань з метою
пошуку інформації про виникнення та різні
етапи розвитку хімії;
дослідити основні етапи становлення хімії як
науки;
дізнатися про видатних вчених-хіміків та їх
роль у науці.

4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

З’ясуємо, коли виникла хімія
як
наука,
як
вона
розвивалася, як змінювалися
хімічні знання в різні часи,
відкриємо для себе багато
нового і цікавого

5. ОПИС ПРОЕКТУ:

за метою діяльності – рольовий;
за кількістю учасників – груповий;
за тривалістю підготовки – короткотривалий.

6. ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

Одержана інформація поглибить наші знання
з хімії, розширить кругозір. Набуті знання можна
використати на уроках хімії, історії, географії,
біології, літератури, позакласних заходах з хімії.

7.

Хімія бере свій початок
з далекої давнини, з того
часу, коли людина почала
вперше
використовувати
речовини, що знаходилися
навколо неї в природі для
виготовлення
знарядь
праці, предметів побуту.

8. ЯКІ ПЕРШІ МАТЕРІАЛИ ВИКОРИСТОВУВАЛА ЛЮДИНА?

Каміння, дерево, кістки,
шкури
тварин
допомагали
адаптуватися первісній людині
до
умов
помітила,
життя.
що
Людина
найміцнішим
було каміння і створила перші
кам’яні знаряддя праці. Це був
період кам’яного віку.

9. ЗАНЯТТЯ СТАРОДАВНІХ ЛЮДЕЙ

Археологічні
розкопки
свідчать
про те, що в давнину
видобувались
та
перероблялись деякі
руди, глини, піски

10. ПЕРШІ МЕТАЛИ ВІДОМІ ЛЮДИНІ

Першими металами, на які людина звернула
увага, були самородна мідь і золото. Людина
дізналася про таку властивість металів як
ковкість і почали використовувати
їх для виготовлення
прикрас.

11. БРОНЗОВИЙ ВІК

Першим
металом,
який
використовувала людина була мідь. Її
добували з гірських порід, які містили
ще і олово. Виплавляли на вогнищі.
Сплав цих двох металів назвали бронза.
Він був доступним і його
Бронза
використовували для
виготовлення знарядь
праці, предметів
домашнього вжитку.
Мідь

12. ЗАЛІЗНИЙ ВІК

4 тис років до н.е. почали
застосовувати
металеві
знаряддя праці (наконечники
для стріл), які були легкі,
довго залишались гострими,
виготовляти їх було набагато
легше, ніж з каменю, служили
вони набагато довше.

13. ХІМІЯ В ДАВНИНУ

Ще за 3-4 тис. років до н. е. в різних регіонах
Стародавнього світу (Єгипет, Китай, Індія) виникли
ремесла, що ґрунтувалися на використанні хімічних
процесів. Це був ремісничий
період.

14. ПОХОДЖЕННЯ СЛОВА «ХІМІЯ»

Найчастіше
пов’язують
з
його
назвою
Стародавнього Єгипту —
Хем, що означає «чорний»
(за
кольором
ґрунту
в
долині річки Ніл), а зміст
цієї назви — «єгипетська
наука»

15. ХІМІЯ В ДАВНЬОМУ ЄГИПЕТІ

Єгиптяни
виплавлять
вміли
метали
з
руд одержували сплави,
виробляли
скло,
кераміку, робили вино,
були та будівельниками

16. ЗАНЯТТЯ ЄГИПТЯН

Єгипетські майстри займалися
виробництвом барвників, фарби,
духів,
виготовляли
мило,
косметичні
засоби,
володіли
методами
бальзамування
тіл
померлих фараонів

17. ХІМІЯ В СТАРОДАВНІЙ ГРЕЦІЇ

Деякі дослідники вважають, що слово «хімія»
походить від старогрецького «сік рослини».
Отже, «хімія» — це «мистецтво виділення соків».
Це був античний період

18. МИСТЕЦТВО МЕТАЛУРГІЇ

Сік,
про
йдеться,
може
який
бути
розплавленим металом,
тож
хімія
означає
мистецтво виплавлення
металів

19.

ХІМІЯ В КИЇВСЬКІЙ РУСІ
В Київській Русі виплавляли
метали,
виробляли
фарби,
тканини,
скло,
солі,
займалися
гончарством, чинбарним ремеслом

20.

Алхімія - мистецтво перетворення металів в золото,
вдосконалення людини шляхом створення еліксиру
молодості та життя.

21. АЛХІМІКИ ЗА РОБОТОЮ

22. ЦІКАВЕ ВІДКРИТТЯ

В
ХVІ
столітті
німецький алхімік Брант,
шукаючи
філософський
камінь, отримав речовину,
яка світилася в темряві.
Так був відкритий новий
хімічний елемент фосфор.

23. ОЦІНКА АЛХІМІКІВ Д.І.МЕНДЕЛЄЄВИМ

Заслуга алхіміків в тому, що вони
проводили багато дослідів, відкрили
багато
нових
Дослідницький
метод,
перетворень.
пов'язаний
з
практикою, дав рецепти, лабораторне
обладнання, ліки, поклавши початок
нової хімії — справжньої науки. Тільки
завдяки
запасу
відомостей,
зібраних
алхіміками, можна було почати дійсні
наукові дослідження.

24. ПАРАЦЕЛЬС – «БАТЬКО» ЯТРОХІМІЇ – НАУКИ ПРО ЛІКИ

Німецький
лікар,
філософ
і
природодослідник Парацельс в ХV
столітті
закликав
алхіміків
займатися
синтезом
лікарських
речовин, а не шукати те, чого в
природі не існує. Він першим почав
використовувати
в
медичній
практиці хімічні препарати.
.

25. СТАНОВЛЕННЯ ХІМІЇ ЯК НАУКИ

До 1661 року термін «алхімія»
майже зник з наукової літератури.
Велике значення для становлення
хімії як науки мали дослідження
англійського
вченого
фізика
і
хіміка Роберта Бойля. Він вперше
дав
науково
обґрунтоване
визначення хімічного елемента.

26. ЕПОХА ВІДРОДЖЕННЯ

Хімічні
дослідження
починають
спрямовуватись на практичні потреби побуту,
медицини, військової справи.
У ХVІІ-ХVШ столітті було здійснено хімічні
та фізичні відкриття, які все ближче підводять
нас до сучасної хімії.
Але хімії як науки тоді ще не було, існували
розрізнені хімічні знання.

27. МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ ЛОМОНОСОВ

Сформулював закон
збереження маси речовин в
хімічних реакціях

28.

З XVIII століття хімія стає наукою
про речовини та їх перетворення.
З
1670
року
хімія
отримала
офіційний статус в навчальних
планах університетів.
Вчені-хіміки
виготовленням
займаються
приладів
отриманням речовин,
для господарства.
і
потрібних

29.

Шведський вчений Якобс Берцеліус
відкрив багато хімічних елементів;
визначив атомну вагу 46 відомих на
той час хімічних елементів;
ввів буквені позначення хімічних
елементів;
перший ввів поняття «органічна
хімія» та «органічні сполуки»

30. ДМИТРО ІВАНОВИЧ МЕНДЕЛЄЄВ

Російський хімік
відкрив
закон
Періодичний
і
періодичну
  1779–1848
р.
створив
систему
хімічних
елементів,
передбачив
існування
багатьох
елементів,
виправив
атомні
відомих елементів
маси

31. ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ БУТЛЕРОВ

Російський хімік, академік
Петербурзької
Академії
наук;
засновник теорії хімічної
будови органічних речовин;
почесний член багатьох
наукових товариств
1828 – 1886 р. р.

32. МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ БЕКЕТОВ

Відомий український учений у
галузі фізики та хімії;
відкрив
один
із
способів
добування металів з руд –
алюмотермію;
у 1863 році склав
витискувальний ряд
активності металів.

33. СУЧАСНА ХІМІЯ

Сучасні учені-хіміки
продовжують вивчати
хімічні речовини, перетворення,
речовини з
створюють нові
заданими властивостями.
Становлення сучасної
хімії пов'язане з
вимірюванням маси та об'ємів речовин при проведенні
хімічних реакцій.

34.

Французький
вчений
Антуан
Беккерель
відкрив
у
1896
році
явище радіоактивності
Польська вчена Марія
Склодовська-Кюрі
виділила
елементи:
радій
радіоактивні
полоній
і

35.

У 1911 британський фізик,
лауреат
У
1913
Нільс
датський
Бор
фізик
доказав,
що
електрони знаходяться на
суворо визначених орбітах
премії
Нобелівської
з
Резерфорд
модель атома
хімії
Ернст
запропонував

36. СУЧАСНА ХІМІЯ

Важливу роль відіграє хімія для
розвитку
нових
господарства:
радіотехніки,
автоматики
техніки
галузей
мікроелектроніки,
космічної
та
техніки,
обчислювальної

37. ЗБУВАЮТЬСЯ ПРОРОЧІ СЛОВА М.В. ЛОМОНОСОВА

Широко
простягає хімія
руки свої
у справи людські

38.

Хімія – це наука, що вивчає речовини, їх
будову,
властивості,
застосування
і
перетворення речовин.
Історію розвитку науки хімія можна
розділити на кілька етапів:
реміснича та антична хімія;
алхімічний період;
сучасний період

39. ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА

1. Азимов А. Краткая история химии. Развитие идей и представлений в
химии. / А. Азимов., пер. с англ. З.Е. Гельмана, под ред. А.Н.
Шамина. – М.: Мир, 1983, 187 с.
2. https://uk.wikipedia.org/wiki/
3. http://teachua.com/himija/684-prezentacija-qistorija-himijiq
4.
http://svitppt.com.ua/himiya/korotki-vidomosti-z-rozvitku-naukihimii.html
5.http://uk.savefrom.net/#url=http://youtube.com/watch?
v=GBVAWR3Fvww&utm_source=youtube.com&utm_medium=short_do
mains&utm_campaign=www.ssyoutu
6.http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/30463/1/Opanasyk_Prirodo
znavstvo6.pdf
English     Русский Правила