2.87M

Проблеми розподілу доходу:тенденції та соціально-економічні наслідки

1.

Проблеми розподілу
доходу:тенденції та
соціально-економічні
наслідки

2.

Відмінності в розмірах заробітної
плати та інших джерел
формування родинного бюджету
визначають нерівність у розподілі
доходів.

3.

Причини нерівності в розподілі
національного доходу:

4.

Припустимо,що кожна з груп населення отримала
певну частку національного доходу
(Крива Лоренцана)

5.

Проблема розподілу доходів
у ринковій економіці є одніею із
ключових,оскільки принципи
розподілу передбачають механізм
вирішення низк як
економічних,так і соціальних
проблем.

6.

Перерозподіл національного
доходу та соціальний захист
населення.

7.

У більшості розвинутих країн саме
держава(уряд) приймає на себе
зобов`язання щодо зменшення
нерівностей доходів.

8.

Одержані податкові надходження
держава може використовувати як
трансфертні платежі

9.

Отже, державна податкова
система та різноманітні
трансфертні програми істотно
зменшують ступінь нерівності
в розподілі національного
доходу країни.

10.

Дякую за увагу!
English     Русский Правила