2.77M
Категория: ПравоПраво

Еңбек кітапшасы

1.

Еңбек кітапшасы
Орындаған: Әбдінәсір А.Б
Тобы: 119-15
Қабылдаған: Байғұтова Д.Н

2.

3.

4.

Еңбек кітапшасы — қызметкердің
еңбек қызметін растайтын және
бірыңғай үлгіде толтырылатын
құжат . 5 күннен артық жұмыс
істеген адам ала алады. Оған
қызметкердің тегі, аты-жөні,
туған күні мен жылы, білімі, кәсібі,
мамандығы, жұмысы туралы, жеке
еңбек шартының мерзімі, оның
тоқтатылуы мен бұзылуы
толтырылады.

5.

Еңбек келісімі
Белгілі бір жас пен білім
дәрежесіне жеткеннен кейін,
жұмысқа тұрғандардың
әрқайсысының еңбек жолы
осы құжаттан басталады.
Еңбек шарты заңмен
рәсімделген екі жақтың
(әдетте "жұмыс беруші"
және "жұмысшы" деп
аталады), нақты бір
міндеттерді өзіне ерікті
түрде алу туралы жазбаша
келісімі болып табылады.

6.

Еңбек келісімі мыналардан тұрады: 1) Құжат аты; 2) келісімнің
жасалған орны мен күні;
3) екі жақтың толық және шартты атауы; 4)жұмыстың сипаты мен
мазмұны, оны орындауға қажетті квалификация дәрежесі; 5) келісім
6) келісім түрі; 7)келісімнің уақыты, мерзімі; 8)сынау мерзімі;
9)жұмысшының міндеттері; 10) еңбек жағдайы, еңбекақы төлеу
сияқты әкімшіліктің негізгі міндеттері көрсете отырып жазылған
жұмыс беруші міендеттері; 11)жұмысшының еңбек құқын қорғауға
қосымша кепілдік беретін мағлұмат; 12)еңбек пен демалыс
тәртібінің ерекшеліктері туралы мәлімет; 13)ақшалай берілетін
сыйлық көлемі мен оны төлеу тәртібі туралы мәлімет; 14)демалыс
алу тәртібі мен оның мерзімі туралы мәлімет; 15)келісім бойынша
жасалатын басқа да жағдайлар мен шарттар; 16)келісім бойынша
атап өтілетін ерекше жағдайлар; 17)келісім тоқтатылатын жағдай
атап көрсетіледі; 18)екі жақтың мекен-жайы мен деректемелері;
19)екі жақтың қойылатын қолы (сигнатура); 20)шартқа қол қойылған
күн; 21)келісім қосымшасы;

7.

Еңбек келісімін рәсімдеудің
қызметтік құжаттарды
рәсімдеудің жалпы
талаптарынан көп
айырмашылығы жоқ. Келісім
мәтіні А4 форматты қағазда
таза, түзетулерсіз
басылады. Цифрлар қажет
жағдайда жазбаша
жазылады. Енді еңбек
келісімінің жазылуына
нақтылай тоқталайық.
1.Құжат аты.
Қүжаттың толық аты мен
нөмірі парақтың жоғарғы
шетінен 3-5 интервал
қалдырылып, орта тұсына
үлкен әріптермен
жазылады.
English     Русский Правила