Концепція інформатизації галузі охорони здоров'я україни. Основні напрямки
Інформатизація охоплює коло поточних і перспективних проблем – економічних, організаційних, соціальних, розвиток культури та освіти, дія
Разом з тим існує низка проблем, вирішення яких необхідне для успішної реалізації заходів з інформатизації сфери охорони здоров’я Україн
 
864.00K

Концепція інформатизації галузі охорони здоров'я України. Основні напрямки

1. Концепція інформатизації галузі охорони здоров'я україни. Основні напрямки

Виконала студентка 301 гр.
медико-фармацевтичного
факультету
Середа Анна Сергіївна

2.

3.

В сучасній Україні інформатизація стає важливою областю
економіки і визначальною сферою суспільного життя і одночасно
найважливішою функцією держави, чинником забезпечення його
безпеки і суверенітету.

4. Інформатизація охоплює коло поточних і перспективних проблем – економічних, організаційних, соціальних, розвиток культури та освіти, дія

Інформатизація охоплює коло поточних і перспективних проблем –
економічних, організаційних, соціальних, розвиток культури та освіти,
діяльності всіх ланок соціального управління, кожної ланки
господарювання.

5.

В останні роки досягнуто суттєвих результатів у побудові інформаційного
простору сфери охорони здоров’я України:\
здійснено та впроваджено локальні розробки;
накопичено значний обсяг практичної, статистичної та довідкової
інформації;

6.

напрацьовано досвід організації інформаційних та телекомунікаційних
систем;
є приклади впровадження галузевих електронних реєстрів певних категорій
хворих, локальних електронних реєстрів пацієнтів, інформаційноаналітичних систем управління екстреною медичною допомогою, реєстрів
та баз даних статистичного та довідникового спрямування тощо.

7. Разом з тим існує низка проблем, вирішення яких необхідне для успішної реалізації заходів з інформатизації сфери охорони здоров’я Україн

Разом з тим існує низка проблем, вирішення яких
необхідне для успішної реалізації заходів з інформатизації
сфери охорони здоров’я України:


Інформаційний простір сфери
охорони здоров’я України є дуже
фрагментованим та
децентралізованим, що
спричинено відсутністю єдиної
стратегії та правил його розвитку.
Проблеми існуючих
інформаційних ресурсів та
засобів інформатизації:
Концепція реформування
Державної екологічної
інспекції України.

8.


відсутність єдиної технічної
стратегії в сфері охорони здоров'я
України, реалізованої шляхом
створення системи керівних
документів щодо розробки,
впровадження та експлуатації
інформаційних ресурсів та
інформаційних технологій;


відсутність повного обсягу
технічної документації,
необхідної для їх
нормальної експлуатації та
розвитку;
використання різних
програмних платформ, що
значною мірою
унеможливлює обмін
інформацією між ними;
відсутність кваліфікованого
персоналу, необхідного для
нормальної експлуатації
програмно-апаратних
засобів.

9.  

Всі складові ефекту інформатизації сфери
охорони здоров’я України спричинені
динамічним розвитком суспільних відносин
завдяки можливості швидкого доступу до
надвеликих обсягів інформації.
English     Русский Правила