16.03M
Категория: ИсторияИстория

Українська культура польсько-литовської доби (ХІV–ХVІ)

1.

Українська культура
польсько-литовської
доби (ХІV –ХVІ ст.)
Лекція 3

2.

план
1. Історичні умови
2. Освіта
3. Театр
4. Книгодрукування
5. Література
6. Архітектура
7. Живопис
• Контрольні питання

3.

Історичні умови
• Українські землі перебували у складі Речі
Посполитої.
Польща здійснювала національний, соціальний
та релігійний гніт,
вплив західноєвропейської ренесансної культури
• Турецько-татарські набіги призводили до руйнації
центрів культури – церков, монастирів, шкіл,
бібліотек.

4.

Початкова освіта
• При православних
церквах та
монастирях існували
початкові школи для
дітей з різних станів.
• Підручниками були
церковні книги,
вчителями –
духовенство.
• Викладали читання,
письмо, арифметику,
церковний спів.

5.

Єзуїтські колегії
Засновував християнський
орден католицької церкви
«Товариство Ісуса».
високий рівень освіти
вивчалася латинська мова
по закінченні колегій учні
могли продовжити навчання
в європейських
університетах,
проте часто зрікалися
православної віри.
Єзуїти прагнули збільшити
кількість прихильників
католицизму.
В середині ХVІІ ст. на
українських землях діяло 13
єзуїтських колегій – Львів,
Перемишль, Луцьк, Острог.

6.

Острозька слов'яно-греколатинська академія
• Перший вищий
навчальний заклад в
Україні.
• Заснував у 1576 р.
князь ВасильКостянтин
Острозький.
• викладали мови та
«вільні науки», або
сім мистецтв:
граматику,
діалектику, риторику,
арифметику,
геометрію,
астрономію, музику.

7.

Братські школи
• Засновувалися у XVI–XVII
ст. при братствах –
національно-релігійних
громадських організаціях
міщан при православних
церквах.
• першу братську школу
заснувало Успенське
братство у Львові у 1586 р.
• У шкільну програму
входили «сім вільних наук»,
а також мови:
церковнослов’янська,
грецька та латинська.

8.

Києво-Могилянська
колегія
• заснував 1632 р. у
Києві архімандрит
Києво-Печерської
лаври Петро Могила
• там викладали
філософію,
математику,
риторику, слов’янську,
грецьку, латинську,
польську мови.
• З 1701 р – академія.

9.

Шкільний театр
• шкільна драма –
літературний твір,
побудований у формі
діалогу без авторської
мови, який
проголошували зі
сцени учні братських
шкіл та академій.
• Між актами вистави
показували інтермедії
– театралізовані
сценки на народнопобутову тематику

10.

Мандрівний театр
• Вертеп – український
мандрівний ляльковий
театр
• Дійство розігрувалось
у спеціальній, на зріст
людині, скриньці, в якій
знаходилася
двоярусна сцена.
• На верхньому поверсі
показували релігійні
сцени, на нижньому –
вистави з
повсякденного життя

11.

Книгодрукування
У 1573 р. з’явилася перша
українська друкарня у
Львові.
Засновник – Іван
Федорович (Федоров),
який переїхав в Україну з
Москви.
У 1574 р. в цій типографії
вийшла перша книжка
І.Федорова – «Апостол», а
також «Буквар».
Через матеріальні
нестатки І.Федоров
переїхав до Острога і
заснував там на кошти
князя К.-В. Острозького
другу друкарню, в якій
видав іще один «Буквар»
(1578 р.) - перший
підручник для вивчення
слов’янської та грецької
мов, у 1581 р. він видав
«Острозьку Біблію».

12.

Полемічна література
Літературні твори, присвячені
церковному життю та унії.
виникають наприкінці XVI ст.
внаслідок полеміки навколо унії
католицької та православної
церков
Їхніми авторами були і
прихильники, і противники унії.
Представники:
Герасим Смотрицький «Ключ
царства небесного», 1610 р. –
Мелетій Смотрицький (син),
«Тренос» («Плач),
Іван Вишенський «Послання до
єпископів» та ін.

13.

Архітектура
• церкви і
монастирі при
постійній
загрозі
татарських
набігів часто
виконували
функції
фортець, тому
вони мали
міцні кам’яні
мури та вузькі
високі вікна,
що нагадували
бійниці

14.

Острозький замок
• Постійна загроза
з боку кримських
татар зумовила
будівництво
оборонних
кам’яних споруд
– замків
• Кругла вежа XVI
ст. прикрашена
ренесансною
короною.

15.

Меджибізький замок
• не мав правильної
форми, оскільки
архітектори
намагалися
врахувати
особливості
рельєфу

16.

Львівська ратуша
• У містах з Магдебурзьким
правом в центрі
розташовувався
чотирикутний торговельний
центр – ринок з ратушею.
• Ратуша – дім для засідань
міської ради
• Від ринка в різні боки
відходили прямі вулиці.
• Міста оточувалися
оборонними мурами з
вежами, глибокими
ровами, міцними валами
• Ансамбль Площі Ринок у
Львові

17.

ренесанс
• Провідний архітектурний стиль ХVІ ст.
• Риси: розкішне різьблення, витончені орнаменти
з листів аканта та виноградної лози, поєднання
біблійних сюжетів з реалістичними портретами.

18.

Ренесансна житлова архітектура
будинок Корнякта, 1580 р. Чорна кам’яниця, кін. ХVІ ст.

19.


Скульптура
вид образотворчого
мистецтва, твори якого
мають об’ємність,
тривимірність і
виконуються з твердих
або пластичних
матеріалів.
скульптурні
зображення
використовували для
оздоблення
архітектурних споруд
ХVІ ст., в яких втілювали
ренесансні ідеї.
скульптурний портрет
В Успенській церкві
Києво-Печерської лаври
встановлено надгробок
К.І.Острозького,
одягненого в
лицарський обладунок і
за ренесансною
традицією зображено
сплячим.

20.

Іконопис
• Перемишль –
художній центр
релігійного малярства.
• Там працював
Олексій Горошкович,
автор перших в історії
українського
мистецтва ікон з
авторським підписом.
• ікона «Успіння
Богородиці» (1547 р.).

21.

Іконопис
• художник Федуско
• ікона «Благовіщення»
(1579 р.)

22.

Світський портретний живопис
• Портрет
польського короля
Стефана Баторія.
• Художник Войцех
Стефановський.
• У ХVІ ст. маляр
В.Стефанович
отримав звання
королівського
художника

23.

Книжкова мініатюра
• ренесансні риси в
оздобленні книжок.
• Використання
орнаментальних
мотивів
• Зразок – мініатюри
«Пересопницького
Євангелія» (1556-1561
рр.)
• Перший переклад
Біблії українською
мовою.

24.

Книжкова гравюра
• Гравюра – графіка,
друкований відбиток
на папері з малюнка,
вирізьбленого на
дошці або на
металевій пластині.
• Іван Федоров
• Перші гравюри –
гравюра із
зображенням
євангеліста Луки у
Львівському
«Апостолі» 1574 р.

25.

Вірме́нський кафедра́льний собо́р
Успі́ння Пресвято́ї Богоро́диці
• 1363 р.
• пам'ятка архітектури
національного
значення у Львові, що
належить до Світової
спадщини ЮНЕСКО;
єдиний храм
Вірменської
апостольської церкви
в Західній Україні

26.

Верхній замок у м. Луцьку
• 1340
• Замок Любарта,
або Луцький замок
• один із двох (частково)
збережених замків
міста, пам'ятка архітектури
та історії національного
значення.
• Один з найбільших,
найдавніших і найкраще
збережених в Україні
замків.
• Головний об'єкт історикокультурного заповідника
«Старий Луцьк», культурний
осередок та найстаріша
споруда Луцька.

27.

Кам'яне́ць-Поді́льська форте́ця відома з XIV ст. як частина
оборонної системи міста Кам'янець, колишньої столиці
Подільського князівства, згодом воєводства, а далі губернії. Є
складовою частиною Національного історико-архітектурного
заповідника «Кам'янець», що належить до «Семи чудес України».

28.

Хотинська фортеця, XIII–XVIII ст.
м. Хотин на Дністрі (Чернівецька область), Буковина (Шипинська
земля). Державний історико-архітектурний заповідник.
Вважається одним з семи чудес України

29.

Покровська церква-фортеця в с. Сутківці
1476 р., репрезентує одночасно фортецю і храм, унікальний
взірець оборонного будівництва Поділля, один з найдавніших в
Україні оборонних храмів і єдиний середньовічний оборонний
храм тетраконхового типу.

30.

За́мок Пала́нок (Мука́чівський за́мок)
одна з найцінніших історичних і воєнно-архітектурних пам'яток
Закарпаття XIV—XVII століть. Унікальний зразок середньовічної
фортифікаційної архітектури, з поєднанням різних стилів

31.

Генуезька фортеця (Судак)
побудована генуезцями з 1371 по 1460 рік.
розташована на стародавньому кораловому рифі, що є
конусоподібною горою (Киз-Кулле-Бурун, або Кріпосна), біля
Судацької бухти Чорного моря

32.

Бахчисарайський історикокультурний заповідник, ХVІ-ХVІІІ ст.

33.

Ікона Святого Юрія Змієборця із с.
Станиля поблизу м. Дрогобич
• Найбільша мистецька
цінність Дрогобиччини
• ХІV ст.
• Унікальність цієї пам’ятки
полягає в тому, що Юрій
зображений не на білому,
а на чорному коні, що є
винятковим в українській
іконографічній традиції.
• Вважається, що цінна
ікона Юрія Змієборця поч.
XIV ст., походить з давньої
дрогобицької церкви Юра,
яку спалили татари, але з
тієї спаленої церкви
вдалося врятувати саме
цю ікону.

34.

Ікона Богородиці з пророками з
церкви у Підгородцях
• Ікона виконана у
візантійському стилі.
• кінець XV – поч. XVI ст.
• одна з давніх пам'яток
іконографічного типу
«Богородиця з Дитям і
похвалою». Особливістю
таких ікон є те, що в
«похвалі» зображені як
старозавітні, так і
новозавітні персонажі,
що символізує
поєднання Старого та
Нового Заповітів.

35.

Церква Зішестя Святого Духа в Потеличі, 1502
Найстаріша дерев'яна церква Львівщини та тридільна в Україні.
Видатна пам'ятка архітектури та монументального мистецтва
галицької школи. включена у список світової спадщини ЮНЕСКО

36.

Ікона Успіння Богородиці
перемишльського маляра Олексія
Горошковича. 1547.
• Успіння Пресвятої
Богородиці — день, коли
Марія заснула, а її тіло
одразу з душею було
взяте Ісусом Христом до
неба. Немає історичних
даних, як довго Божа
Мати ще перебувала на
землі після Христового
Вознесіння, ані коли, де і
як Вона померла, бо
про це в Євангелії нічого
не згадано.

37.

висновки
• Особливості розвитку української культури в XVI
ст.:
започаткування книгодрукування,
поява полемічної літератури,
поява монументальної скульптури та портретного
живопису,
поширення шкільної драми, інтермедій і вертепу.

38.

Контрольні питання
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Поясніть терміни
Шкільна драма
Інтермедії
Вертеп
Полемічна література
Братства
Ратуша
Ренесанс
Скульптура
Гравюра

39.

Контрольні питання
• Розкажіть про події культурного життя та їх наслідки
Поява книгодрукування
Заснування Острозької слов’яно-греко-латинської
академії
Заснування Києво-Могилянської академії
Значення братських шкіл
Створення Пересопницького Євангелія
Поява полемічної літератури
Зразки оборонної архітектури
Нові явища в живописі
English     Русский Правила