Диференційна психологія
Поняття «гендер» та «гендерні відносини»
Аристотель
зацікавлення гендерними відмінностями
Гендерне і фізичне виховання дітей
5.95M
Категория: ПсихологияПсихология

Диференційна психологія. Гендерні відмінності між чоловіком і жінкою

1. Диференційна психологія

ДИФЕРЕНЦІЙНА
ПСИХОЛОГІЯ
Гендерні відмінності між
чоловіком і жінкою

2. Поняття «гендер» та «гендерні відносини»

3. Аристотель

АРИСТОТЕЛЬ
Це сама велика
нерівність намагатися
зробити не рівне
рівним
ІІІ ст. до н. е.

4. зацікавлення гендерними відмінностями

З А Ц І К А ВЛ Е Н Н Я Г Е Н Д Е Р Н И М И
В І Д М І Н Н О С ТЯ М И
Проблемою статі учені цікавилися виходячи з природної та соціальної
сутності чоловіків і жінок. Погляд Аристотеля на походження жінок і чоловіків
викладений у його роботах з біології. На його думку жінка « від природи»
нездатна керувати тому повинна підкорятися. Інші риси жінки за
Аристотелем: пасивність, тілесна слабкість, схильність до виконання
домашньої роботи, скромність.
Жінки в кожному історичному періоді ніколи не були й не могли бути
єдиною соціальною спільнотою. Вони суттєво розрізнялися між собою за
соціальним, економічним статусом. Водночас існувала загальна
закономірність: кожна жінка у своєму соціокультурному середовищі перебувала
в ситуації підпорядкування чоловікові цього середовища. Європейські жінки
лише у 80-х рр.. ХІХ ст. дістали змогу обіймати посади на державній службі.

5. Гендерне і фізичне виховання дітей

ГЕНДЕРНЕ І ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ
ДІТЕЙ

6.

7.

8.

9.

10.

Традиційно поняття «стать» використовували
для позначення тих анатомо-фізіологічних
особливостей людей, на основі яких людські істоти
поділяються на чоловіків і жінок. Стать (тобто
біологічні особливості) людини розглядали як
фундамент і першопричину психологічних і
соціальних відмінностей між жінками і
чоловіками. По мірі накопичення даних досліджень
стало ясно, що з біологічної точки зору між
чоловіками і жінками набагато більше схожості,
ніж відмінностей. Багато дослідників навіть
вважають, що єдине чітке і значуще біологічна
відмінність між жінками і чоловіками полягає в їх
ролі у відтворенні потомства.
English     Русский Правила