6.85M
Категория: ИсторияИстория

Велика Британія у І половині ХІХ століття

1.

УРОК 5
Велика Британія
у І половині ХІХ століття

2.

Мета уроку:
Виявити структурні зміни, що відбувалися в економіці Великої
Британії, та основні напрямки її внутрішньої політики у перш.
пол. ХІХ ст.;
Розвивати уміння аналізувати і порівнювати політику різних
партій, урядів, виявляти ступінь впливу заходів уряду на
загальнополітичну ситуацію в країні;
Розвивати усвідомлення позитивного значення
реформаційних змін у суспільстві.
Очікувані результати:
Після цього уроку учні зможуть:
Характеризувати основні ознаки економічного життя країн Великої Британії
в 1815-1847 рр.; переходу Британії до політики вільної торгівлі;
Визначати основні ознаки політичного й суспільного життя Великої
Британії;
Називати причини і наслідки парламентської реформи в Англії,
чартистського руху;
Порівнювати політику консерваторів та лібералів;
Давати характеристику видатним особистостям;
Застосовувати та пояснювати терміни та поняття.

3.

План вивчення нового матеріалу
1.
Соціально-економічне й політичне
становище країни після закінчення війни.
2.Перша парламентська реформа та її
наслідки.
3. Чартизм.
4. Перехід Великої Британії до політики
вільної торгівлі

4.

Опорні поняття:
Протекціонізм
Віги;
Торі;
Білль;
Хартія;
Чартизм;
політика вільної
торгівлі
Опорні дати:
1832р
– перша
парламентська
реформа;
– 1848рр –
чартистський рух;
1836

5.

Знайдіть помилки в тексті:
1.Імператор Росії Олександр І наполягав на дотриманні
принципу «легітимізму» для збереження Французької
держави.
Талейран наполягав
2. Три держави – Франція, Іспанія та Італія – взяли участь
у створенні Священного Союзу.
Австрія, Пруссія, Росія
3. Рішенням Віденського конгресу була реставрована
династія Бурбонів у Франції
Після зречення Наполеоном трону

6.

Актуалізація опорних знань
Якими
були особливості державного
устрою Англії наприкінці XVIII
століття?
Що таке промислова революція? Де
вона розпочалася найраніше?
Які її соціальні наслідки?

7.

Об’єднане королівство Великої Британії утворилося внаслідок
об'єднання Англії з Шотландією (1707 р.) та Ірландією (1801 р.).
Форма державного правління - спадкова обмежена монархія.
Державний устрій – демократичний режим (розподіл влади на
законодавчу, виконавчу, судову, а також незалежність судової від
інших гілок влади.
Британські колонії: Індія, Австралія, Нова Зеландія.

8.

Особливості економічного розвитку:
І.Глибока економічна
криза
1815-1816 рр.:
Відсутність ринку збуту;
Безробіття;
Демобілізовані солдати та
матроси;
«хлібні закони».
ІІІ. Будівництво залізниць:
1825 р. – перша в світі
залізниця – СтоктонДарлінгтон; «батько»
залізниць-Джордж
ІІ. Завершення промислового
перевороту:
Швидкий розвиток металургійної,
гірської промисловості,
машинобудування, зростання
видобутку кам'яного вугілля;
нові центри бавовняної промисловості;
Мілітаризація;
ІV. Процес урбанізації

9.

Велика Британія – майстерня
світу – 45% продукції світу
вироблялося у ВБ

10.

11.

12.

Виборча система Великої Британії
Відсутність загального виборчого права.
Більше половини виборчих округів належали графствам
Південної та Південно – Східної Англії, де існували великі
маєтки лендлордів.
Промислові міста не мали свого представництва у парламенті.
Наявність «кишенькових округів», виборці яких повністю
залежали від землевласників.
Наявність «гнилих містечок», де виборчі округи припадали на
неіснуючі поселення, тому власник землі сам за себе висував до
парламенту і сам за себе голосував.
Які
верстви населення були невдоволені
такою виборчою системою? Чому?

13.

Перша парламентська реформа
1831- віги прийшли до влади
1832р. – парламент прийняв
білль про реформу.
Суть реформи:
збільшено кількість виборців;
ліквідація гнилих містечок;
у промислових містах
створювалося 42 виборчі
округи;
робітники виборчих прав не
отримували;
зменшення майнового цензу.
Ліквідація «гнилих містечок»

14.

1837-1901 – Вікторіанська епоха –
утвердження 2партійної системи

15.

1845-1849 – голод в Ірландії, через
«картопляну хворобу» і неврожай картоплі
( близько 1млн. чоловік загинуло)
1839-1842 – АНГЛО-КИТАЙСЬКА «ОПІУМНА» ВІЙНА
ПРИЧИНА: КОНФІСКАЦІЯ КИТАЙСЬКОЮ ВЛАДОЮ ОПІУМУ, ЩО
НЕЛЕГАЛЬНО ЗАВОЗИВСЯ ДО КИТАЮ АНЛІЙСЬКИМИ
КУПЦЯМИ.
РЕЗУЛЬТАТ: ПЕРЕМОГА АНГЛІЇ, ЗАХОПЛЕННЯ АНГЛІЙЦЯМИ О.
СЯНГАН (ГОНКОНГ) – БАЗА ДЛЯ ПІДКОРЕННЯ КИТАЮ ,
ВІДКРИТТЯ КИТАЙСЬКИХ ПОРТІВ ДЛЯ ТОРГІВЛІ З
ІНОЗЕМЦЯМИ

16.

1811- початок 1813 – «луддизм» –
рух руйнівників машин – боротьба
робітників проти неналежних умов
праці, низької зарплати та
безробіття
1812 – поновлення смертної кари за
руйнування машин і фабрик

17.

Політика вільної торгівлі
Основні риси вільної торгівлі:
Ввізні мита на продовольчі товари й
сировину були різко знижені;
Зниження цін на британські фабричні
товари;
Стимулювання британського експорту
Фрітрідерство – напрям в економіці і політиці, що характеризується
вимогами вільної торгівлі та невтручанням держави в економічне життя
країни.

18.

Кризи 1825 та 1836рр.
Привели до зростання
безробіття та погіршення
становища робітників;
Обурення законом «Про
бідняків» та
запровадження робітних
будинків;
Відсутність загального
виборчого права.

19.

Чартизм – початок самостійної, організованої, масової політичної
боротьби робітників за свої права
1848 р. – подання в парламент ІІІ петиції –
5 млн підписів
1842 р. – подання в парламент ІІ петиції – 3
млн підписів
1839 р. – подання в парламент І петиції
– 1 млн 280 тис. підписів
1838 р.
1838 р.
Демократич
на
Асоціація Д.
Гарні
«фізична
сила»
Розробка Народної хартії
Загальне виборче право (для чоловіків з
21 року )
Рівність виборчих округів
Таємне голосування
Щорічне переобрання парламенту
Скасування майнового цензу для
кандидатів у депутати
Платня депутатам
Боротьба за втілення
народної хартії усіма
можливими , а інколи й
незаконними засобами
1836 р.
Лондонська асоціація
робітників У. Ловет
«моральна сила»
1838 р.
«Великий Північний
Союз»
Ф. О’Коннор
«змішані методи
боротьби»
Боротьба виключно
моральними засобами
впливу на парламент
(мітинги, процесії, петиції).
Необхідність союзу
робітників із підприємцями

20.

РЕЗУЛЬТАТИ ЧАРТИСТСЬКОГО РУХУ
З 1848 р. чартистський рух почав занепадати і завершився
поразкою. Чимало колишніх чартистів у майбутньому
стали активними радикальними політиками.
ПРИЧИНИ ПОРАЗКИ:
- Відсутність єдиних вимог, організованості всередині
руху;
- Поява «робітничої демократії» – кваліфікованих
робітників, які мали високу заробітну платню,
виступали проти робітничого руху та підтримували
уряд.
ІСТОРИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ
Боротьба чартистів сприяла формуванню у Великій Британії
основ громадянського суспільства;
Основні положення Народної хартії були втілені в життя у др.
пол. ХІХ ст. урядами лібералів і консерваторів.

21.

Закріплення
Чому
Велика Британія у 30-і роки ХІХ
століття зайняла перше місце у світі за
рівнем розвитку промисловості?
Який шлях був обраний Великою
Британією для швидкого економічного
розвитку?
English     Русский Правила