Echipa proiectului
Cuprins
Managerul de proiect
Se recomandă, la începutul proiectului, seful de proiect să poarte discuții cu fiecare membru al echipei în parte :
Se recomandă, la începutul proiectului, seful de proiect să poarte discuții cu fiecare membru al echipei în parte :
Se recomandă, la începutul proiectului, seful de proiect să poarte discuții cu fiecare membru al echipei în parte :
Echipa proiectului
Transformarea unui grup într-o echipă
Succesul muncii în echipa de proiect Factorii succesului
Succesul muncii în echipa de proiect Exemple de obstacole
Succesul muncii în echipa de proiect Elementele unei comunicări eficiente
Managementul comunicării în cadrul proiectului
Managementul comunicării în cadrul proiectului
Conţinutul comunicaţiilor
Comunicaţiile pot fi:
Bariere în comunicare
MANAGEMENTUL CONFLICTELOR
MANAGEMENTUL CONFLICTELOR
MANAGEMENTUL CONFLICTELOR
MANAGEMENTUL CONFLICTELOR
79.66K
Категория: МенеджментМенеджмент

Echipa proiectului

1. Echipa proiectului

2. Cuprins

Managerul de proiect și echipa
Succesul muncii în echipa de proiect
Managementul comunicării în cadrul
proiectului
Managementul conflictelor

3. Managerul de proiect

Managerul de proiect este persoana care trebuie
să cunoască în detaliu proiectul, să îşi cunoască
echipa şi să cunoască foarte bine resursele de
care dispune în fiecare etapă;
coordonează echipa de proiect;
indică direcţia, perspectiva, orientarea strategică;
armonizează obiectivele proiectului cu
obiectivele organizaţiei în ansamblu;
realizează echilibrul între cei patru factori
constrângători:
◦ buget – timp – calitate –domeniu.

4. Se recomandă, la începutul proiectului, seful de proiect să poarte discuții cu fiecare membru al echipei în parte :

a) Care sunt obiectivele proiectului;
b) Cine va fi implicat în proiect şi de ce;
c) Importanţa proiectului pentru
organizaţie/instituţie în ansamblu;
d) Rolul care revine fiecărui membru al echipei
de proiect şi de ce;
e) Recompensele ulterioare ce ar putea fi
acordate la finalizarea proiectului;

5. Se recomandă, la începutul proiectului, seful de proiect să poarte discuții cu fiecare membru al echipei în parte :

f) Care sunt regulile proiectului ce trebuie urmate;
g) O apreciere realistă a problemelor şi
constrângerilor care pot fi întâlnite pe parcurs;
h) Nevoia ca membrii echipei să ia parte la procesul
de luare a deciziilor;
i) Provocarea pe care proiectul o va reprezenta
probabil pentru indivizii implicaţi;
j) De ce conceptul de echipă este atât de important
pentru reuşita proiectului şi cum ar trebui să
funcţioneze.

6. Se recomandă, la începutul proiectului, seful de proiect să poarte discuții cu fiecare membru al echipei în parte :

f) Care sunt regulile proiectului ce trebuie urmate;
g) O apreciere realistă a problemelor şi
constrângerilor care pot fi întâlnite pe parcurs;
h) Nevoia ca membrii echipei să ia parte la procesul
de luare a deciziilor;
i) Provocarea pe care proiectul o va reprezenta
probabil pentru indivizii implicaţi;
j) De ce conceptul de echipă este atât de important
pentru reuşita proiectului şi cum ar trebui să
funcţioneze.

7. Echipa proiectului

Tipuri de grupuri
Grupuri formale;
Grupuri informale;
Grupuri primare;
Grupuri secundare

8. Transformarea unui grup într-o echipă

4 faze distincte:
Faza de formare (forming)
Faza conflictuala (storming)
Faza de normare (norming)
Faza de performare/punere în aplicare
(performing)

9. Succesul muncii în echipa de proiect Factorii succesului

coeziunea echipei şi satisfacţia membrilor ei;
o bună cunoaştere a membrilor echipei
pentru a evita situaţii în care aceştia nu se
implică, nu realizează sarcinile atribuite ceea
ce, în ansamblu, afectează derularea
întregului proiect.

10. Succesul muncii în echipa de proiect Exemple de obstacole

Valorile culturale (naţionalitate, educaţie, zonă
geografică...);
Abordările individuale (individualism vs.
colectivism...);
Stiluri diferite (comportament, valori, perspective
diferite....);
Politica (atitudinea în general faţă de idei, proiecte...);
Lipsa direcţiilor strategice (“cultura corporativă...”);
Lipsa unor obiective clare pentru performanţă
(incertitudine....);
Lipsa training-ului (cunoştinţe, aptitudini insuficiente
– specifice sau comunicaţionale...).

11. Succesul muncii în echipa de proiect Elementele unei comunicări eficiente

formularea concisă şi precisă a mesajului pentru a
fi înţeles uşor şi integral;
transmiterea rapidă şi nedeformată a mesajului;
asigurarea fluenţei şi a reversibilităţii comunicării;
utilizarea unui limbaj comun de către emiţător şi
receptor;
simplificarea şi decongestionarea canalelor de
comunicare;
asigurarea flexibilităţii şi a adaptabilităţii
sistemului de comunicare pentru a putea fi utilizat
în orice situaţie.

12. Managementul comunicării în cadrul proiectului

Comunicarea este un proces de
transmitere a informaţiilor, sub forma
mesajelor simbolice, între două sau mai
multe persoane, unele cu statut de
emiţător, altele cu statut de receptor, prin
intermediul unor canale specifice.

13. Managementul comunicării în cadrul proiectului

Emiţătorul – manager sau executant – este
persoana care iniţiază comunicaţia;
mesajul – reprezintă forma fizică a informaţiei
transmise de emiţător spre receptor, ce poate
să se afle în varianta verbală sau nonverbală;
canalul – este calea de transmitere a
informaţiei, strâns legată de mesaj;
receptorul – executant sau manager – este
persoana sau grupul de persoane beneficiare
ale mesajului informaţional

14. Conţinutul comunicaţiilor

comunicaţii generale, ce vizează firma în
ansamblul său (mediul intern şi extern)
comunicaţii motivaţionale, stabilite între
manageri şi subordonaţi în legătură cu
aspectele
motivaţionale
ale
derulării
proceselor de muncă
comunicaţii
operatorii,
ce
permit
exercitarea
sarcinilor
şi
îndeplinirea
obiectivelor cu ajutorul unor explicaţii,
instrucţiuni etc. transmise de

15. Comunicaţiile pot fi:

verbale,
non-verbale

16. Bariere în comunicare

bariera
bariere
bariere
bariere
de limbaj, de exprimare
de recepţie
contextuale
mixte

17. MANAGEMENTUL CONFLICTELOR

Cheia succesului în gestionarea conflictelor este să
fie descoperite cât mai devreme posibil. Managerul
de proiect trebuie să fie înştiinţat de existenţa
problemelor.
Menţinerea contactului cu partenerii prin întâlniri şi
conversaţii telefonice frecvente ar trebui să ofere
posibilitatea de a identifica problemele posibile şi
să permită intervenţia înainte ca aceste probleme
să devină adevărate bariere în implementarea
proiectului.

18. MANAGEMENTUL CONFLICTELOR

Prin natura lor, proiectele in colaborare oferă
din plin motive de neințelegeri.
Caracteristicile organizaţionale diferite pot
conduce la probleme de comunicare.
Ceea ce pentru un partener constituie o
propunere, poate fi interpretat ca o decizie
pentru altul.

19. MANAGEMENTUL CONFLICTELOR

Înfruntarea litigiilor, de preferat cât mai
devreme;
acceptarea faptului că fiecare organizaţie işi
indeplineşte propriile obiective în cadrul
proiectului;
concentrarea, în primul rând, pe acorduri şi
temeiuri comune – unele temeiuri comune
există întotdeauna deoarece aduc consorţiul
pe primul plan;

20. MANAGEMENTUL CONFLICTELOR

folosirea discuţiilor de la persoană la persoană.
Problemele serioase nu ar trebui discutate cu toţi
partenerii prezenţi;
să fie corecţi, necritici şi să stabilească fapte;
folosirea discuţiilor de la persoană la persoană.
Problemele serioase nu ar trebui discutate cu toţi
partenerii prezenţi;
să fie corecţi, necritici şi să stabilească fapte.
English     Русский Правила