БУДОВА СТРІЛЕЦЬКОГО ОЗБРОЄННЯ І ЗАСОБІВ БЛИЖНЬОГО БОЮ
Навчально-виховні цілі:
НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ МОДУЛЯМИ.
1. Робота частин та механізмів кулемета КПВТ.
1.2 Дія механізмів кулемета при заряджанні.
1.2 Дія механізмів кулемета при заряджанні:
1.2 Дія механізмів кулемета при заряджанні:
1.3 Дія механізмів кулемета при пострілі.
1.3 Дія механізмів кулемета при пострілі.
1.3 Дія механізмів кулемета при пострілі.
2. Неповне розбирання та збирання після неповного розбирання КПВТ.
Порядок збирання після неповного розбирання.
3. Перевірка роботи механізмів після збирання.
Завдання на самостійну роботу
238.00K
Категория: Военное делоВоенное дело

Будова і дія частин та механізмів кулемета КПВТ (Заняття 4.3)

1. БУДОВА СТРІЛЕЦЬКОГО ОЗБРОЄННЯ І ЗАСОБІВ БЛИЖНЬОГО БОЮ

Тема № 4:
“Озброєння бойових машин”
Заняття 3
“Будова і дія частин та механізмів
кулемета КПВТ”
КПВТ

2. Навчально-виховні цілі:

1. Вивчити будову частин і механізмів
кулемета КПВТ.
2. Уяснити дію частин і механізмів
кулемета КПВТ.
3. Ознайомитись з порядком неповного
розбирання та збирання кулемета.
4. Виховувати
у
студентів
відповідальність
за
бережливе
відношення до матеріальної частини
засобів ближнього бою та ретельної їх
підготовки до бойового застосування.

3. НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ

l
l
1. Робота частин та механізмів кулемета
КПВТ.
2. Неповне розбирання та збирання
після неповного розбирання КПВТ.
3. Перевірка роботи механізмів після
збирання.

4. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ МОДУЛЯМИ.

Навчальні модулі
Теми занять
Тактика
Тема 5. Механізований взвод (відділення) в обороні
(наступі).
Будова стрілецького
озброєння і засобів
ближнього бою
Тема 4. Озброєння бойових машин.
Заняття 3. Будова і дія частин та механізмів
кулемета КПВТ.
Експлуатація та
ремонт стрілецького
озброєння і засобів
ближнього бою
Тема 2. Технічне обслуговування.
Заняття 11. Зміст технічного обслуговування
кулемету КПВТ.
Заняття 12. Технічне обслуговування кулеметів
КПВТ, ПКМС.
Тема 4. Організація дефектації та ремонту
озброєння .
Заняття 10. Дефектація та ремонт 12,7-мм
кулемета "Утес" (НСВ-12,7, НСВТ-12,7), 14,5-мм
багатокаліберного
кулемета
Володимирова
КПВТ.

5. 1. Робота частин та механізмів кулемета КПВТ.

1.1 Початкове положення механізмів.
Ствол і затвор знаходяться в крайньому передньому положенні.
Бойова личинка зчеплена із стволом.
Зуб роз’єднувача знаходиться над бойовою личинкою, а головка
роз’єднувача - під вимикачем.
Остов затвора впритул підійшов до бойової личинки.
Ударник знаходиться в крайньому передньому положенні,
і
бойок його виступає з отвору бойової личинки.
Задній кінець подавача упирається в передній кінець копіра
на кришці ствольної коробки, внаслідок чого подавач знаходиться
над приймачем.
Двигунець
подачі
зчеплений
з
остовом
затвора і
знаходиться у крайньому передньому положенні.
Повзун подачі відведений в крайнє заднє положення .
Зворотно-бойова пружина має найменший підтиск.
Защіпка
шептала утримує шептало
у
при
піднятому
положенні.
Роз’єднувач і спусковий важіль опущені вниз.

6. 1.2 Дія механізмів кулемета при заряджанні.

Для заряджання кулемета необхідно:
вставити споряджену патронами стрічку в приймальне
вікно приймача так, щоб перший патрон в стрічці пройшов
за фіксуючі пальці, що подають;
відвести ручку перезаряджання кулемета назад,
поставивши затвор на шептало;
повернути ручку перезаряджання кулемета в крайнє
положення;
спустити затвор з шептала, натиснувши на кнопку
електроспуска (чи спусковий важіль кулемета);
ще раз відвести ручку перезаряджання кулемета назад,
поставивши затвор на шептало, кулемет заряджений.

7. 1.2 Дія механізмів кулемета при заряджанні:

Під час першого відведення ручки перезаряджання назад
здійснюється:
- ручка
перезаряджання
переміщує
затвор
назад –
здійснюється відпирання каналу ствола;
- одночасно остов затвора зміщується відносно бойової личинки
назад, разом з остовом затвора переміщується двигунець
подачі; бойова личинка розчепиться із стволом і отримує
можливість рухатися з остовом затвора назад разом;
- повзун подачі просовує ланку стрічки
з
патроном
до
заднього вікна приймача; коли патрон стає напроти заднього
вікна приймача, фіксуючі пальці в цей час заскакують за
наступний патрон;
- під час підходу затвора в заднє положення затвор стає на
шептало;
- під час натискання на спусковий важіль він натискує на
шептало, воно звільнює затвор; роз’єднувач та спусковий
важіль відходять в початкове положення;
- під час роботи електроспуском важіль шептала піднімає
шептало.
- затвор і двигунець подачі під дією зворотно - бойової пружини
поринають вперед; подавач стає над наступним патроном;

8. 1.2 Дія механізмів кулемета при заряджанні:

- остов затвора натискує на прискорювач і повертає його і
бойову личинку вліво, при цьому здійснюється замикання
каналу ствола. При цьому частини й механізми кулемета
зайняли положення, як до заряджання, але в зачепах
виймачів знаходиться патрон;
- під час другого взведення затвора назад частини і
механізми кулемета працюють, як і під час першого
взведення, але зачепи виймають із стрічки наступний патрон;
- як тільки патрон, що виймається вийде з-під важеля
пропуску подачі, важіль звільнить пальці, що подають, які
захоплять стрічку і зможуть почати її подавання;
- подавач виводить патрон із зачепів виймачів і просовує
його до тих пір, доки патрон не стане в центрі бойової
личинки капсулем проти отвору в дзеркалі для проходження
бойка;
- робота частин під час постановки затвора на шептало
повторюється, як і під час першого відведення затвора назад;
- після другого взведення затвора назад, частини кулемета
залишаються в задньому положенні, а в бойовій личинці
проти отвору в дзеркалі для проходу патрона кулемета,
знаходиться бойовий патрон – кулемет заряджений.

9. 1.3 Дія механізмів кулемета при пострілі.

Для здійснення стрільби необхідно натиснути на кнопку електроспуска
(спусковий важіль кулемета).
- під час натискання на кнопку через обмотку електроспуска піде струм і
електромагніт притягне якір, який через важіль шептала трохи підніме
шептало спускового механізму. Шептало звільнить затвор, який під дією
зворотно-бойової пружини порине вперед і здійсниться постріл. Безперервна
автоматична стрільба буде продовжуватися до тих пір, доки спусковий
важіль і шептало утримуються при піднятими;
- під час руху затвора вперед у вертикальних пазах бойової личинки буде
знаходитися патрон;
- остов затвора, підійшовши в крайнє переднє положення, поверне бойову
личинку і запре канал ствола, а бойок ударника вийде із остову за дзеркало
бойової личинки і ударить по капсулю досланого патрона в патронник
здійснюється постріл;
- порохові гази, що утворюються в результаті згорання заряду, діють на
кулю і на дно гільзи, примушуючи кулю рухатися по каналу ствола вперед, а
затвор і ствол відходити назад ;
- коли куля покине канал ствола, частина наступних за кулею порохових
газів заповнить простір в надульнику і буде діяти на дно гільзи і на поршень,
відкидаючи ствол назад із швидкістю, значно перевищуючою ту швидкість,
яку ствол мав до вильоту кулі;

10. 1.3 Дія механізмів кулемета при пострілі.

- після припинення дії порохових газів ствол, продовжуючи
разом із затвором рухатися назад по інерції, стискає
ствольну пружину, прискорювач, повертає бойову личинку та
здійснює відмикання каналу ствола та відкидає остов назад
із
швидкістю, перевищуючою
швидкість відходу назад
ствола і бойової личинки.
Прискорення відходу остова затвора назад потрібно для того,
щоб після розчеплення бойової личинки із стволом затвор міг
за інерцією відійти в крайнє заднє положення, привести в дію
механізм подачі стрічки і стиснути зворотно-бойову пружину;
- відхід ствола назад продовжується до тих пір, доки виступи упора
ствола не упруться в муфту кожуха. До цього часу бойова
личинка кулемета повністю розчепиться із стволом;
- ствол, розщеплений з бойовою личинкою під дією ствольної
пружини, повернеться в переднє положення, а затвор буде по
інерції рухатися назад, стискуючи при цьому зворотно-бойову
пружину, виймаючи із приймача наступний патрон, а із
патронника – гільзу і, приводячи в дію механізм подавання
стрічки;
- під час руху затвора назад подавач опускає наступний
патрон
по вертикальних пазах бойової личинки до центра її
дзеркала;

11. 1.3 Дія механізмів кулемета при пострілі.

- наступний патрон, зустрічаючи на своєму шляху гільзу,
виштовхує її з вертикальних пазів униз; при цьому жорсткий
фіксатор
не дозволить наступному патрону опуститися
нижче центра бойової личинки;
- під час подальшого руху затвора назад гільза буде
зафіксована в нижній частині вертикальних вирізів бойової
личинки, опираючись на гребінь гільзовідводу і утримується від
зміщення вверх фіксаторами;
- у крайньому задньому положенні затвор, ударившись об
буфер, стисне буферну пружину і, отримавши енергійний
поштовх під дією зворотно бойової пружини, порине вперед.
При цьому гільза буде виведена з пазів бойової личинки вниз і
виштовхнута через трубку гільзовідводу уперед назовні;
- якщо шептало до цього часу утримується при піднятим, то
цикл роботи частин і механізмів повториться знову, тобто буде
автоматична стрільба.

12. 2. Неповне розбирання та збирання після неповного розбирання КПВТ.

Порядок неповного розбирання.
1. Відокремити ствол від ствольної коробки, для чого звести затвор і
поставити його на шептало; відкрити кришку ствольної коробки і
перевірити, чи немає патрона у пазах бойової личинки і у гільзо відводі;
закрити кришку ствольної коробки і відокремити ствол.
2. Відокремити ствольну коробку з амортизаторами від люльки баштової
установки (попередньо спустити затвор з бойового зводу).
3. Відокремити кришку від ствольної коробки.
4. Відокремити лоток від приймача.
5. Відокремити основу приймача від ствольної коробки.
6. Відокремити затильник від ствольної коробки.
7. Вийняти із ствольної коробки затворну-бойову пружину.
8. Відокремити спусковий механізм від ствольної коробки.
9. Відокремити закривну планку і щиток.
10. Вийняти із ствольної коробки затвор (попередньо вийнявши
спрямовуючий палець, а потім прискорювач).
11. Відокремити від ствольної коробки рукоятку перезарядження.
12. Відокремити амортизатори від ствольної коробки .
13. Відокремити гільзо відвід від ствольної коробки.
14. Розібрати затвор.
15. Розібрати механізм подачі.
16. Вийняти ствол із кожуха.
17. Відокремити полум’ягасник.

13. Порядок збирання після неповного розбирання.

1. Приєднати полум’ягасник.
2. Вставити ствол в кожух.
3. Скласти ( зібрати ) механізм подачі.
4. Скласти затвор.
5. Приєднати гільзо відвід до ствольної коробки.
6. Приєднати до ствольної коробки амортизатори.
7. Приєднати до ствольної коробки рукоятку перезаряджання.
8. Вставити затвор у ствольну коробку.
9. Приєднати закривну планку и щиток до ствольної коробки.
10. Приєднати спусковий механізм.
11. Вставити зворотно-бойову пружину у ствольну коробку.
12. Приєднати затильник до ствольної коробки.
13. Приєднати основу приймача до ствольної коробки.
14. Приєднати кришку до ствольної коробки.
15. Приєднати ствольну коробку з амортизаторами до люльки
16. Приєднати ствол до ствольної коробки.
17. Притримуючи рукою за рукоятку перезаряджання плавно спустити
затвор з бойового зводу

14. 3. Перевірка роботи механізмів після збирання.

Необхідно перевірити:
- закріпленість защіпкою і правильність встановлення кожуху ствола;
кожух повинен під час вимкнення защіпки обертатися плавно і без заїдань;
вимкненій защіпці повинна надійно закріплювати кожух;
- вільність повертання защіпки кришки і кришки ствольної коробки;
- утримання кришки трохи в піднятому стані;
- енергійність повертання під дією своїх пружин подавача і упор подавача,
пальців що подають, і фіксуючих пальців, важеля пропуску подачі;
- енергійність роботи защіпки двигунця подачі;
- нормальність дії защіпки затильника; защіпка і її фіксатор повинні із
зусиллям відводитись рукою і надійно утримувати затильник від повороту;
- плавність відходу затвора назад під час відведення його за ручку
перезаряджання, утримання його на шептали і енергійність повертання в
крайнє переднє положення під дією зворотно-бокової пружини;
- енергійність відбиття подавачем
останньої
гільзи
(перевірити,
розряджаючи кулемет і застосовуючи навчальні справні патрони);
- роботу механізму електроспуска;
- енергійність дії відривного пристрою.

15. Завдання на самостійну роботу

1. Законспектувати порядок розбирання та
збирання КПВТ.
* Наступне заняття
Тема 4. “Озброєння
бойових машин”
“О
Заняття 4. “Підготовка кулеметів ПКТ та
КПВТ до стрільби”
Практичне. Класи 20, 29.
English     Русский Правила